Evidencia viacerých stravných listov

V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné v aplikácii iKelp Jedáleň nadefinovať a následne evidovať viacero stravných listov.

Potreba nezávislej evidencie

Nezávislý spôsob evidencie môže nastať napr. v prípade, ak je potrebné evidovať normu aj náklady pre každý stravný list osobitne.

Potrebné nastavenia

Na to, aby bolo možné stravné listy v aplikácii nezávisle evidovať pre rôzne druhy stravy, je potrebné vykonať niekoľko základných nastavení.

 1. Vyberte v menu Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
 2. Z ponuky vyberte možnosť Číselné rady druhov.
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať a z ponuky vyberte možnosť Výdaj zo skladu stravou.
 4. V stĺpci názov nadefinujte výstižný názov danej výdajky.
  1. Pre presnú identifikáciu odporúčame upraviť aj názov existujúceho druhu s popisom Výdaj zo skladu stravou.
  2. Upravte masku tak aby boli jednotlivé stravné listy od seba odlíšené. (Napr. u novo založeného druhu nastavte masku <R>V2<MM>0<C4>.)
 5. Zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.
 6. Vyberte v menu Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
 7. Z ponuky vyberte možnosť Druhy jedál.
 8. Nadefinujte názov druhu jedla a druhu výdaja.
  1. Ak ste nadefinovali v nastaveniach v časti Číselné rady druhov aj nový druh pre Jedálne lístky, vyberte v stĺpci Druh jedálneho lístka aj nadefinovaný tento druh.
 9. Zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť. (Ďalšie informácie o Druhoch jedál sa dozviete v článku Druhy jedál.)

Príklad evidencie

Je vytvorený jedálny lístok na dva dni, v ktorom je nadefinovaný obed nezávisle pre materskú školu a nezávisle pre základnú školu. (V nastaveniach aplikácie v časti Druhy jedál, je vytvorený druh jedla Obed ZŠ a Obed MŠ.) Stravné listy (odpis zo skladu) bude realizovaný nezávisle pre MŠ (desiata, obed MŠ a olovrant) a nezávisle pre ZŠ (obed ZŠ).

Pozor, podmienkou pre správne fungovanie a správnu evidenciu je potrebné mať správne nadefinované nastavenia noriem a vekových skupín!

Bližšie informácie o nastaveniach vekových skupín a noriem sa dočítate v ONLINE kurze k aplikácii iKelp Jedáleň - ONLINE videokurz v časti Skladová evidencia v lekcii 3 a 4.

Vytvorenie stravnej výdajky

Ak boli správne vykonané potrebné všetky nastavenia, aplikácia sama automaticky vydá zo skladu tovar na základe prihlásených stravníkov na jednotlivé druhy jedál.
 1. Kliknite na tlačidlo V na nástrojovej lište aplikácie.
 2. Kliknite na tlačidlo Úkony -> Nový a vyberte druh stravného listu. (Ďalšie informácie o stravných listoch a ich vytvorení sa dozviete v ONLINE video kurze iKelp Jedáleň - ONLINE videokurz v časti Skladová evidencia v lekcii číslo 8, alebo v návode Stravná výdajka.)
 3. Vytvorenie stravného listu potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.
 4. Rovnakým postupom postupujte aj pri ďalších stravných listoch.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard