Zoradiť podľa:
Počet položiek: 180
V tomto článku budú popísané nastavenia samotného zariadenia v aplikácii iKelp POS Pokladňa. 1. Krok: Nastavenia režimu eKasa na zariadení Pre správne funkovanie a komunikáciu s finančnou správou, je potrebné, aby na samotnom zariadení boli správne nastavené všetky údaje. Po obdržaní údajov z finančnej... Viac...
Ak vlastníte bufet, stánok s občerstvením alebo kaviareň či reštauráciu, nezabudnite na uvádzanie alergénov na jedálnych lístkoch. Alergény je potrebné uvádzať podľa Nariadenia EP č. 1169/2011, príloha č. 2 (Látky alebo výrobky spôsobujúce alergie alebo neznášanlivosť). V prípade nedodržania a neuvedenia... Viac...
Nasledovné inštruktážne video popisuje spôsob, ako sa vytvára ponuka obedového menu v reštauračnom systéme POS Mobile. 11ltzwzmafq Vytvorenie nového obedového menu Obedové menu je možné spravovať v Menu aplikácie, výberom možnosti Obedové menu . Kliknutím na ikonu Nové vytvoríte ponuku na najbližší týždeň.... Viac...
Vitajte v ONLINE videokurze Predaj-praktické používanie (obsluha hostí, účtovanie, práca s pokladňou) Staňte sa expertom v používaní aplikácie za 30 minút. Tento videokurz vás prevedie prvými krokmi, ktoré budete potrebovať pri konfigurácii zariadení (fiskálna a bonovacia tlačiareň), ďalej pri obsluhe... Viac...
Aplikácia POS Manažér slúži na obsluhu zariadení, ktoré sa nachádzajú na prevádzke u zákazníka: registračná pokladňa v režime ONLINE fiskálna tlačiareň bonovačky (tlač objednávok v kuchyni alebo pri bare) Túto aplikáciu je potrebné nainštalovať na počítač (alebo notebook / tablet) na prevádzke. Ten musí... Viac...
Nasledovné inštruktážne video popisuje vytváranie stolov v iKelp POS Mobile: vytváranie a pridávanie stolov, zadanie názvu, stiahnutie a tlač QR kódov. Obdobným spôsobom je možné stôl upraviť. Zobrazenie miestnostností a stolov v aplikácii, zobrazíte kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Miestnosti a... Viac...
Nasledovné inštruktážne video popisuje vytlačenie QR kódov na stoly pre celú prevádzku, ale i jednotlivé miestnosti. Tlač QR kódov všetkých alebo konkrétnych stolov je možné vykonať kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Miestnosti a stoly . tm34c1pbinp Tlač QR kódu na stole pre privolenie obsluhy Ak... Viac...
Nasledovné inštruktážne video popisuje vytváranie zoznamu Naše špeciality v iKelp POS Mobile. Zoznam slúži pre zobrazenie rýchlej aktuálnej ponuky zákazníkovi pri odsnímaní QR kódu na stole v reštaurácii či kaviarni. Táto funkcia patrí k možnostiam zvýšenia tržieb (tzv. aktívny cross-selling), kde zákazníkovi... Viac...
Pokúšate sa registrovať aplikáciu iKelp POS Manažér Server pre spojenie s aplikáciou iKelp POS Mobile alebo iKelp Cloud, ale pri klinutí na tlačidlo Registrovať sa Vám zobrazí hlásenie: Na službu sa podarilo pripojiť (služba je zaneprázdnená). Hlásenie aplikácie iKelp POS Manažér po kliknutí na tlačidlo... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, ako správne vybrať typ skladovej karty v aplikácii iKelp POS Mobile. Vysvetlíme, ktorý typ je vhodný pre ktoré tovary s konkrétnymi príkladmi, ako aj dôvody, prečo je potrebné už pri zakladaní správne tento typ vybrať. Skladové karty je možné zakladať v Menu aplikácie,... Viac...
V tomto článku sa nachádza popis záložky Pre verejnosť skladovej karty. Nakoľko sa jedná o záložku s rôznymi funkciami, rozhodli sme sa jej venovať nezávislí článok. Záložka Pre verejnosť na skladovej karte Dostupnosť - nastavenie definuje dostupnosť karty. Nastavením je možné definovať, či sa bude karta... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme krátke inštruktážne video - postup pre vytvorenie skladovej karty typu Fľaša . Nižšie nájdete bližší popis jednotlivých nastavení daného typu skladovej karty. Skladové karty je možné založiť v menu aplikácie v časti Karty , kliknutím na ikonu Nová a výberom príslušného... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme krátke inštruktážne video - postup pre vytvorenie skladovej karty typu Tovar . Nižšie nájdete bližší popis jednotlivých nastavení daného typu skladovej karty. Skladové karty je možné založiť v menu aplikácie v časti Karty , kliknutím na ikonu Nová a výberom príslušného... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme krátke inštruktážne video - postup pre vytvorenie skladovej karty typu Receptúra . Nižšie nájdete bližší popis jednotlivých nastavení daného typu skladovej karty s videonávodom vytvorenia receptúrnej karty pre jedlo a miešaný drink. Skladové karty je možné založiť v menu... Viac...
V tomto návode vám predstavíme zoznam skladových kariet v aplikácii iKelp POS Mobile. Zoznam skladových kariet sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo Karty v menu aplikácie. Navigačný panel aplikácie Navigačný panel aplikácie - Zoznam kariet Nová - kliknutím na tlačidlo Nová , sa zobrazí formulár pre založenie... Viac...
iKelp POS Mobile je webový softvér ( software ) do reštaurácie, kaviarne či baru, ktorý výrazne zvyšuje komfort v účtovaní. Ponúka rozsiahle funkcie ktoré určite ocenia nielen Vaši čašníci a personál, ale aj zákazníci. V tomto návode vám predstavíme úvodnú obrazovku aplikácie ktorá sa zobrazí po prihlásení... Viac...
S príchodom novely zákona č. 289/2009 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa pochopiteľne menia aj niektoré funkcionality v aplikácii iKelp POS Mobile. Jednou z týchto zmien je aj tvorba dennej uzávierky. Nižšie predstavíme zmeny pri jej vykonávaní z pohľadu aplikácie. Denná uzávierka... Viac...
Vitajte v ONLINE videokurze Prvé kroky a príprava databázy pred spustením predaja. Staňte sa expertom v používaní aplikácie za 30 minút. Tento videokurz vás prevedie prvými krokmi, ktoré budete potrebovať v príprave databázy pred ostrým spustením predaja v aplikácii iKelp POS Mobile (reštauračný systém... Viac...
Pred inštaláciou zariadení a aplikácií odporúčame skontrolovať, či je OS Windows na PC aktualizovaný a či sú nainštalované všetky potrebné komponenty v rámci OS Windows pre ich správny chod. (Ak systém zobrazuje, že sú dostupné nové aktualizácie, odporúčame ich stiahnuť a nainštalovať. Rovnako tak je... Viac...
Vitajte v ONLINE videokurze Skladová evidencia v iKelp POS Mobile, krok za krokom! Staňte sa expertom v používaní aplikácie za 30 minút. Tento videokurz vás prevedie všetkým čo budete potrebovať na prácu so skladom v aplikácii iKelp POS Mobile (reštauračný systém a mobilný čašník). Je rozdelený do jednotlivých... Viac...
V tomto zozname nájdete odporúčané zariadenia pre používanie s aplikáciou iKelp POS Mobile pre Android. Jednotlivé zariadenia boli odskúšané alebo bola implementovaná komunikácia s nimi. Neznamená to však, že sú podporované vždy všetky softvérové funkcionality alebo všetky hardvérové moduly jednotlivých... Viac...
V tomto návode vám predstavíme akým spôsobom je možné definovať zľavy v aplikácii. Okrem zadávania zliav pri predaji, či už konkrétnemu alebo anonymnému zákazníkovi, aplikácia iKelp POS Mobile umožňuje definovať aj Zľavy (cenníky), ktoré je možné využívať v aplikácii na definovanie rôznych akcií pre... Viac...
V tomto článku vám predstavíme postup pre vykonanie Refundu - vrátenia tovaru, inak povedané aj storno bločku v aplikácii iKelp POS Mobile. Refund je v aplikácii možné vykonať dvomi spôsobmi. Je možné refundovať celý doklad, alebo len jednu prípadne len niektoré položky z dokladu, pričom v druhom prípade... Viac...
Nasledovné inštruktážne video popisuje spôsob vytvárania a úpravy kategórií / podkategórií jedál a nápojov (skupín tovarov) v reštauračnom systéme iKelp POS Mobile. Vytváranie kategórií jedál a nápojov (skupín tovarov) je možné vykonať kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Kategórie . Inštruktážne video... Viac...
Nasledovné inštruktážne video popisuje vytváranie miestností v POS Mobile: vytvorenie miestnosti, zadanie jej názvu, výber farby a ďalšie parametre. Obdobným spôsobom je možné miestnosť upraviť. Zobrazenie miestnostností a stolov v aplikácii, zobrazíte kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Miestnosti... Viac...
Inštruktážne video - Rozdelenie otvoreného účtu na dva samostatné: mkfpdik445l Súvisiaci návod: Presun položiek na nový doklad v iKelp POS Mobile Viac...
Presun účtu na iný stôl sa využíva, ak si chcú hostia presadnúť ale aj pri náhlej zmene počasia na letnej terase, kedy je potrebné čo najrýchlejšie hostí presunúť do vnútorných priestorov reštaurácie. z1tlraxhyeo Presun účtu na iný stôl Presun vykonáte nasledovne: Otvorte si zoznam účtov vytvorených... Viac...
Pre nastavenie bonovacej tlačiarne s aplikáciou, sú možné dva scénare. Ak máte bonovaciu tlačiareň pripojenú priamo k počítaču / notebooku, kde máte súčasne pripojenú aj fiskálnu tlačiareň, postupujte podľa tohto návodu: Konfigurácia bonovacej tlačiarne pre POS Mobile s pripojenou fiskalnou tlačiarňou... Viac...
Keď si zákazník na stole osníma QR kód môžeme mu poskytnúť ponuku našich špecialít, alebo v kaviarňach sa častejšie použí ponuka našich zákuskov. Najmä pri zákuskoch sa často stáva to, že obsluha až ráno zistí, ktoré zákusky sú dostupné. Nižšie vám popíšeme, ako túto ponuku jednoducho upraviť, aby bola... Viac...
Uzatvorenie otvoreného účtu prináša viacero možnosti: Výber platidla (hotovosť, kredit, šek, atď) Účtovanie celkovo alebo po jednotlivých osobách (rozúčtovanie na osoby) Čiastočné odúčtovanie (napríklad od stola zo skupiny odchádza jedna osoba platí len svoje položky) V prípade viacerých fiskálnych tlačiarní... Viac...
GoPay VISA, MasterCard