POS Pokladna - vyúčtování (ukončení) prodeje

V tomto návodu ukážeme, jak je možné vyúčtovat (ukončit) v POS Pokladně prodej. Ukončení prodeje ukážeme na více příkladech:

 • ukončení hotovostí
 • ukončení platební kartou
 • ukončení stravovacími lístky
 • ukončení kombinací platidel

Ve všeobecnosti se prodej ukončuje platidlem (hotovost, kredit, šek aj.), a tyto platidla si může zákazník nastavit libovolně podle toho, jaké chce používat.

V prvním sloupci ovládacích tlačítek jsou platidla, které můžete používat (hotovost, šek, terminál (tedy platební karta) aj.). Po stisknutí tlačítka [SHIFT] se zobrazí další možná platidla.

Ukončit prodej můžete následovně:

 • Výběrem platidla bez zadání konkrétní placené sumy

  • Pokud nezadáte konkrétní sumu a stisknete tlačítko platidla, do vyúčtování se přidá platba daným platidlem v plné výši nákupu. 
   • Po opětovném stisknutí daného platidla se prodej ukončí.
   • Prodej ukončíte i tlačítkem [Ukončit prodej]
 • Zadáním sumy a stisknutím platidla

  • Pokud zadáte hotovostní sumu větší než je placená suma, prodej se okamžitě ukončí a zobrazí se výdavek.
  • Pokud zadáte menší sumu, než je placená suma, obrazovka se přepne do módu zadávání platidel, aby jste viděli, kolik má zákazník doplatit. 
 • Zadáním množství šeků (například [2]) a následným stisknutím příslušného platidla šeku. 

Příklady

 • Ukončení hotovostí

Zákazník platí nákup 35Kč. Zákazník chce zaplatit v hotovosti. Prodej ukončíte následně: 

 • Stiskněte dvakrát tlačítko [Hotov]
 • Aplikace ukončí prodej a vytiskne doklad.
 • Aplikace Vám nezobrazí, kolik máte zákazníkovi vydat, protože nebyla zadaná placená suma.


Zákazník platí nákup 35Kč. Zákazník platí v hotovosti bankovkou 100Kč. Prodej ukončíte následně:

 • Stiskněte [1] + [0] + [0] + [Hotov]
 • Aplikace ukončí prodej a vytiskne doklad.
 • Aplikace zobrazí kolik máte zákazníkovi vydat (tedy 65Kč).

 • Ukončení platební kartou

Zákazník platí nákup 426Kč. Zákazník platí platební kartou. Prodej ukončíte následně:

 • Stiskněte dvakrát tlačítko [Term]
 • Aplikace ukončí prodej platební kartou.
 • Ukončení kombinací platidel

Zákazník platí nákup 330Kč. Zákazník platí stravovacími šeky v hodnotě 105Kč a doplatí nákup hotovostí. Prodej ukončíte následně:

 • Stiskněte [2] + [Množ.] čímž definujete počet šeků
 • Stiskněte platidlo šeku hodnoty 105Kč. Pokud vidíte toto tlačítko na obrazovce, stiskněte ho, pokud ho nevidíte, stiskněte tlačítko [SHIFT]. Umístění platidel je možné různě konfigurovat.
  • Pokud se tlačítko s hodnotou platidla na obrazovce nezobrazuje, je možné hodnotu šeku zadat i manuálně. 
   • Po zadání počtu ks stravenek, zadejte nominální hodnotu stravenek [105].
 • Po stisknutí tlačítka Příjem šekem se aplikace přepne do zadávání platidel. Na obrazovce uvidíte, kolik hotovosti má zákazník doplatit. 
 • Zákazník má doplatit 120Kč, obsluze zaplatí 150Kč. Stiskněte [150] + [Hotov] 
 • Aplikace ukončí prodej a vytiskne účtenku.
 • Aplikace zobrazí, kolik máte zákazníkovi vydat.


Odložené vyúčtování

Odložené vyúčtování slouží na odložení vyúčtování na později, protože zákazník zatím zboží nepřebírá a neplatí. Tuto funkci použijete tehdy, když například po dobu dne připravíte zboží pro zákazníka a zákazník si pro toto zboží přijde až za několik hodin a potom ho i zaplatí. Když zákazník přijde, účtenku budete mít připravenou, načtěte ji a odešlete na zařízení pro nablokování.

Pro odložené vyúčtování platí:

 • Odložené vyúčtování musí být vyřešeno vždy do konce obchodního dne.
 • Odložené vyúčtování odepíše množství ze skladu, aby bylo jasné, že zboží je již připraveno pro zákazníka.
 • Takto ukončené doklady je možné zobrazit v části Pokladna úkony - Historie dokladů. (Po otevření formuláře je automaticky přednastaven filtr na zobrazení jen odložených dokladů. Doklady, které byly ukončeny tzv. Odložením, nebo se je z nějakého důvodu nepodařilo vytisknout na tiskárně a zaevidovat do EET. Tyto doklady na sobě mají příznak Od.)
  • Po kliknutí na doklad v seznamu se tento doklad otevře a v případě potřeby je možné ho odeslat na zařízení. (Odesláním na zařízení se doklad automaticky zaeviduje i do EET.)


GoPay VISA, MasterCard