Seřadit podle:
Počet položek: 62
Tento videonávod popisuje uzávěrku (vypořádání) receptur a následný odpis ingrediencí ( surovin) ze skladu. Uzávěrku receptur můžete vykonávat kdykoliv potřebujete. Může to být jednou denně, jednou týdně, případně jendou měsíčně. Záleží na tom, jak často potřebujete sledovat aktuální stav ingrediencí... Víc...
V tomto návodu vám vysvětlíme, která nastavení je nutné vykonat pro nastavení režimu evidování dokladů do Elektronické evidence tržeb. Základní nastavení komunikace s EET Základní nastavení režimu evidování EET v aplikaci iKelp Pokladna Základní nastavení režimu evidování dokladů do EET je potřebné v... Víc...
K aplikaci iKelp Pokladna / POS Pokladna je možné i připojení váh. V tomto návodu si představíme, jaké váhy je možné k aplikaci připojit, resp. jaké typy váh umíme s aplikací používat, jak tyto váhy v aplikaci nastavit a jak je možné pracovat s ON-Line váhami v POS Pokladně. iKelp Pokladna / POS Pokladna... Víc...
Nastavení uzávěrky receptur v aplikaci iKelp Pokladna, které popisuje zadefinování společnosti na doklady, kterými bude vznikat skladové vypořádání surovin při uzávěrce receptur. Uzávěrku receptur je možné v aplikaci vykonat i bez vykonání níže vzpomenutých nastavení. Bylo by však potřebné vždy vybírat... Víc...
V tomto návodu si představíme postup vykonání přepočtu pohybů na skladových kartách. Kdy může potřeba přepočtu vzniknout? Přepočet skladových pohybů doporučujeme vykonat před každou inventurou, rovněž i v případě, že pracujete s vysokoobrátkovým zbožím jakým jsou např. rohlíky a často se stává, že prodáváte... Víc...
Hlavním důvodem vytváření záloh je vytvoření kopie všech údajů aplikace, které je možné načíst v případě ztráty originálních údajů (například poškozením počítače). Po nainstalování je aplikace nastavena na vykonávání záloh po každém vypnutí aplikace na lokální počítač. Zálohování je vhodné dělat různými... Víc...
Hlavním důvodem vytváření záloh je vytvoření kopie všech údajů aplikace, které je možné načíst v případě ztráty originálních údajů (například poškozením počítače). Po nainstalování je aplikace nastavena na vykonávání záloh po každém vypnutí aplikace na lokální počítač. Zálohování je vhodné dělat různými... Víc...
V tomto návodu Vám představíme, jak je možné vyexportovat skladové karty z aplikace iKelp Pokladna pro potřeby získání různých specifických statistik, případně export aktuálního stavu skladových karet apod. Scénář použití. Karty (nebo Skladové karty ) zobrazíte kliknutím na Sklad - Karty v hlavním menu... Víc...
V tomto návodu vám představíme, jakým způsobom je možné v aplikaci nastavit externí displej pro zákazníka, a které typy displejů je možné použít. Podporovaná zařízení Jak je možné použít externí displej na zařízení, které podporuje komunikační protokol Bixolon, s tandard CD 5220 nebo displeje VFD. (Např.... Víc...
V tomto návodu Vám představíme, jak je možné existující skladovou kartu deaktivovat označením Zákaz prodeje . Kartu, která má v historii jakýkoliv pohyb není možné z důvodu zachování historie smazat. Je možné ji jen skrýt pro prodej a prodej jí zakázat nastavením příznaku Zákaz prodeje přímo na skladové... Víc...
V aplikaci je možné vykonávat inventury skladu velmi snadno. Inventury je možné vykonávat dvěmi způsoby: ručně - vytisknutím výpisu a ručním vepisováním počtu položek na skladě. pomocí databanky naplněné skladovými kartami. Dřív než vykonáte samotnou inventuru, je potřebné dodržet tento postup: Zaevidovat... Víc...
V tomto je vysvětleno, jak v aplikaci iKelp Pokladna vykonáme vrácení zboží (storno) a to způsobem vrácení celé účtenky. Storno celého dokladu, celé účtenky Otevřte nový doklad v aplikaci iKelp Pokladna kliknutím na tlačítko Doklad nebo kliknutím na některý ze stolů. (V případě, že používáte restaurační... Víc...
V případě, že jste vytvořili doklad, který jste nechtěli, je možné tento doklad jednoduše vymazat. Stornovat a vymazat je možné pouze doklady typu dodací list, faktura a dobropis. Doklady vytvořeny přes ECR - Online, nebo POS Online je možné refundovat jiným způsobem. Tento postup najdete v návodu Doklady... Víc...
Úprava dokladu ECR - On line Doklad typu ECR - On line a POS - Online není možné vymazat ani stornovat. Je možné ho pouze jednoduše upravit, znovu exportovat a refundovat. Vymazávat a stornovat je možné ostatní typy dokladů. Podrobný postup najdete v návodu Doklady - storno a smazání (dodací list, faktura,... Víc...
Vytvořené doklady je možné kdykoliv upravit. Tuto úpravu však může vykonávat pouze uživatel, který na to má právo. Upravovat je možné pouze doklady typu faktura, dodací list a dobropis. Úprava dokladu typu ECR - On-line nebo POS Online je popsána v návodu Doklady - úprava a refund (ECR - On line) . Úprava... Víc...
V tomto návodu si ukážeme, jak můžeme v aplikaci iKelp Pokladna jednoduše vytvořit odběratelskou fakturu. Fakturu je možné vytvořit více způsoby. Vytvářejí se přímo v seznamu dokladů. Odběratelská faktura - postup vytvoření této faktury popíšeme i v tomto návodu. Jedná se o nejjednodušší způsob, kdy... Víc...
V okně Doklady je možné zobrazovat všechny doklady vytvořené v aplikaci. Zobrazíte ho kliknutím na Prodej v hlavním menu aplikace a následným kliknutím na Doklady , nebo kliknutím na tlačítko D (zelené tlačítko) na nástrojové liště aplikace. V seznamu se nacházejí odběratelské ale i dodavatelské finanční... Víc...
V tomto návodu vám v krátkosti představíme, jak je možné si v aplikaci iKelp Pokladna zaevidovat nový kontakt. Tímto postupem je možné evidovat si odběratele nebo dodavatele, případně ostatní kontakty, které potřebujete evidovat v aplikaci. Vysvětlíme vám, které údaje je potřebné vyplnit pro správnou... Víc...
Pro přehlednou evidenci všech dokladů tvořených v aplikaci se používá okno Doklady . Zobrazíte ho kliknutím na Prodej v hlavním menu aplikace a následným kliknutím na Doklady , nebo kliknutím na tlačítko D (zelené tlačítko) na nástrojové liště aplikace. V seznamu se nachází odběratelské, ale i dodavatelské... Víc...
Máte v aplikaci iKelp Pokladna vytvořeno více skladů, ale některé skladové karty jsou specifické pro daný konkrétní sklad a nechcete, aby se tyto karty zobrazovali i na ostatních skladech? V tomto návodu Vám představíme nastavení skladové karty, kterým můžete zabezpečit, že se skladová karta bude zobrazovat... Víc...
V tomto návodu Vám představíme, jak je možné odstranit omylem vytvořenou skladovou kartu. Pozor, skladovou kartu je možné vymazat jedině v případě, že na dané kartě nedošlo k žádnému pohybu a v historii skladové karty se nenachází vazba na žádný doklad. (Skladová karta nebyla vybraná v žádné příjemce,... Víc...
Adresář (nebo Kontaktní adresy ) zobrazíte kliknutím na Kontakty v hlavním menu aplikace nebo kliknutím na tlačítko s písmenem A na nástrojové liště. Adresář je zároveň představen v návodu Adresář - Představení . Dále bude popsán postup vytvoření nové skupiny kontaktů a přidělení nového kontaktu do této... Víc...
Adresář slouží na evidování a správu kontaktů a s nimi spojených údajů a nastavení. Z těchto kontaktů je možné vybírat jednotlivé dodavatele, odběratele, ... Kontakt stačí pouze jednou přidat do adresáře a už nikdy více nebudete muset vyplňovat kontaktní údaje na dokladech. Okno Kontaktní adresy zobrazíte... Víc...
V tomto návodu vám vysvětlíme, jakým způsobem je možné přidávat položky do prodeje v aplikaci iKelp Pokladna. Aplikace umožňuje různé způsoby přidávání položek do prodeje a dále vám jednotlivé možnosti blíže popíšeme. Aby bylo možné položku na doklad přidat, je potřebné spustit aplikaci a otevřít nový... Víc...
Tento návod vás naučí jak v aplikaci iKelp Pokladna vytvoříte skladové kategorie, které se následně zobrazují v dotykovém prodeji. Pod každou skladovou kategorií jsou zobrazeny příslušné skladové karty. Vytvoření skladových kategorií V aplikaci iKelp Pokladna je možné vytvořit, resp. upravit kategorie... Víc...
V tomto návodu vám vysvětlíme, kde je možné v aplikaci iKelp Pokladna nastavit obchodní režim pro dotykový prodej. V návodu je vysvětleno i nastavení módu zobrazování položek. Nastavení prodejního režimu v iKelp Pokladna Nastavení obchodního režimu dotykové pokladně v aplikaci iKelp Pokladna: Klikněte... Víc...
Následující krátký videokurz vás provede instalací, prvotním nastavením a používáním aplikace iKelp Pokladna. Tohle je nejjednodušší a nejlevnější cesta jak začít a úspěšně používat aplikaci. Vychází ze záznamu školení certifikovaných iKelp Partnerů. Přednášející školitel má za sebou stovky nasazení... Víc...
Aplikace POS Manažer slouží na obsluhu zařízení, které se nacházejí v provozu u zákazníka: registrační pokladna v režimu ONLINE fiskální tiskárna bonovačky (tisk objednávek v kuchyni nebo u baru) Tuto aplikaci je potřebné nainstalovat na počítač (nebo notebook / tablet) v provozu. Ten musí mít funkční... Víc...
Při používání aplikace ve spojení s registrační pokladnou, je nutné nastavit jednotlivým skladovým kartám údaje pro tuto pokladnu. Aby bylo možné správně identifikovat karty načtené z pokladny při Off-line prodeji, případně bylo možné na pokladně vyhledat kartu pomocí EAN kódu apod. Tyto údaje se nastavují... Víc...
Pod pojmem denní uzávěrka se v aplikaci rozumí načítání denních prodejů (obratů) z pokladny. Pokud během dne došlo na pokladně k prodeji některých položek, je potřebné na konci dne tyto prodeje z pokladny načíst, aby se zboží odepsalo ze skladu. Následně se tak na jednotlivých položkách zobrazí aktuální... Víc...
GoPay VISA, MasterCard