Zoradiť podľa:
Počet položiek: 180
S príchodom novely zákona č. 289/2009 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa pochopiteľne menia aj niektoré funkcionality v aplikácii iKelp POS Mobile. Jednou z týchto zmien je aj tvorba dennej uzávierky. Nižšie predstavíme zmeny pri jej vykonávaní z pohľadu aplikácie. Denná uzávierka... Viac...
Vitajte v ONLINE videokurze Prvé kroky a príprava databázy pred spustením predaja. Staňte sa expertom v používaní aplikácie za 30 minút. Tento videokurz vás prevedie prvými krokmi, ktoré budete potrebovať v príprave databázy pred ostrým spustením predaja v aplikácii iKelp POS Mobile (reštauračný systém... Viac...
Pred inštaláciou zariadení a aplikácií odporúčame skontrolovať, či je OS Windows na PC aktualizovaný a či sú nainštalované všetky potrebné komponenty v rámci OS Windows pre ich správny chod. (Ak systém zobrazuje, že sú dostupné nové aktualizácie, odporúčame ich stiahnuť a nainštalovať. Rovnako tak je... Viac...
Vitajte v ONLINE videokurze Skladová evidencia v iKelp POS Mobile, krok za krokom! Staňte sa expertom v používaní aplikácie za 30 minút. Tento videokurz vás prevedie všetkým čo budete potrebovať na prácu so skladom v aplikácii iKelp POS Mobile (reštauračný systém a mobilný čašník). Je rozdelený do jednotlivých... Viac...
Vitajte v ONLINE videokurze Predaj-praktické používanie (obsluha hostí, účtovanie, práca s pokladňou) Staňte sa expertom v používaní aplikácie za 30 minút. Tento videokurz vás prevedie prvými krokmi, ktoré budete potrebovať pri konfigurácii zariadení (fiskálna a bonovacia tlačiareň), ďalej pri obsluhe... Viac...
V tomto článku budú popísané nastavenia samotného zariadenia v aplikácii iKelp POS Pokladňa. 1. Krok: Nastavenia režimu eKasa na zariadení Pre správne funkovanie a komunikáciu s finančnou správou, je potrebné, aby na samotnom zariadení boli správne nastavené všetky údaje. Po obdržaní údajov z finančnej... Viac...
V tomto zozname nájdete odporúčané zariadenia pre používanie s aplikáciou iKelp POS Mobile pre Android. Jednotlivé zariadenia boli odskúšané alebo bola implementovaná komunikácia s nimi. Neznamená to však, že sú podporované vždy všetky softvérové funkcionality alebo všetky hardvérové moduly jednotlivých... Viac...
V tomto návode vám predstavíme akým spôsobom je možné definovať zľavy v aplikácii. Okrem zadávania zliav pri predaji, či už konkrétnemu alebo anonymnému zákazníkovi, aplikácia iKelp POS Mobile umožňuje definovať aj Zľavy (cenníky), ktoré je možné využívať v aplikácii na definovanie rôznych akcií pre... Viac...
V tomto článku vám predstavíme postup pre vykonanie Refundu - vrátenia tovaru, inak povedané aj storno bločku v aplikácii iKelp POS Mobile. Refund je v aplikácii možné vykonať dvomi spôsobmi. Je možné refundovať celý doklad, alebo len jednu prípadne len niektoré položky z dokladu, pričom v druhom prípade... Viac...
Nasledovné inštruktážne video popisuje spôsob vytvárania a úpravy kategórií / podkategórií jedál a nápojov (skupín tovarov) v reštauračnom systéme iKelp POS Mobile. Vytváranie kategórií jedál a nápojov (skupín tovarov) je možné vykonať kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Kategórie . Inštruktážne video... Viac...
Nasledovné inštruktážne video popisuje vytváranie miestností v POS Mobile: vytvorenie miestnosti, zadanie jej názvu, výber farby a ďalšie parametre. Obdobným spôsobom je možné miestnosť upraviť. Zobrazenie miestnostností a stolov v aplikácii, zobrazíte kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Miestnosti... Viac...
Inštruktážne video - Rozdelenie otvoreného účtu na dva samostatné: mkfpdik445l Súvisiaci návod: Presun položiek na nový doklad v iKelp POS Mobile Viac...
Presun účtu na iný stôl sa využíva, ak si chcú hostia presadnúť ale aj pri náhlej zmene počasia na letnej terase, kedy je potrebné čo najrýchlejšie hostí presunúť do vnútorných priestorov reštaurácie. z1tlraxhyeo Presun účtu na iný stôl Presun vykonáte nasledovne: Otvorte si zoznam účtov vytvorených... Viac...
Pre nastavenie bonovacej tlačiarne s aplikáciou, sú možné dva scénare. Ak máte bonovaciu tlačiareň pripojenú priamo k počítaču / notebooku, kde máte súčasne pripojenú aj fiskálnu tlačiareň, postupujte podľa tohto návodu: Konfigurácia bonovacej tlačiarne pre POS Mobile s pripojenou fiskalnou tlačiarňou... Viac...
Keď si zákazník na stole osníma QR kód môžeme mu poskytnúť ponuku našich špecialít, alebo v kaviarňach sa častejšie použí ponuka našich zákuskov. Najmä pri zákuskoch sa často stáva to, že obsluha až ráno zistí, ktoré zákusky sú dostupné. Nižšie vám popíšeme, ako túto ponuku jednoducho upraviť, aby bola... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, ako správne vybrať typ skladovej karty v aplikácii iKelp POS Mobile. Vysvetlíme, ktorý typ je vhodný pre ktoré tovary s konkrétnymi príkladmi, ako aj dôvody, prečo je potrebné už pri zakladaní správne tento typ vybrať. Skladové karty je možné zakladať v Menu aplikácie,... Viac...
Uzatvorenie otvoreného účtu prináša viacero možnosti: Výber platidla (hotovosť, kredit, šek, atď) Účtovanie celkovo alebo po jednotlivých osobách (rozúčtovanie na osoby) Čiastočné odúčtovanie (napríklad od stola zo skupiny odchádza jedna osoba platí len svoje položky) V prípade viacerých fiskálnych tlačiarní... Viac...
Ak potrebujete rozšíriť počet ponúkaných obedových menu napr. zo štyroch na päť, alebo potrebujete do ponuky zaradiť ďalšiu polievku, je potrebné vytvoriť ďalšiu kartu pre predaj obedové menu. Túto kartu vytvoríte po kliknutí v menu aplikácie na možnosť Obedové menu, následne vyberte z ponuky možnosť... Viac...
Pokúšate sa registrovať aplikáciu iKelp POS Manažér Server pre spojenie s aplikáciou iKelp POS Mobile alebo iKelp Cloud, ale pri klinutí na tlačidlo Registrovať sa Vám zobrazí hlásenie: Na službu sa podarilo pripojiť (služba je zaneprázdnená). Hlásenie aplikácie iKelp POS Manažér po kliknutí na tlačidlo... Viac...
V tomto článku vám vysvetlíme jednotlivé nastavenia Online zariadení (fiskálnych a bonovacích tlačiarní) v iKelp POS Mobile. Nastavenia zariadení je možné zobraziť v Menu aplikácie, kliknutím na tlačidlo Zariadenia . Postup prepojenia aplikácie iKelp POS Mobile s online zariadeniami je popísaný v časti... Viac...
Okrem nastavení, ktoré priamo súvisia so správaním aplikácie odporúčame nastaviť aj ostatné údaje, ako sú napr. obchodné podmienky, ktoré sú zverejnené na stránke POS Mobile v prípade, že využíte online funkcie ako je napr. rozvoz, alebo máte len na webe zverejnený jedálny lístok. Tieto informácie sú... Viac...
Vyberte v menu aplikácie možnosť O prevádzke . Kliknite na záložku Kontakt . Kliknutím na tlačidlo Kontakt sa zobrazí formulár pre nastavenie jednotlivých údajov. V úvode sa zobrazujú už nastavené údaje o zariadení, ako názov prevádzky a otváracie hodiny, prípadne obrázok, ktorý je možné po kliknutí... Viac...
V aplikácii iKelp POS Mobile je možné okrem užívateľov pracujúcich s aplikáciou, evidovať aj kontakty na zákazníkov, prípadne v prípade skladovej evidencie dodávateľov a pod. Viete si takto kontrolovať obraty na jednotlivých zákazníkov, zaradiť ich do skupiny VIP zákazníkov a definovať im rôzne zľavy... Viac...
Nastavenie offline zobrazenia dokladov (otvorených účtov) na stoloch Nastavenie umožňuje prezeranie rozpracovaných dokladov (otvorených účtov) v prípade výpadku internetového pripojenia. Pozor, toto nastavenie je potrebné vykonať skôr, ako nastane výpadok pripojenia. Počas výpadku už nie je možné nastavenie... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme popis niekoľkých základných parametrov, ktoré je možné importovať do aplikácie iKelp POS Mobile. Nájdete tu aj tabuľku s obsahom parametrov a ich umiestnením v aplikácii pomocou ktorých je možné importovať jednotlivé hodnoty. Súbor ktorý budeme importovať si vytvoríme v... Viac...
Zo zákona je daná povinnosť vykonávať servisnú prehliatku na fiskálnom zariadení. Túto prehliadku smie vykonať len certifikovaný servis, ktorá sa vám stará o zariadenie a máte ho zapísané v pokladničnej knihe, kde nájdete aj kontakty na danú firmu, ktorú treba kontaktovať. Servisná organizácia už zabezpečí... Viac...
Presun len jednej položky, prípadne viacerých položiek na iný stôl je vhodný vtedy, ak si niektorá z osôb od stola presadá k inému stolu. Žiadané je presunúť len položky tej osoby, ktorá si odsadla. Toto môžme vykonať dvoma spôsobmi: 1, Pokial máme položky naúčtované na konktrétne osoby. 2, Osamostatníme... Viac...
Osamostatnenie položiek do nového dokladu je vhodné, ak potrebujete niektoré položky dokladu presunúť do nového dokladu, ktorý nechcete priamo vyúčtovať. Ak chcete položky z dokladu rozdeliť len pre jednotlivé vyúčtovanie, je jednoduchšie použiť čiastočné vyúčtovanie. O rozúčtovaní dokladu sa viac dočítate... Viac...
1. Krok: Nastavenie spojenia s aplikáciou iKelp POS Mobile Spustite Predaj v aplikácii iKelp POS Mobile. V ľavo hore stlačte ikonu Menu . Vyberte položku Zariadenia . Skopírujte Kód spojenia na zariadenie. Postupujte podľa nasledovných obrázkov: V aplikácii iKelp POS Mobile na úvodnej obrazovke kliknite... Viac...
Tieto nastavenia vykonáte cez možnosť Nastavenia v aplikácii: 1. Krok: Konfigurácia zariadenia Pripojenie tlačiarne s rozhraním TCP/IP Kliknite na tlačidlo Nastevenie na úvodnej obrazovke. V časti Rozšírenia kliknite na POS Manažér . Kliknite v pravej hornej časti na tlačidlo Nastavenie . Kliknite na... Viac...
GoPay VISA, MasterCard