Reštauračný systém POS Mobile, ktorý sám obsluhuje hostí priamo pri stole

Zvýšte vaše tržby až o 25%. Dajte zákazníkom možnosť Zavolať obsluhu a objednať priamo pri stole a zvýšte vyťaženie stolov už dnes. Buďte iný ako podnik vedľa. Pozrite si krátke video!

Pozrite si na videu v skratke ako to funguje (1:22)

S nami vaši zákazníci nečakajú

Vaši hostia pri stole môžu

Privolať obsluhu alebo zaplatenie Obsahuje
Prehľad účtu na stole (aj na osoby) Obsahuje
Zobrazenie šepcialít, ponuky zákuskov a akcií Obsahuje
Využiť viac času pre seba Obsahuje

Vy získate

Výrazné zrýchlenie obsluhy Obsahuje
Vyššie tržby ponukou špecialít Obsahuje
Jednoduché nasadenie bez drahých zariadení Obsahuje
Vracajúcich sa zákazníkov Obsahuje

Živá ukážka čo uvidí zákazník

Skúsiť zavolať obsluhu - iKelp POS MobileKliknutím na ikonu tabletu si zobrazíte živú ukážkou aplikácie, ktorú vidí Váš zákazník po zosnímaní QR kódu. Vyskúšajte si, že aj vám by sa zavolala obsluha jednoducho.

 

S POS Mobile získate

Zavolanie čašníka hosťom od stola Obsahuje
Ponuka špecialít a aktuálnych jedál Obsahuje
Prezeranie účtu hosťami pri stole Obsahuje
Rozúčtovanie na osoby Obsahuje
Rýchle poznámky na položkách Obsahuje
Zľavy na položkách Obsahuje
Nástenka, štatistiky predaja Obsahuje
Rozdelenie na miestnosti / stoly  Obsahuje
Prepojenie s rôznymi skladovými SW Obsahuje
Tlač účteniek odkiaľkovek Rozšíriteľné 
Tlač objednávok v kuchyni / pri bare  Rozšíriteľné
Legenda:  Rozšíriteľné - Rozšíriteľné Obsahuje - Obsahuje
 

Živá ukážka POS Mobile

Skúsiť iKelp POS MobileKliknutím na ikonu tabletu si zobrazíte živú ukážkou aplikácie. Vyskúšajte ako by sa vám jednoducho obsluhovali zákazníci priamo pri stole.

 

Začnite už dnes s bohatou funkcionalitou ZADARMO

Kliknite na tlačidlo pre získanie licencie a začnite s používaním ihneď.

Prípadne kontaktujte našich certifikovaných implementátorov [Kontakty]

 
 
 
Viac detailných informácií nájdete na stránke produktu iKelp POS Mobile www.ikelp.sk/posmobile
 
 
Write by Author / Vytvorené by