Donáška - správa rozpracovaných objednávok

V tomto vám predstavíme jednotlivé možnosti a stavy objednávok vytvorených cez funkciu Donáška v časti Predaj aplikácie iKelp POS Mobile. V prípade, že v aplikácii používate donášku, jednotlivé objednávky a ich stav si viete pozrieť v miestnosti Donáška, v časti Predaj.

Donáška

Stavy objednávok donášky

Stavy donášky

Nové na schválenie

Objednávka prijatá od zákazníka, ktorá čaká na schválenie objednávky obsluhou.

Pripravuje sa

Objednávky, ktoré boli vytvorené obsluhou a čakajú na vybavenie, prípravu v kuchyni. Po kliknutí na tlačidlo Zatvoriť po zadaní kontaktných údajov a položiek do objednávky, sa v časti Pripravuje sa vytvorí nová objednávka.

Na objednávke sa zobrazujú kontaktné údaje zákazníka, ktoré boli vyplnené pri evidencii Donášky, jednotlivé položky objednávky a poradové číslo dokladu v rámci dňa. Ďalej sa na doklade zobrazuje čas v minútach od jeho vytvorenia a celková suma dokladu. Na každej objednávke sú dve záložky:

 • Viac

  • Otvoriť - otvorenie objednávky na úpravu.
  • Medzisúčet - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí rozhranie pre ukončenie objednávky, kde je možné vybrať platidlá, prípadne účet rozdeliť medzi osoby a objednávku vyúčtovať. 
  • -Doklad - zrušenie objednávky. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí okno pre potvrdenie zrušenia objednávky.
  • Vytlačiť - vytlačiť objednávku na zariadení. Na objednávke sa vytlačia kontaktné údaje zákazníka s položkami a celkovou sumou. Následne po kliknutí na tlačidlo Vytlačiť sa zobrazí zoznam nakonfigurovaných zariadení v aplikácii na ktorých je možné daný výstup vytlačiť.
  • Nové na schválenie - zmena stavu objednávky do stavu Nové na schválenie.
 • Hotové na výdaj

  • Po kliknutí na Hotové na výdaj sa objednávka automaticky presunie do Hotové na výdaj

Hotové na výdaj 

Objednávky pripravené pre zákazníka čakajúce na dodanie. (V prípade, že má aj kuchár možnosť potvrdiť objednávku po jej príprave, vie objednávku prekliknúť do stavu, že je pripravená a čaká na vydanie pre zákazníka.)

V stave Hotové na výdaj, sa zobrazujú už pripravené objednávky pre Rozvoz, prípadne Osobné vyzdvihnutie. Ak má aj osoba zabezpečujúca rozvoz mobil, alebo tablet, vie si tak hneď kontrolovať koľko má pripravených objednávok na rozvoz a kam. Rovnako je možné pre osobu zabezpečujúcu rozvoz pripraviť bony, alebo rovno bločky k jednotlivým objednávkam s číslom objednávky, adresou doručenia a rozpisom položiek. V tejto časti je možné objednávku vytlačiť na niektorom zariadení zo zoznamu, prípadne je možné vyúčtovať objednávky jednotlivo, alebo po označení je možné ich vyúčtovať hromadne.Zobrazené objednávky je možné vyúčtvať jednotlivo, alebo zafajknutím pri tlačidle Vyúčtovať sa označia všetky doklady, ktoré je tak následne možné hromadne vyúčtovať.

Záložky stavov objednávok donášky - Hotové na výdaj:

Záložky objednávky donášky v stave Hotové na výdaj.

 • Viac

  • Otvoriť - otvorenie objednávky na úpravu.
  • Medzisúčet - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí rozhranie pre ukončenie objednávky, kde je možné vybrať platidlá, prípadne účet rozdeliť medzi osoby a objednávku vyúčtovať. 
  • -Doklad - zrušenie objednávky. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí okno pre potvrdenie zrušenia objednávky.
  • Vytlačiť - vytlačiť objednávku na zariadení. Na objednávke sa vytlačia kontaktné údaje zákazníka s položkami a celkovou sumou. Následne po kliknutí na tlačidlo Vytlačiť sa zobrazí zoznam nakonfigurovaných zariadení v aplikácii na ktorých je možné daný výstup vytlačiť.
  • Pripravuje sa - zmena stavu objednávky do stavu Pripravuje sa.
 • Vyúčtovať

  • Po kliknutí na tlačidlo Vyúčtovať sa zobrazí rozhranie pre ukončenie objednávky, kde je možné vybrať platidlá, prípadne účet rozdeliť medzi osoby a objednávku vyúčtovať. 

GoPay VISA, MasterCard