Vytvorenie skladovej karty pre obedové menu

Ak potrebujete rozšíriť počet ponúkaných obedových menu napr. zo štyroch na päť, je potrebné vytvoriť skladovú kartu typu obedové menu. Novú kartu vytvoríte po kliknutí v Menu aplikácie na možnosť Karty. Bližší postup je vysvetlený v nasledovnom inštruktážnom videu.

  1. V Menu aplikácie kliknite na možnosť Karty.
  2. Kliknite na ikonu + Nová na navigačnom panely aplikácie.
  3. Z ponuky vyberte novú skladovú kartu typu Služba. (Jedná sa o kartu typu služba, lebo v tomto prípade sa na tejto karte evidujú len predaje. Suroviny sa odpisujú automaticky podľa nastavenej receptúry v obedovom menu.)
  4. Vyplňte Názov na skladovej karte napr. "Menu 5", zadajte predvolenú cenu pre menu a poradové číslo pre zobrazenie v rýchlich voľbách tzv. QPLU.
  5. V záložke Kategórie, nastavte zaradenie karty do kategórie Menu.
  6. V záložke Rozšírené na karte nastavte v časti Naše ponuky, že sa jedná o kartu Obedového menu.
  7. Kliknutím na tlačidlo Uložiť potvrdíte vykonané zmeny.
Nové karty typu obedové menu je možné použiť až pri vytváraní nového menu, preto je vhodné si ich vytvoriť vopred. Viac informácií o vytváraní obedového menu sa dozviete v návode Vytvorenie obedového menu.
GoPay VISA, MasterCard