Presun položiek na nový doklad v iKelp POS Mobile

Presun položiek na nový doklad je vhodný vtedy, ak si niektorá z osôb od stola presadá k druhému stolu, ale ostatné osoby zostávajú pri stole. Žiadané je presunúť len položky tej osoby, ktorá si odsadla. Takto vytvorený nový doklad, je následne možné jednoducho presunúť na iný stôl. Na to, aby bolo možné nový doklad vytvoriť, je potrebné rozúčtovať jednotlivé položky doklady na osoby. (Prípadne je možné rozúčtovať na osoby len tie položky, ktoré sa budú presúvať na nový doklad.) 

Presun položiek na nový doklad

  1. Skôr, ako je možné presunúť z existujúceho dokladu len časť položiek, je potrebné tieto položky rozúčtovať na osoby. Položky je možné na osoby účtovať hneď pri ich objednávaní zákazníkom, prípadne ich rozdeliť na osoby dodatočne. (Postup účtovania s účtovaním na osoby sa dozviete v návode Pridávanie položiek do dokladu (do otvoreného účtu). Viac informácií o dodatočnom rozúčtovaní položiek medzi jednotlivé osoby sa dozviete v návode Rozúčtovanie na osoby v položkách otvoreného účtu.) 
  2. Kliknite na tlačidlo Medzisúčet v otvorenom doklade.
  3. Vyberte osobu, ktorej položky chcete premiestniť na nový doklad a kliknite na tlačidlo Osamostatniť.
  4. Na otázku: Prajete si osamostatniť položky dokladu?, kliknite na tlačidlo Áno.
  5. Na danom stole sa vytvorí nový doklad, z položkami danej osoby, ktorý je možné nezávisle vyúčtovať, alebo presunúť na iný stôl. (Viac informácií a postup pre presun dokladu na iný stôl sa dozviete v návode Presun účtu na iný stôl.)

GoPay VISA, MasterCard