Zavolanie čašníka hosťom od stola Obsahuje
Ponuka špecialít a aktuálnych jedál Obsahuje
Prezeranie účtu hosťami pri stole Obsahuje
Rozúčtovanie na osoby Obsahuje
Rýchle poznámky na položkách Obsahuje
Zľavy na položkách Obsahuje
Nástenka, štatistiky predaja Obsahuje
Rozdelenie na miestnosti / stoly  Obsahuje
Prepojenie s rôznymi skladovými SW Obsahuje
Tlač účteniek odkiaľkovek Rozšíriteľné 
Tlač objednávok v kuchyni / pri bare  Rozšíriteľné
Legenda:  Rozšíriteľné - Rozšíriteľné Obsahuje - Obsahuje