Faktúra - vytvorenie, úprava a tlač

V tomto článku Vám predstavíme krátke inštruktážne video - postup vytvorenia novej faktúry. Nižšie nájdete bližší popis jednotlivých údajov, ktoré je možné pri tvorbe faktúry vyplniť. Vytvorenie novej faktúry v iKelp POS Mobile je možné v Menu aplikácie v časti História dokladov, kliknutím na ikonu + Nový a výberom možnosti Faktúra.

Vytvorenie novej faktúry

Vytvorenie nového finančného dokladu - Faktúra

Vytvorenie nového finančného dokladu - Faktúra

Navigačný panel aplikácie

Navigačný panel aplikácie iKelp POS Mobile

 • Uložiťkliknutím na tlačidlo je potrebné potvrdiť vykonané zmeny v doklade. V opačnom prípade sa vykonané zmeny neuložia. Následne sa aplikácia vráti na zoznam dokladov.
 • Storno - slúži na vykonanie storna dokladu. Po vykonaní storna sa doklad uzamkne proti úprave.
 • Vymazaťtlačidlo vymazať sa zobrazuje len pri úprave posledného dokladu v danej rade. Ak sa vytvára nový doklad, tlačidlo sa v ponuke nezobrazí. Slúži na vymazanie finanančného dokladu aj všetkých pohybov na doklad naviazaných. Doklad ktorý nie je posledný v danej rade nie je možné vymazať, preto sa tlačidlo pri úprave dokladu nezobrazí.
 • Vytlačiťzobrazí sa náhľad tlače s ponukou tlačiarní.
 • Návodpo kliknutí sa zobrazí príslušný návod pre danú časť aplikácie.

Faktúra

Formulár novej odberateľskej faktúry. Položky označené * je potrebné vyplniť.

Nová faktúra

 • Odberateľspoločnosť dodávateľa tovaru. (Dodávateľa je možné vybrať zo zoznamu, alebo vytvoriť kliknutím na ikonu plus, resp. kliknutím na šípku smerom dole a kliknutím na ENTER po zadaní obchodného mena. Ďalšie informácie o kontaktoch a jednotlivých nastaveniach sa dočítate v článku Nový kontakt v iKelp POS Mobile.)

 • Ref. číslo - referenčné číslo dokladu.

 • Dátum
  • Vystavenia - dátum vystavenia finančného dokladu.
  • Dodania - dátum a čas dodania tovaru alebo služby. 
  • Splatnosti - dátum splatnosti finančného dokladu.
 • Stavstav vybavenosti dokladu. (Stav vybavenosti je vhodný pre internú evidenciu. Napr. ak doklad ešte nebol odoslaný odberateľovi, prípadne už boli všetky potrebné úkony vykonané a doklad je Vybavený...)

 • Uhradenosťstav uhradenosti dokladu. (Sledovanie stavu uhradenosti je vhodné pre internú evidenciu. Operatívne si tak viete skontrolovať, ktoré doklady už boli uhradené. Stav zmeníte po úhrade dokladu a máte tak prehľad o uhradených a neuhradených dokladoch. V prípade úhrady dokladu v hotovosti cez aplikáciu iKelp POS Mobile a fiskálne zariadenie, sa stav dokladu zmení automaticky.)

 • Zámokv prípade aktívneho nastavenia je doklad uzamknutý na úpravu. Nie je ho už možné následne upravovať.

 • Poznámkapoznámka k dokladu. (Poznámku je vhodné doplniť napr. vtedy, ak nebol dodaný všetok tovar, alebo nesedí počet kusov.)

 • Viac polí - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí rozšírená ponuka na zadanie doplnkových údajov na doklade.
  • Pred text - doplnkový text, ktorý je možné vložiť do faktúry. Text vložený do pred textu sa bude zobrazovať pred rozpísanými položkami.
  • Za textdoplnkový text, ktorý je možné vložiť do faktúry. Text vložený do za textu sa bude zobrazovať za rozpísanými položkami.

Pri následnej úprave dokladu sa zobrazujú aj ďalšie údaje:

 • Vytvoril - meno užívateľa ktorý doklad vytvoril.
 • Vytvorené - dátum a čas vytvorenia dokladu.
 • Dátum úpravy - dátum a čas poslednej úpravy dokladu.

Položky

 • Pridávanie položiek do dokladu - položky je do dokladu možné pridať zadaním PLU, Názvu, Kódu karty alebo EAN kódu, a vybrať ju tak zo zoznamu existujúcich kariet stlačením tlačidla ENTER, alebo kliknutím na ikonu Pridať.
   • Ak sa jedná o nový tovar, je možné priamo z dokladu kartu založiť. (Kartu je možné vybrať zo zoznamu, alebo vytvoriť kliknutím na ikonu plus, resp. stlačením šípky smerom dole na klávesnici a kliknutím na ENTER po zadaní názvu karty.)
  • Položka v doklade - po kliknutí na ikonu Pridať, alebo stlačením ENTER sa zobrazí formulár pre vloženie položky do dokladu.

Pridanie položky do dokladu

   • Názov skladovej karty - v záhlaví formulára sa nachádza názov prijímanej karty. (Na názov je možné kliknúť a zobrazí sa tak detail danej karty, kde je možné zobraziť štatistiku predaja ale stav zásob na skladovej karte.)
   • Množstvo - faktúrované množstvo v mernej jednotke danej karty.
   • Cena s DPH - predajná cena s DPH za jednotku. Pri pridávaní položky do dokladu je možné zadať predajnú cenu s DPH a aplikácia si podľa nastavenej DPH na karte dopočíta automaticky cenu bez DPH a opačne.
   • Cena bez DPH - predajná cena bez DPH za jednotku. Pri zadaní predajnej ceny bez DPH si aplikácia automaticky dopočíta predajnú cenu s DPH na základe nastavenej DPH na skladovej karte.
   • DPH - výška DPH na skladovej karte.
   • Zľava - v prípade pridávania položiek na odb. faktúru môžete nadefinovať aj výšku zľavy ku konkrétnej položke, ktorá sa následne aplikuje na celkovú cenu za položku.
  • OK - kliknutím na tlačidlo sa potvrdí vloženie položky do faktúry.
  • Zatvoriť - zatvorí sa zobrazený formulár a položka sa do faktúry nepridá.
  • Odobrať - ak sa položka dodatočne upravuje, je možné ju kliknutím na tlačidlo odobrať z dokladu.
 • Zoznam položiek vo faktúre

Zoznam položiek v doklade
  • Celkom - výsledná celková cena položiek vo faktúre s DPH. (Faktúrované množstvo na položke krát jednotková cena.)
  • Celkom bez DPH - výsledná celková cena položiek vo faktúre s bez DPH.
  • Názov, PLU - zobrazí sa názov skladovej karty a PLU. Ak sa jedná o kartu s nastavenou evidenciou SBL, zobrazí sa aj číslo SBL. (Na názov je možné kliknúť a zobrazí sa tak detail danej karty, kde je možné zobraziť štatistiku predaja ale stav zásob na skladovej karte.)
  • Vyd. mn. - faktúrované množstvo. Po kliknutí do poľa sa zobrazí detail položky v doklade a je možné množstvo okamžite zmeniť a zmenu potvrdiť.
  • Zľava - výška zľavy na danej položke.
  • Cena bez DPH - cena bez DPH za položku.
  • Upraviť položku - zobrazí sa detail položky kde je možné zmeniť počet kusov, cenu alebo zľavu prípadne položku z dokladu odobrať.

Úhrady

Táto možnosť sa zobrazuje v prípade že na doklad bola zaevidovaná úhrada, pri otvorení dokladu na úpravu. 

Evidencia úhrad na doklade

Úhrada faktúry

Po vytvorení a uložení novej faktúry alebo zbernej faktúry, je možné na doklad zaevidovať úhradu. Potvrdenie o úhrade sa automaticky vytlačí na fiskálnom zariadení a zaeviduje do obratov daného dňa. Podmienkou pre zaevidovanie takejto úhrady je mať správne nastavenie fiskálneho zariadenia zo správne nadefinovanou daňovou hladinou pre úhrady faktúr.

Po vytvorení a zaevidovaní faktúry sa táto zobrazí v zozname faktúr.

 1. Kliknutím na tlačidlo Viac, sa zobrazí ponuka pre prácu s finančným dokladom - faktúrou.
 2. Kliknutím na tlačidlo Uhradiť, sa zobrazí formulár pre zaevidovanie úhrady s prednastaveným textom, číslom faktúry a sumou pre úhradu.
 3. Výberom príslušného platidla je možné vykonať úhradu na zariadení.
 4. Kliknutím na tlačidlo Ukončiť predaj sa na fiskálnej tlačiarni vytlačí potvrdenie o úhrade dokladu pre odberateľa.

V prípade, že vám odberateľ doklad neuhradil v hotovosti, ale prevodom alebo dobierkou a nepotrebujete tlačiť potvrdenie z fiskálnej tlačiarne, otvorte doklad na úpravu a zmente stav uhradenosti finančného dokladu na Uhradený.

Ďalšie informácie o jednotlivých možnostiach, ktoré aplikácia ponúka pri úprave finančných dokladov sa dozviete v návode Finančné doklady v iKelp POS Mobile.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard