Zoradiť podľa:
Počet položiek: 173
Nasledovné inštruktážne video popisuje spôsob, ako sa vytvára ponuka obedového menu v reštauračnom systéme POS Mobile. 11ltzwzmafq Vytvorenie nového obedového menu Obedové menu je možné spravovať v Menu aplikácie, výberom možnosti Obedové menu . Kliknutím na ikonu Nové vytvoríte ponuku na najbližší týždeň.... Viac...
Pozrite si krátke inštruktážne video, ako môžete využiť uzávierky užívateľov, nazývané aj ako uzávierka na čašníka alebo uzávierka zmeny: wv4vxkvncs5 V tomto článku sú popísané jednotlivé úkony, ktoré je možné vykonať nad užívateľmi. Jednotlivé úkony, ktoré je možné v aplikácii iKelp POS Mobile vykonať,... Viac...
V tomto článku vám bližšie predstavíme jednotlivé údaje ktoré sa zobrazujú na nástenke v aplikácii. Nástenku otvoríte kliknutím v menu aplikácie na možnosť Nástenka . Zobrazujú sa tu priebežné štatistiky predajov, obrat, obsadenosť stolov ako aj prehľad najčastejšie predávaných tovarov. Filter Filter... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme krátke inštruktážne video - vytvorenie novej kategórie a zmena poradia kategórií . Nižšie nájdete bližší popis jednotlivých údajov, ktoré je možné nastaviť skladovým kategóriám. Vytvárať nové kategórie, upravovať alebo meniť ich poradie či nastavovať ďalšie parametre je... Viac...
Aplikácia iKelp POS Mobile vám ponúka okrem pokladničného systému aj niečo navyše. Týmto nástrojom je možnosť online objednávania pre vašich zákazníkov. Títo si môžu pohodlne z domu, alebo kancelárie na svojom telefóne vyklikať objednávku a postupne sledovať ako sa objednávka vybavuje. Nemusia tak čakať... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme spôsob vytvárania nových užívateľov v aplikácii iKelp POS Mobile. Pri vytváraní užívateľov je možné použiť dva spôsoby registrácie užívateľa v aplikácii, nami preferovaný je prvý spôsob registrácie užívateľa v aplikácii pomocou jeho registrácie. Scenár použitia Po zriadení... Viac...
V tomto návode vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné pracovať s hodnotením obsluhy zákazníkmi, kde si hodnotenie viete pozrieť aj ako s jednotlivými údajmi pracovať a čo znamenajú. Hodnotenie obsluhy si vie pozrieť užívateľ, ktorý má prístup do nástenky a zoznamu kontaktov v aplikácii. Údaje sa zobrazujú... Viac...
V tomto článku vám bližšie predstavíme nastavenia online donáškového systému. Upresníme jednotlivé nastavenia pomocou ktorých viete definovať pravidlá pre čas možnosti vytvorenia objednávky, výberu platidiel, cien za dopravu a pod. Základné nastavenia je možné definovať v hlavnom Menu aplikácie, v časti... Viac...
V tomto návode vám bližšie predstavíme Donášku v aplikácii iKelp POS Mobile. Donáška slúži pre online objednávanie jedál a nápojov. V tomto článku vám bližšie predstavíme základné možnosti a nadefinovania donášky. Ak ešte nemáte vytvorené úvodné nastavenia, karty a kategórie pre donášku, odporúčame prejsť... Viac...
V tomto návode vám vysvetlíme okolnosti, prečo nie je možné porovnávať príjem a výdaj na skladových kartách za konkrétny dátum, resp. obdobie zo stavom na konci predchádzajúceho mesiaca a konci aktuálneho. Ak je sklad evidovaný tzv. priemerovaním. Na konkrétnom príklade vám ukážeme a predstavíme, čo... Viac...
V tomto návodu vám vysvětlíme, jakým způsobem je možné exportovat doklady z aplikace iKelp Pokladna a sklad do účetních programů jako jsou Pohoda, Money, Alfa a ve formátu ISDOC. ISDOC to je mezinárodní formát, který používají různé SW společnosti zabývající se vývojem ekonomických SW. Rozšíření pro... Viac...
V tomto návode vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné exportovať doklady z aplikácie iKelp Pokladňa a sklad do účtovných programov ako sú Pohoda, Money, Alfa a vo formáte ISDOC. ISDOC je medzinárodný formát, ktoré používajú rôzne SW spoločnosti zaoberajúce sa vývojom ekonomických SW. Rozšírenie pre možnosť... Viac...
V tomto návode vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné exportovať doklady z aplikácie iKelp Pokladňa a sklad do účtovných programov ako sú Pohoda, Money, Alfa a vo formáte ISDOC. ISDOC je medzinárodný formát, ktoré používajú rôzne SW spoločnosti zaoberajúce sa vývojom ekonomických SW. Rozšírenie pre možnosť... Viac...
V tomto návode vám predstavíme zoznam skladových kariet v aplikácii iKelp POS Mobile. Zoznam skladových kariet sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo Karty v menu aplikácie. Navigačný panel aplikácie Navigačný panel aplikácie - Zoznam kariet Nová - kliknutím na tlačidlo Nová , sa zobrazí formulár pre založenie... Viac...
V tomto návode nájdete krátky postup, ako je možné v aplikácii vytlačiť priebežný stav účtu. Tento slúži na kontrolu pre hostí nakoľko obsahuje rozpis jednotlivých položiek a v prípade, že sa účtuje na osoby, je na doklade aj rozpis celkovej hodnoty objednaných položiek pre jednotlivé osoby. Tlač priebežného... Viac...
V tomto článku sa dozviete bližši informácie o tom, čo robiť v prípade, že sa v aplikácii iKelp POS Mobile zobrazí hlásenie POS Manažér Server nie je pripojený do služby iKelp Cloud. Spustenie služieb pri spustení PC Ak sa hlásenie zobrazilo hneď po spustení PC a aplikácie, ako prvý krok odporúčame vykonať... Viac...
Pokúšate sa registrovať aplikáciu iKelp POS Manažér Server pre spojenie s aplikáciou iKelp POS Mobile alebo iKelp Cloud, ale pri klinutí na tlačidlo Registrovať sa Vám zobrazí hlásenie: Na službu sa podarilo pripojiť (služba je zaneprázdnená). Hlásenie aplikácie iKelp POS Manažér po kliknutí na tlačidlo... Viac...
V tomto návode vám vysvetlíme postup, akým je možné v aplikácii iKelp POS Mobile rozúčtovať vytvorenú objednávku na jednotlivé osoby. V aplikácii je možné rozúčtovanie ihneď pri tvorbe objednávky, kedy obsluha vie priamo osobám pridať objednávané položky, ale rovnako tak je možné aj dodatočné rozúčtovanie... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme popis niekoľkých základných parametrov, ktoré je možné importovať do aplikácie iKelp POS Mobile. Nájdete tu aj tabuľku s obsahom parametrov a ich umiestnením v aplikácii pomocou ktorých je možné importovať jednotlivé hodnoty. Súbor ktorý budeme importovať si vytvoríme v... Viac...
V tomto návode vám predstavíme nastavenia, ktoré je potrebné v aplikácii vykonať, aby bolo možné odosielať údaje o nákupoch zákazníkov do siete Lyoness a poskytovať im tak všetky výhody ktoré z toho vyplývajú. Rovnako vám predstavíme aj samotný predaj s použitím Lyoness karty zákazníka. Nastavenia v... Viac...
Aplikácia POS Manažér slúži na obsluhu zariadení, ktoré sa nachádzajú na prevádzke u zákazníka: registračná pokladňa v režime ONLINE fiskálna tlačiareň bonovačky (tlač objednávok v kuchyni alebo pri bare) Túto aplikáciu je potrebné nainštalovať na počítač (alebo notebook / tablet) na prevádzke. Ten musí... Viac...
V tomto článku vám vysvetlíme jednotlivé nastavenia Online zariadení (fiskálnych a bonovacích tlačiarní) v iKelp POS Mobile. Nastavenia zariadení je možné zobraziť v Menu aplikácie, kliknutím na tlačidlo Zariadenia . Postup prepojenia aplikácie iKelp POS Mobile s online zariadeniami je popísaný v časti... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, ako správne vybrať typ skladovej karty v aplikácii iKelp POS Mobile. Vysvetlíme, ktorý typ je vhodný pre ktoré tovary s konkrétnymi príkladmi, ako aj dôvody, prečo je potrebné už pri zakladaní správne tento typ vybrať. Skladové karty je možné zakladať v Menu aplikácie,... Viac...
V aplikácii iKelp POS Mobile je možné okrem užívateľov pracujúcich s aplikáciou, evidovať aj kontakty na zákazníkov, prípadne v prípade skladovej evidencie dodávateľov a pod. Viete si takto kontrolovať obraty na jednotlivých zákazníkov, zaradiť ich do skupiny VIP zákazníkov a definovať im rôzne zľavy... Viac...
Vitajte v ONLINE videokurze Prvé kroky a príprava databázy pred spustením predaja. Staňte sa expertom v používaní aplikácie. Tento videokurz vás prevedie prvými krokmi, ktoré budete potrebovať v príprave databázy pred ostrým spustením predaja v aplikácii iKelp POS Mobile (reštauračný systém a mobilný... Viac...
Vitajte v ONLINE videokurze Predaj-praktické používanie (obsluha hostí, účtovanie, práca s pokladňou) Staňte sa expertom v používaní aplikácie. Tento videokurz vás prevedie prvými krokmi, ktoré budete potrebovať pri konfigurácii zariadení (fiskálna a bonovacia tlačiareň), ďalej pri obsluhe hostí, účtovaní... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme krátke inštruktážne video - postup pre vytvorenie skladovej karty typu Fľaša . Nižšie nájdete bližší popis jednotlivých nastavení daného typu skladovej karty. Skladové karty je možné založiť v menu aplikácie v časti Karty , kliknutím na ikonu Nová a výberom príslušného... Viac...
Vitajte v ONLINE videokurze Skladová evidencia v iKelp POS Mobile, krok za krokom! Staňte sa expertom v používaní aplikácie za 30 minút. Tento videokurz vás prevedie všetkým čo budete potrebovať na prácu so skladom v aplikácii iKelp POS Mobile (reštauračný systém a mobilný čašník). Je rozdelený do jednotlivých... Viac...
Aplikácia iKelp POS Mobile umožňuje predaj aj polovičných porcií. Odporúčame však tento predaj používať len výnimočne a skutočne ak potrebujete naúčtovať len polovičné množstvo. V prípade, že chcete nejakým spôsobom vyriešiť predaj napr. detských porcií, odporúčame postupovať podľa návodu Polovičné porcie,... Viac...
V tomto návode vám predstavíme, akým spôsobom je možné vytvárať v aplikácii doklady s uplatňovaním prenesenia daňovej povinnosti na koncového zákazníka. Akým postupom je možné takéto doklady v aplikácii vytvárať, ako aj všetky podmienky a nastavenia pre správne aplikovanie prenesenia povinnosti sa dočítate... Viac...
GoPay VISA, MasterCard