Zákazníci nečakajú na obsluhu

QR kód Zavolať obsluhu  
 

Čo získate Vy?

   

Vaši hostia pri stole môžu

Výrazné zrýchlenie obsluhy

 

Privolať obsluhu alebo zaplatenie

Vyššie tržby ponukou špecialít

 

Prehľad účtu na stole (aj na osoby)

Jednoduché nasadenie bez drahých zariadení

 

Zobrazenie špecialít, ponuky zákuskov a akcií

Zákazník najviac čaká na obsluhu a nie je nič horšie ako keď čašník zareaguje, ale následne zabudne prísť, lebo toho má veľa. Prípadne zákazník si doobjednal a svojej objednávky sa nedočká. Oči jedia, preto je vhodné zákazíkom ponúknuť vaše špeciality či ponuku v obrázkoch, na cenu sa hľadí až následne. Viď najväčšie svetové reťazce rýchleho občerstvenia. Štatistiky operátorov na Slovensku dokazujú, že 70% obyvateľstva má v mobile internet.