Pokladňa a Sklad
 

Súhrn zmien a základných nastavení v aplikácii iKelp Pokladňa po zmene na eKasa

V tomto článku Vám predstavíme jednotlivé nastavenia súvisiace s režimom eKasa. V úvode sa dozviete, čo je potrebné v aplikácii nastaviť pre správne fungovanie. Nižšie budú následne jednotlivé možnosti a nastavenia presnejšie popísané.

Minimálne požiadavky pre vykonanie aktualizácie aplikácie s podporou eKasa 

 1. Verzia NET Framework je 4.7.2. (Aktuálnu verziu rozšírenia OS si viete skontrolovať a stiahnuť zo stránky https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework.)
 2. Verzia operačného systému Windows 7 s SP1.

1. Krok: Zadanie licencie

  1. V menu aplikácie kliknite na možnosť Pomoc -> Licencie.
  2. Kliknite na tlačidlo Úkony -> Pridať a pridajte licenciu pre režim eKasa.

2. Krok: Aktivovanie režime eKasa

  1. Otvorte Nastavenia aplikácie, vyberte možnosť Nastavenia.
  2. Kliknite na možnosť Externé zariadenia -> POS Online -> Registračná pokladňa.
  3. Kliknite na záložku eKasa.
  4. Aktivujte možnosť eKasa režim predaja.

Konfigurácia - podrobný postup

 • eKasa režim predaja - nastavenie definuje odosielanie údajov na portál finančnej správy. V prípade fungovania v režime eKasa je nutné mať nastavenie aktívne.
 • Zariadenie vyžaduje vykonať uzávierku - niektoré zariadenia vyžadujú vykonanie uzávierky, a v závislosti od nastavenia zariadenia je nutné to mať rovnako nastavené aj v aplikácii. (Napr. fiskálna pokladňa FiskalPro vyžaduje vykonávanie uzávierok, zariadenie eviduje aj rozpis platidiel. ) Ak nastavenie nie je aktívne, neposiela sa príkaz na zariadenie, ale robí sa len uzávierka v aplikácii.
 • Odosielať e-mail zákazníkovi - či sa má doklad posielať emailom zákazníkom. Je však potrebné mať túto možnosť aktivovanú aj na príslušnom zariadení s príslušnými nastaveniami.
 • Odosielať údaje o zákazníkovi - či sa majú odosielať aj údaje o odberateľovi k dokladu.
 • Predaj za iného platiteľa dane - na položkách je možné nastaviť rovnako túto vlastnosť. Následne pri predaji takýchto položiek sú tieto nahlasované pod iným daňovým subjektom.

Zmeny k eKasa

 • OKP - ochranný kód podnikateľa
 • UID - unikátny identifikátor dokladu

Nastavenia na skladovej karte

Okrem iných nastavení priniesol režim eKasa aj tieto zmeny
 • Tovar s 0% DPH - ak je na karte nastavená DPH 0% a je na položke možné definovať dôvod oslobodenia tovaru od DPH. Tento sa následne nahlasuje aj na portál daňovej správy.
  • OOD - položky oslobodené od DPH. V tomto prípade stačí nastaviť DPH 0%, typ nie je potrebné nastavovať.
  • PT - použitý tovar. Jedná sa napr. o druhotný predaj použitého tovaru.
  • UM - predaj umeleckého diela.
  • ZPS - zberateľské predmety a starožitnosti.
 • Definovanie plátcu DPH pod ktorým sa predáva tovar - v záložke Kategórie na skladovej karte je možné definovať daňový subjekt, pod ktorým sa predaj danej položky nahlasuje na portál finančnej správy.

Predaj

 • Storno položky - ak má položka pri predaji mínusové (záporné) množstvo (a nejedná sa o zľavu / kupón) je potrebné aby sa zadalo OKP, alebo UID číslo dokladu, na základe ktorého bol tovar predaný. Ak sa robí storno dokladu cez výber pôvodného z aplikácie, automaticky sa vytvorí väzba medzi položkami a nie je potrebné tieto údaje zadávať. Inak bude potrebné zadať GUID (jedinečný identifikátor pôvodného dokladu).
 • Odosielanie dokladov emailom - ak je v aplikácii nastavené, že sa doklady majú posielať emailom, a pri predaji je vybratý kontakt s vyplneným emailom, odosiela sa doklad na portál eKasa a emailom zákazníkovi. Odoslaný doklad sa netlačí.
 • Odosielať údaje o zákazníkovi - pri aktívnom nastavení a výbere kontaktu pri predaji sa na portál eKasa posielajú údaje o zákazníkovi. (Posiela sa jeden údaj, v poradí IČO, DIČ, IČ DPH, email, číslo vernostnej karty.) 
 • Vyúčtovanie paragónu - ak sa k dokladu pred vyúčtovaním zadá číslo paragónu a dátum a čas, doklad sa odosiela na portál eKasa ako vyučtovaný paragón.
 • Uzávierky - tak ako boli evidované doteraz pri eKasa nie sú (iba ak je to nastavené na zariadení), robí sa uzávierka podobná uzávierke užívateľov. 

Doklady

Úhrady - stavy dokladov
 • eKasa odoslaný - doklad, ktorého zaevidovanie a nahratie na portál finančnej správy prebehlo korektne.
 • eKasa čaká na odoslanie - ak doklad z nejakého dôvodu nebol nahlásený na portál eKasa, ale pozor v CHDÚ je doklad zapísaný, doklad sa automaticky pošle po obnovení spojenia na eKasu. (Stav sa však dodatočne neaktualizuje. To znamená, že aj keď je doklad v stave čakajúcom na odoslanie, už mohol byť z CHDÚ medzičasom odoslaný.)
 • Vybavený - doklad, ktorý bol ukončený ako odložený, a bude nahlasovaný a tlačený neskôr.
Doklady a paragóny
 • Ak doklad vznikol, ako vyúčtovanie paragónu, tento údaj sa na doklade zobrazuje v stĺpci HZ. (Doklad musí mať vyplnené číslo paragónu a dátum jeho vzniku.) 
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by