Nastavení EET krok za krokem

V tomto návodu vám vysvětlíme, která nastavení je nutné vykonat pro nastavení režimu evidování dokladů do Elektronické evidence tržeb.

Základní nastavení komunikace s EET

Základní nastavení režimu evidování EET v aplikaci iKelp Pokladna

Základní nastavení režimu evidevání EET v aplikaci iKelp Pokladna

Základní nastavení režimu evidování dokladů do EET je potřebné v aplikaci iKelp POS Pokladna nastavit:

 • Klikněte na tlačítko Nastavení a následně Nastavení v menu aplikace iKelp Pokladna.
 • V levé části ve stromu jednotlivých nastavení rozbalte možnost Externí zařízení -> POS On-line.
 • Klikněte na zařízení, pro které se bude konfigurovat režim evidování dokladů do EET.
 • V záložce EET je potřebné vykonat nastavení:
  • Režim evidování EET - režim evidování dokladů do EET (určí správce daně). Více informací o evidenci, jako i vysvětlení některých pojmů se dozvíte v článku http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/situace-pri-evidovani-trzeb.pdf
   • Běžný - běžný režim se používá při běžném prodeji s aktivním připojením na internet. Doklady jsou okamžitě po jejich vytvoření posílány do EET, odkud jsou jim přidělovány kontrolní údaje (FIK a BKP), které se následně tisknou na dokladu. V případě, že z nějakého důvodu není možné doklad zaregistrovat, okamžitě v EET (na dokladu je tisklý PKP a BKP). Takový doklad je následně potřebné do EET nahlásit ihned po odstranění problému, nejpozději však do 48 hodin. 
   • Jednoduchý - tento režim je možné použít v případě, že podnikatel nemá dostupné internetové připojení, resp. nemá možnost se k internetu připojit. V takovém případě se údaje o tržbě neodesílají online, ale nejpozději do 5 dnů. Zákazník dostává účtenku v okamžiku přijetí tržby, ale účtenka obsahuje jen kódy BKP a PKP. Takto přijaté tržby lze ve zjednodušeném režimu evidovat na základě zákona, nařízení vlády nebo povolení správce daně. O povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu je nutné zažádat na místně příslušném finančním úřadě.
  • Odesl. plat. terminálem - v aplikaci je možné definovat, zda se mají doklady, které byly v celé částce ukončeny platidlem terminál (Příjem terminál), odesílat na EET. Nakolik je odesílání volitelné, doporučujeme ponechat nastavení pro lepší přehlednost aktivní, jinak by bylo nutné z uzávěrek tuto sumu odečítat. Pokud bude nastavení neaktivní, doklady, jejichž celá částka bude uhrazena tímto platidlem se do EET odesílat nebudou, ale i tak jim aplikace přidělí číslo dokladu v rámci vlastní číselné řady. Následně tak pokud se odešle doklad do EET uhrazen v hotovosti, vznikne v EET díra v číslování. Co ale samozřejmě vychází z dané možnosti a evidence. Pozor však pokud je doklad uhrazen terminálem jen částečně. Do EET se nahlašuje částka ponížená o hodnotu úhrady terminálem.
  • Označení pokladního zařízení - pokladní zařízení je možné označit libovolně podle potřeby. (Maximálně je možné pro označení použít 16 znaků.) Každé pokladní zařízení v rámci jedné provozovny a daném čase musí mít unikátní označení. Nikdy však nemohou být jako např. č. 1 označena dvě a více pokladních zařízení (resp. 2 a více přihlášených uživatelů virtuálních pokladen) v rámci jedné provozovny současně.

  • Označení provozovny - Příslušná číselná identifikace provozovny je přidělena poplatníkovi správcem daně na portálu v procesu oznámení údajů o provozovnách. Označení provozoven je unikátní pouze v rámci poplatníka.
  • DIČ poplatníka - automaticky se přebírá z vyplněných kontaktních údajů v nastaveních aplikace. Jedná se o daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ), platné k okamžiku přijetí tržby nebo vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve. Toto DIČ se shoduje s DIČ uvedeným v certifikátu použitém pro elektronický podpis datové zprávy. Výjimkou je situace, kdy poplatníkovi bylo změněno DIČ. Poplatník pak může odesílat datové zprávy evidovaných tržeb s novým DIČ podepsané původním certifikátem, dokud mu není vystaven nový certifikát. V případě, kdy poplatník eviduje tržby sám za sebe, je zde uváděno DIČ tohoto poplatníka. Není přitom podstatné, která konkrétní osoba obsluhuje pokladní zařízení (např. zaměstnanec nebo zástupce na základě přímého zastoupení)
  • DIČ pověřujícího poplatníka - V případě pověření je zde uváděno DIČ pověřeného poplatníka.
  • Certifikát, režim EET - kliknutím na tlačítko Nastavení se zobrazí další možnosti pro nastavení komunikace s EET, jako např. vložení certifikátu a kontrolního hesla. 

Další informace o nastaveních aplikace iKelp Pokladna se dočtete v článku Nastavení - POS On-line prodej.

Nastavení zařízení, certifikátu a režimu pro EET

Nastavení zařízení a certifikátu v aplikaci iKelp POS Manažer

Nastavení zařízení a certifikátu v aplikaci iKelp POS Manažér

Po vykonání nastavení výše, je potřebné nastavit zařízení, na kterém se budou tisknout doklady, jako i certifikát pro komunikaci se serverem daňového úřadu. 

 • V záložce EET konfigurace POS zařízení, klikněte v části Certifikát, režim EET na tlačítko Nastavení.

  • V zobrazeném okně klikněte na tlačítko Zařízení.
  • Otevře se formulář pro nastavení POS zařízení pro tisk účtenek a certifikátu.
  • V části Komunikace a Tiskárna nastavte připojené zařízení.
  • V části EET nastavte komunikaci se serverem Elektronické evidence tržeb.
   • Komunikace EET
    • EET testovací režim - v případě, že se provoz rozbíhá, je vhodné použít tento režim prodeje. Následně se doklady nezapočítávají do EET. Slouží pro ověření funkčnosti, vhodné pro testování služeb. 
    • EET ostrý režim - ostrý režim prodeje, kdy se doklady naúčtované v aplikaci odesílají do EET. Při tomto režimu je vhodné mít nastaveno v záložce EET (v konfiguraci připojené pokladny POS Online) Režim evidování EET prodeje Běžný / Jednoduchý.
   • Certifikát poplatníka - Certifikát slouží k jednoznačné identifikaci při zasílání údajů o evidované tržbě datovými zprávami. Správce daně umožní podnikateli získat prostřednictvím portálu jeden nebo více certifikátů k evidenci tržeb. Certifikát se do aplikace nahraje kliknutím na ikonu ... na konci řádku. Následně Certifikát ze souboru se zobrazí okno pro výběr certifikátu (formáty pfx / p12). Jak si vytvořit certifikát od správce daňe se dozvíte na stránkách www.etrzby.cz (http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/sprava_certifikatu_eet.pdf)
   • Heslo k certifikátu - vložte heslo pro soukromý klíč zadáno při vytváření certifikátu. Heslem se chránite proti zneužití při odcizení proto ho volte dostatečne silné 8-16 znaky, čísla, špec.znaky. Heslo je možné jenom zadat a je uloženo v cryptografické podobě.

Po zadání všech ůdajú k EET, je vhodné prověřit zadané údaje kliknutím na Test kom. (Test komunikace). Aplikace tak prověří zdali máte spojení se servrem EET a zda jste certifikát s heslem zadali správňe.

Bližší informace o nastaveních se dočtete v návodu POS Manažer - nastavení zařízení.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard