Hostia majú vždy prehľad o svojej útrate

Vaši hostia zosnímajú QR kód na stole a získajú okamžitý prehľad o útrate.
Vyskúšajte aj vy, prípadne kliknite na obázok mobilu pre živú ukážku.

Účet hostí pri stole     iKelp POS Mobile - Zavolanie obsluhy od stola