Donáška - správa rozpracovaných objednávok

V tomto návode vám predstavíme jednotlivé možnosti a stavy objednávok vytvorených cez funkciu Donáška. V prípade, že v aplikácii používate donášku, jednotlivé objednávky a ich stav si viete pozrieť v menu aplikácii v časti Predaj v miestnosti Donáška.

Donáška

Stavy objednávok donášky

Stavy objednávok donášky

Stavy donášky

Nové na schválenie

Objednávka prijatá od zákazníka, ktorá čaká na schválenie objednávky obsluhou. Obsluha má možnosť objednávky schvalovať jednotlivo, alebo môže označiť naraz aj viaceré. Následným potvrdením objednávky kliknutím na tlačidlo Pripravuje sa, prejde objednávka do nového stavu. V tomto okamžiku sa tlačí objednávka k kuchyni pre kuchára. Rovnako tak aj zákazník v sledovaní objednávky vidí zmenu stavu jeho objednávky zo Zadaná, na Pripravujeme.

Pripravuje sa

Objednávky, ktoré boli vytvorené cez online donášku a schválené alebo obsluhou priamo vytvorené a čakajú na vybavenie, prípravu v kuchyni.  Ak bola objednávka zadaná ručne obsluhou po kliknutí na tlačidlo Zatvor po zadaní kontaktných údajov a položiek do objednávky, sa v časti Pripravuje sa vytvorí nová objednávka. 

Objednávky sú v tejto časti prehľadne rozdelné do dvoch skupín podľa toho, či si zákazník pri tvorbe objednávky vybral osobné prevzatie, alebo si objednal doručenie - Rozvoz. 

Na objednávke sa zobrazujú kontaktné údaje zákazníka, ktoré boli vyplnené pri evidencii Donášky, jednotlivé položky objednávky a poradové číslo dokladu v rámci dňa. Ďalej sa na doklade zobrazuje čas v minútach od jeho vytvorenia a celková suma dokladu. Na každej objednávke sú dve záložky:

 • Záložka Viac

  • Otvoriť - otvorenie objednávky na úpravu.
  • Medzisúčet - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí rozhranie pre ukončenie objednávky, kde je možné vybrať platidlá, prípadne účet rozdeliť medzi osoby a objednávku vyúčtovať. 
  • -Doklad - zrušenie objednávky. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí okno pre potvrdenie zrušenia objednávky.
  • Vytlačiť - vytlačiť objednávku na zariadení. Na objednávke sa vytlačia kontaktné údaje zákazníka s položkami a celkovou sumou. Následne po kliknutí na tlačidlo Vytlačiť sa zobrazí zoznam nakonfigurovaných zariadení v aplikácii na ktorých je možné daný výstup vytlačiť.
  • Nové na schválenie - zmena stavu objednávky do stavu Nové na schválenie.
 • Záložka Hotové na výdaj

  • Po kliknutí na Hotové na výdaj sa objednávka automaticky presunie do Hotové na výdaj

Hotové na výdaj 

Objednávky pripravené pre zákazníka čakajúce na dodanie. (V prípade, že má aj kuchár možnosť potvrdiť objednávku po jej príprave, vie objednávku prekliknúť do stavu, že je pripravená a čaká na vydanie pre zákazníka.)

V stave Hotové na výdaj, sa zobrazujú už pripravené objednávky pre Rozvoz, prípadne osobné vyzdvihnutie. Ak má aj osoba zabezpečujúca rozvoz mobil, alebo tablet, vie si tak hneď kontrolovať koľko má pripravených objednávok na rozvoz a kam. Rovnako je možné pre osobu zabezpečujúcu rozvoz pripraviť bony, alebo rovno bločky k jednotlivým objednávkam s číslom objednávky, adresou doručenia a rozpisom položiek. V tejto časti je možné objednávku vytlačiť na niektorom zariadení zo zoznamu, prípadne je možné vyúčtovať objednávky jednotlivo, alebo po označení je možné ich vyúčtovať hromadne. Zobrazené objednávky je možné vyúčtvať jednotlivo, alebo zafajknutím pri tlačidle Vyúčtovať sa označia všetky doklady, ktoré je tak následne možné hromadne vyúčtovať.

Na telefónne číslo na objednávke je možné kliknúť a v prípade, že máte mobil, tablet, prípadne VoIP zobrazí sa možnosť pre kontaktovanie zákazníka. Nie je tak potrebné číslo zadávať ručne, ale je možné ho použiť rovno z objednávky.

Záložky stavov objednávok donášky - Hotové na výdaj:

Záložky objednávky donášky v stave Hotové na výdaj.

 • Záložka Viac

  • Otvoriť - otvorenie objednávky na úpravu.
  • Medzisúčet - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí rozhranie pre ukončenie objednávky, kde je možné vybrať platidlá, prípadne účet rozdeliť medzi osoby a objednávku vyúčtovať. 
  • -Doklad - zrušenie objednávky. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí okno pre potvrdenie zrušenia objednávky.
  • Vytlačiť - vytlačiť objednávku na zariadení. Na objednávke sa vytlačia kontaktné údaje zákazníka s položkami a celkovou sumou. Následne po kliknutí na tlačidlo Vytlačiť sa zobrazí zoznam nakonfigurovaných zariadení v aplikácii na ktorých je možné daný výstup vytlačiť.
  • Pripravuje sa - zmena stavu objednávky do stavu Pripravuje sa.
 • Záložka Vyúčtovať

  • Po kliknutí na tlačidlo Vyúčtovať sa zobrazí rozhranie pre ukončenie objednávky, kde je možné vybrať platidlá, prípadne účet rozdeliť medzi osoby a objednávku vyúčtovať. 

Stav Online objednávania

 • Online objednávanie - pomocou stavu online objednávania je možné definovať, či je v danú chvíľu služba aktívna alebo nie. Môže sa totiž stať, že sa stane nejaká nepredvídateľná situácia a viete, že nebude možné tieto objednávky vybavovať. (V kuchyni sa pokazí napr. pec na pizzu a robíte len rozvoz pizze, prípadne sa pokazí auto a rozvozák nemá k dispozícii náhradné  a pod.) Takýmto spôsobom je možné voľbu Online donášky okamžite vypnúť.

Doručenie

 • Čas doručenia - čas doručenia je daný automaticky podľa nastavenia. Je však možné ho aj zmeniť, aby čo najviac odrážal skutkový stav. Iný čas doručenia a vyťaženie donášky je počas obedov, iný napr. medzi 14:00 a 17:00. Rovnako tak večer je čas pre doručenie iný počas pracovného týždňa, ako v piatok alebo sobotu večer. Obsluha tak vie počas prevádzky a vyťaženosti tento stav upravovať a zákazník tak okamžite dostane predbežnú informáciu o tom, kedy bude jeho objednávka vybavená. 

Súvisiace návody
GoPay VISA, MasterCard