Pokladňa a Sklad
 

Predaj akciových tzv. voucher alebo darčekových poukazov v aplikácii iKelp Predajca

V tomto článku Vám predstavíme, akým spôsobom je možné realizovať predaj akciových poukazov alebo tzv. voucher priamo v aplikácii iKelp Predajca. Tento prípad opíšeme na vzorovom príklade s vysvetlením a popisom základných nastavení.

Ako riešiť predaj akciových tzv. voucher poukazov?

Riešenie je skutočne jednoduché a celý scenár si popíšeme na praktickom príklade baru, v ktorom sa realizujú rôzne párty a večierky. Jedná sa ale o univerzálne riešenie a základom je, že predávate vstupenku na akciu, ktorá sa bude konať v inom čase a prípadne aj inom mieste. Je teda možné scenár využiť pre bary, reštaurácie, welnes, ale aj v mnohých iných prevádzkach kde sa predávajú rôzne vstupenky v časovom predstihu za zvýhodnenú cenu.

Ako vzorový príklad si zoberieme Vianočný večierok a Silvestrovskú párty, pričom cena zakúpeného akciového poukazu bude viazaná na čas. Čím skôr poukaz kúpite, tým menej zaplatíte. Samozrejme suma sa bude zvyšovať s blížiacim sa termínom konania samotnej udalosti. Pričom vývoj cien je možné zadefionovať aj niekoľko mesiacov vopred a obsluha sa tak nemusí zaoberť tým, aká je aktuálna cena.

Ako na to?

Pre správnu evidenciu a hlavne správny prehľad odporúčame vytvoriť:

 1. Skladové karty - pre jednotlivé udalosti s príznačným pomenovaním.

  • Vytvorte dve skladové karty s názvom "Vianočný večierok" a "Silvestrovská párty". Odporúčame vytvoriť skladové karty typu P. (Bližšie informácie o skladových kartách sa dočítate v článku Skladové karty - predstavenie.)
 2. Kategória - v tejto sa budú nachádzať len skladové karty pripravovaných udalostí (akcií).

  • Vytvorte kategóriu napr. s názvom "Akcie", ktorá sa bude zobrazovať na POS Pokladni, následne do tejto kategórie priradiť vytvorené skladové karty. (Bližšie informácie o kategóriach a ich tvorbe, popisuje aj nasledovný video návod Skladové karty - obrázky, farby, stĺpce a kategórie. )
 3. Cenníky - tieto budú mať definovanú platnosť a v ktorých bude zadefinovaná cena jednotlivýck položiek.

  • Vytvorte jeden, prípadne viacero cenníkov, ktoré budú mať jasne definovanú platnosť. Vytvorenie cenníkov s názvom Spoločenská akcia s platnosťou od 1.11. - 30.11., typu "Akcie - odberateľský cenník pre všetkých" a pridajte do cenníka príslušné skladové karty, prípadne zadefinujte zľavu na celú kategóriu. 
  • Vo vzorovom príklade bude na skladových kartách v tomto období definovaná rovnaká 25% zľava. Následne vytvorte nový cenník, s platnosťou 1.12. - 20.12. kde bude na karte "Vianočný večierok" definovaná 10% zľava a na karte "Silvestrovská párty" to bude 15%. Týmto spôsobom je možné postupovať až do doby konania samotnej akcie. Na deň konania akcie nie je potrebné vytvárať cenník a karta bude predávaná v plnej cene. (Bližšie informácie o cenníkoch sa dočítate v článku Cenníky - predstavenie a vytvorenie nového.)

Ako všetko vyriešiť pre zákazníka čo najelegantnejšie?

Pre to, aby bol zákazník a v konečnom dôsledku aj majiteľ zariadenia spokojný, odporúčame vykonať:

 1. Pridať do systému ďaľšiu bonovaciu tlačiareň - jedná sa o zariadenie, ktoré bude špeciálne slúžiť len na tlač poukazov. V aplikácii je možné nastaviť výstup pre každé zariadenie a je tak možné nastaviť špeciálny výstup ktorý bude jasne zobrazovať o čo sa jedná, môže tu byť nadefinovaný termín konania udalosti (akcie) a celé je to možné upraviť do podoby, ktorá bude pre zákazníka príjemná. Tu je zároveň možné nastaviť, aby sa tlačilo aj číslo dokladu pod ktorým bol doklad zakúpený a je tak možné v prípade použitia nezávislého overovača zistiť, či sa nejedná o falzifikát. (Postup konfigurácie bonovacej tlačiarne a jej pridanie do systému sa dočítate v článku  POS Predaj - konfigurácia bonovacej tlačiarne pre tlač poukazov.)

 2. Pripraviť si vlastné kupóny - vo väčšom formáte, ktoré môže zákazník zároveň využiť aj ako darčekový poukaz, na ktorom bude uvedené nezávislé číslovanie. Pri zakúpení je možné nastaviť, že sa z bonovacej tlačiarne vytlačia dva kupóny, jeden odovzdáte zákazníkovi a na druhý si poznačíte číslo kupónu. Týmto získavate prehľad o predaných kupónoch a znižuje sa tak riziko ich falšovania.

 3. Tlač na termotlačiarni - výrazne sa týmto spôsobom tlače znemožnuje tvorba falzifikátov.

 4. Nastavenie tlače pri ukončení predaja - aby sa poukaz pri ukončení predaja na tlačiarni vytlačil, je potrebné toto nastavenie aktivovať. (Viac o nastaveniach sa dočítate v článku POS Pokladňa - nastavenie automatickej tlače objednávok/bonovačiek.)

Výhody tohto riešenia

 1. Znižovanie chybovosti obsluhy - nie je potrebné aby sledovali, aká je cena udalosti, na ktorú si zákazník poukaz kupuje, celé toto za obsluhu sleduje systém.

 2. Možné spojenie s vernostným systémom - vytvorením ďaľších cenníkov tak môže mať Váš stály zákazník získať ešte lepšie ceny.

 3. Možnosť sledovania konkrétneho zákazníka (odberateľa) - ak je predaj podmienený registráciou v systéme, tvorí sa databáza zákazníkov, ktorých viete v budúcnosti o ďalších akciách informovať napr. emailom.

 4. Rôzne spôsoby ukončenie predaja - zákazníkovi môžte vytlačiť poukaz a doklad môžte ukončiť hotovostným dokladom, prípadne odloženým dokladom alebo dodacím listom.

Aj túto situáciu je možné v aplikácii iKelp Predajca vyriešiť naozaj jednoducho a elegante. Ako už bolo spomenuté, jedná sa len o vzorový príklad a využitie je naozaj široké pre rôzne prevádzky a zariadenia a je možné ho využiť všade, kde je potrebný predaj rôznych vstupeniek alebo poukazov v časovom predstihu.  

Ďalšie informácie o možnostiach predaja zľavových poukážok a možnostiach zadávania zliav v aplikácii sa dozviete v návode Zľava na položku, na celý doklad, hodnotová zľava v iKelp POS Pokladni.

Write by Author / Vytvorené by