Export a zverejnenie jedálneho lístka na internete

Všetci používatelia aplikácie iKelp Jedáleň môžu jedálne lístky uverejňovať na internete zadarmo. Toto uverejňovanie je veľmi jednoduché. V prípade, že máte prístup na internet priamo na počítači s aplikáciu pozrite si návod Zverejnenie jedálneho lístka na internete. Tam nájdete podrobný postup priameho zverejnenia lístka na internete.

Naopak tento návod obsahuje postup, ako nahrať jedálny lístok z aplikácie do súboru a následne tento súbor nahrať na internet cez iný počítač pripojený k internetu. Otvorte okno Zoznam jedálnych lístkov a kliknite pravým tlačidlom na ktorýkoľvek jedálny lístok. Následne kliknite ľavým tlačidlom na možnosť Export lístka do súboru (pre publikovanie na internete). Do ďalšieho okna zadajte dátumový rozsah, v ktorom chcete jedálne lístky zverejniť. Po potvrdení dátumového rozsahu sa otvorí okno Uložiť jedálny lístok, kde vyberte cestu, kam chcete lístok exportovať. Tento lístok následne nahrajte na prenosné médium (typu USB), alebo ho na prenosné médium priamo exportujte. O úspešnom exportovaní jedálneho lístka Vás bude informovať aplikácia.

Nahranie lístka na internet

Takto exportovaný jedálny lístok následne môžete nahrať pomocou počítača pripojeného k internetu. Choďte na stránku www.jedalen.sk a kliknite na Nahrať jedálny lístok.

Tak ako to je vidieť na nasledovnom obrázku.

Nahranie_jedalneho_listka

Zobrazí sa ponuka na nahranie jedálneho lístka, kde kliknite na tlačidlo Prehliadať... (alebo Browse...).

Nahranie_jedalneho_listka

Následne nájdite a vyberte exportovaný súbor jedálneho lístka a kliknite na tlačidlo Nahrať. Spustí sa nahrávanie jedálneho lístka na internet. Po úspešnom nahraní jedálneho lístka Vám portál vygeneruje Prihlasovacie meno a Prihlasovacie heslo. Tieto údaje si opíšte, pričom dávajte pozor na veľké a malé písmená!!! Prihlasovacie meno a heslo nastavte pri najbližšej príležitosti v aplikácii.Pri prvom zverejňovaní jedálneho lístka je nutné aby Vám správca ukončil registráciu, čo sa uskutoční zvyčajne do dvoch pracovných dní. Po tejto registrácii bude môcť ktokoľvek pristupovať k Vášmu jedálnemu lístku cez vstupnú mapu na stránke www.jedalen.sk.

Prve_nahranie_jedalneho_listka

Nastavenie prihlasovacích údajov v aplikácii

Údaje, ktoré ste si opísali pri prvom nahrávaní jedálneho lístka na internet je nutné zadať do aplikácie. Tu kliknite na Nastavenie v hlavnom menu a následne kliknite na Webová jedáleň. Zobrazí sa okno Nastavenie webového prístupu. Tu zaškrtnite Nahrávanie jedálneho lístka a vyplňte prihlasovacie meno a heslo opísane z nahrávania jedálneho lístka na internet. Následne toto okno uložte.

Nastavenie_prihlasovacich_udajov_na_internet

Po registrácii správcom a vyplnení prihlasovacích údajov už pri ďalšom nahrávaní jedálneho lístku prebehne všetko takmer okamžite a po nahraní jedálneho lístka ho hneď uvidíte na stránke www.jedalen.sk. Jedálny lístok si následne môže ktokoľvek pozrieť a kliknutím na mape na daný kraj sa zobrazí zoznam jedálni, kde následne kliknutím na danú jedáleň sa zobrazí jedálny lístok.

V prípade, že používate takýto spôsob zverejňovania jedálneho lístka a zavedú Vám internet aj na počítač, na ktorom používate aplikáciu, môžete začať používať priame zverejňovanie jedálneho lístka. V takom prípade Vám odporúčame pozrieť si návod Zverejnenie jedálneho lístka na internete.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard