Založení kontaktu do adresáře kontaktů v iKelp Pokladna

V tomto návodu vám v krátkosti představíme, jak je možné si v aplikaci iKelp Pokladna zaevidovat nový kontakt. Tímto postupem je možné evidovat si odběratele nebo dodavatele, případně ostatní kontakty, které potřebujete evidovat v aplikaci. Vysvětlíme vám, které údaje je potřebné vyplnit pro správnou evidenci.

Vytvoření nového kontaktu

 1. Nový kontakt v aplikaci vytvoříte kliknutím na žlutou ikonu A na nástrojové liště aplikace.
 2. Následně se zobrazí adresář, seznam kontaktů evidovaných v aplikaci.
 3. Nový kontakt vytvoříte kliknutím na tlačítko Nový.
  1. Pro správné zaevidování je potřebné vyplnit Obchodní jméno, pokud se jedná o firmu, případně jméno a příjmení pokud se jedná o soukromou osobu.
  2. V případě, že evidujete společnost, je vhodné vyplnit IČO, DIČ a IČ DPH pokud ho má daná firma přideleno.
   • Všechny tyto údaje vám při evidenci doporučujeme zkontrolovat na obchodním a živnostenském registru, případně portálu daňové správy, odkud je vhodné tyto údaje při evidenci zkopírovat, čímž se vyhnete překlepům a nepříjemnostem při případných kontrolách.
  3. Vyplňte Fakturační adresu.
   • V případě potřeby, je možné si v záložce Adresa zaevidovat kromě fakturační i poštovní adresu.
  4. Vyplňte kontaktní údaje Telefn a Email.
  5. Kontakt je možné rovnou zařadit i do skupiny, ve které se má zobrazovat. Zařazení do skupiny nastavíte po kliknutí na záložku Skupina a vyberete příslušnou skupinu. (Toto je vhodné pro filtrování skupin kontaktů a můžete nebo nemusíte skupinu kontaktu přidělit.) Postup a možnosti pro zařazování kontaktů do skupin najdete i v článku Adresář - vytvoření skupiny a kontaktu.
 4. Vykonané změny je potřebné potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit.

Související návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard