Pokladňa a Sklad
 

Export dokladov do účtovníctva z aplikácie iKelp Pokladňa a sklad

V tomto návode vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné exportovať doklady z aplikácie iKelp Pokladňa a sklad do účtovných programov ako sú Pohoda, Money, Alfa a vo formáte ISDOC. ISDOC je medzinárodný formát, ktoré používajú rôzne SW spoločnosti zaoberajúce sa vývojom ekonomických SW.  

Rozšírenie pre možnosť Exportu z aplikácie

V prvom kroku je potrebné si v nastaveniach aplikácie pridať rozšírenie, ktoré vám umožní export dokladov.

 1. Otvorte si nastavenia aplikácie kliknutím na tlačidlo Nastavenia v menu aplikácie.
 2. V ľavej časti v strome jednotlivých nastavení kliknite na možnosť Rozšírenia.
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať a vyberte možnosť Účtovníctvo export.
 4. kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie vykonaných zmien v nastaveniach aplikácie.

Export dokladov

Ak máte rozšírenie v nastaveniach aplikácie doplnené, je možné pristúpiť k samotnému exportu dokladov. Exportovať je možné jeden doklad, alebo viaceré označené doklady.

Pre účtovníctvo je možné exportovať len faktúry, predfaktúry a dobropisy.

 1. Označete si v zozname doklady ktoré potrebujete exportovať.
   • Jednotlivo -  pomocou pravého tlačidla myši v stĺpci s fajkou.
   • Hromadne - vyfiltrujte si doklady podľa požadovaného kritéria - dátum, druh... a kliknite pravým tlačidlom myši v stĺpci s fajkou.
 2. Kliknite na tlačidlo E v zozname dokladov a vyberte požadovaný formát pre export.
 3. Následne si vyberte umiestnenenie, kde sa má súbor vytvoriť.

Write by Author / Vytvorené by