Polovičná porcia v iKelp POS Mobile

Aplikácia iKelp POS Mobile umožňuje predaj aj polovičných porcií. Odporúčame však tento predaj používať len výnimočne a skutočne ak potrebujete naúčtovať len polovičné množstvo. V prípade, že chcete nejakým spôsobom vyriešiť predaj napr. detských porcií, odporúčame postupovať podľa návodu Polovičné porcie, detské porcie jedál v iKelp POS Mobile.

Predaj polovičných porcií

Stačí na danej položke pri predaji otvoriť Panel akcií, prekliknúť sa do záložky Úkony a následne nastaviť polovičné množstvo účtovanej položky.

Tlačidlo pre nastavenie polovičnej porcie je označené symbolom ½.

Tlačidlo pre nastavenie polovičnej porcie je označené symbolom ½. 

Pre možnosť naúčtovania polovičnej porcie musí mať karta povolený predaj zlomkového množstva. (Dané nastavenie nájdete na skladovej karte, záložka Rozšírené - Predaj zlomkového množstva.) Akonáhle sa upraví množstvo na danej položke pri predaji, upraví sa aj jednotková cena na 1/2.

GoPay VISA, MasterCard