Privolanie obsluhy funguje neuveriteľne jednoducho

Privolanie obsluhy od stola šetrí čas hosťom a aj čašníkom. Tí sa môžu zamerať najmä na obsluhu zákazníkov, ktorí ich najviac potrebujú. Zákazníci si naviac môžu na mobile pozrieť ponuku vašich špecialít a objednať si niečo naviac.

1. Zákazník zosníma QR kód

Zosnímanie QR kódu na stole

   

2. Vyberie Zavolať obsluhu

iKelp POS Mobile - Zavolanie obsluhy od stola

   

3. Čašník vidí volanie od stola

iKelp POS Mobile - Zavolanie obsluhy od stola