Konfigurácia registračnej pokladne / fiskálnej tlačiarne pre POS Mobile

1. Krok: Spustite aplikáciu iKelp POS Manažér

Ak používate zariadenie Elcom EFox alebo EFox Mini s pripojením na USB port, aplikácia POS Manažér vykoná automatickú detekciu zariadenia (viď nasledovný obrázok, pozor neplatí pre Windows 10, kde je zatiaľ potrebné použiť manuálne nastavenie aj pri USB pripojení.) a môžete preskočiť časť manuálneho nastavenia, pokračujte krokom č. 4.

Automatická detekcia zariadenia v aplikácii POS Manažér

2. Krok: Manuálne nastavenie - Spustite konfiguráciu zariadení

 1. Kliknite na ikonu Nástroje, ktorá sa nachádza v hornej časti okna aplikácie.
 2. Ďalej kliknite na Zariadenie.
 3. Na obrazovke sa zobrazí formulár pre nastavenie zariadení.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

3. Krok: Manuálne nastavenie - Základné nastavenia

 1. Vyberte Typ zariadenia. Zoznam aktuálnych podporovaných zariadení tu.
 2. V časti 1. Základné nastavte parametre komunikácie.
 3. Nastavte Spôsob zapojenia v závislosti od pripojenia zariadenia k PC a daného zariadenia.
  • Pri fiskálnych tlačiarňach Elcom je možné pri USB komunikácii nastaviť, či má aplikácia zariadenie automaticky zdetekovať, je však možné nastaviť port na ktorom je zariadenie pripojené aj ručne v prípade, že aplikácia nevie fiskál zdetekovať. Pre ručné nastavenie portu nastavte Číslo portu - automaticky (len USB) na NIE. Zobrazí sa nastavenie pre zadanie čísla portu. 
 4. Kliknite na tlačidlo Test kom., za účelom overenia správnosti nastavení.
 5. Výsledok testu potvrďte stlačením tlačidla OK.
 6. Na záver kliknite na ikonu Uložiť.
 7. Kliknutím na ikonu Domov zobrazíte Kód spojenia (ten bude potrebné nastaviť v POS Mobile). Poznačte si ho, alebo skopírujte do schránky.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

4. Krok: Nastavenie zariadení v aplikácii iKelp POS Mobile

Ďalšie nastavenia vykonajte priamo v aplikácii POS Mobile:

 1. Vľavo hore stlačte ikonu Menu.
 2. Vyberte položku Zariadenia.
 3. Vyplňte Kód spojenia, ktorý ste si poznačili v predchádzajúcom kroku.
 4. Stlačte tlačidlo Uložiť.
 5. Na záver stlačte tlačidlo Test spojenia.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

Gratulujeme, práve ste zvládli pripojenie a nastavenie registračnej pokladne / fiskálnej tlačiarne v aplikácii iKelp POS Mobile.

GoPay VISA, MasterCard