Výrazné zrýchlenie obsluhy Obsahuje
Vyššie tržby ponukou špecialít Obsahuje
Jednoduché nasadenie bez drahých zariadení Obsahuje
Vracajúcich sa zákazníkov Obsahuje
Prepojenie s rôznymi skladovými SW Obsahuje

Vaši hostia pri stole môžu

Privolať obsluhu alebo zaplatenie Obsahuje
Prehľad účtu na stole (aj na osoby) Obsahuje
Zobrazenie šepcialít, ponuky zákuskov a akcií Obsahuje
Využiť viac času pre seba Obsahuje