Nastavení uzávěrky receptur

Nastavení uzávěrky receptur v aplikaci iKelp Pokladna, které popisuje zadefinování společnosti na doklady, kterými bude vznikat skladové vypořádání surovin při uzávěrce receptur. Uzávěrku receptur je možné v aplikaci vykonat i bez vykonání níže vzpomenutých nastavení. Bylo by však potřebné vždy vybírat společnost, která je evidována jako kontakt, nad kterým bude vznikat skladový pohyb. Nakolik se bude jednat o stále jednu a tu samou společnost, úpravou nastavení si tak můžete ulehčit a zrychlit práci s aplikací. Tato nastavení není možné automaticky vykonat již při instalaci aplikace, nakolik je potřebné kontaktní údaje společnosti vyplnit ručně.

Nastavení společnosti pro uzávěrku receptur

 1. V prvním kroku je potřebné zaevidovat vlastní společnost jako kontakt do adresáře. 
  1. Kontakt vytvoříte v adresáři aplikace, kliknutím na tlačítko Nový. (Bližší informace o této možnosti se dozvíte v návodu Založení kontaktu do adresáře kontaktů v iKelp Pokladna.)
  2. Vyplňte obchodní jméno a nezapomeňte ani na obchodní údaje jako IČO, DIČ apod.
 2. Následně je potřebné tento kontakt přiřadit druhu dokladu, ve kterém budou vznikat skladové pohyby příjem a výdej pro uzávěrku receptur.
  1. Klikněte na tlačítko Nastavení v menu aplikace a vyberte z nabídky možnost Nastavení.
  2. V levé části, ve stromu jednotlivých nastavení rozklikněte možnost Sklady a klikněte na možnost Druhy dokladů.
  3. V seznamu skladových dokladů najděte druh "Uzávěrka receptur" a klikněte do sloupce N u daného druhu, čímž se otevře rozšířené nastavení daného druhu skladových dokladů.
  4. Klikněte na záložku Výroba a nastavte kontakt, který jste před chvílí vytvořili.
  5. Tento je potřebné vyplnit jak v části Příjemka, tak i v části Výdejka.
   1. Klikněte do pole kontakt a následně pomocí klávesy ENTER se přepněte do seznamu kontaktů. Vyberte vaši společnost.
   2. Po výběru se okno nastavení minimalizuje na pracovní lištu. Je potřebné na něj kliknout a následně vybrat společnost i v části Kontakt pro výdejku.
  6. Vykonané změny je potřebné potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit

Po vykonání těchto nastavení je možné přejít k vykonání samotné uzávěrky. Postup pro její vykonání s odpisem surovin ze skladu najdete v tomto návodu Uzávěrka receptur, odpis ingrediencí - surovin ze skladu

Dále je možné nastavit, zda má aplikace po vytvoření skladového dokladu nabízet možnost tisku dokladu. 

 1. Pokud doklad nepotřebujete tisknout, resp. nepotřebujete, aby Vám aplikace tisk nabízela, je vhodné dané nastavení vypnout.
 2. Klikněte na tlačítko Nastavení v menu aplikace a vyberte z nabídky možnost Nastavení.
 3. V levé části, ve stromu jednotlivých nastavení rozklikněte možnost Sklady a klikněte na možnost Příjem.
  1. Vypněte (odfajkněte) nastavení "Při ukládání příjemky nabídnout její tisk".
  2. Vypněte (odfajkněte) nastavení "Při ukládání příjemky nabídnout tisk podkladu pro etiketování".
 4. Vykonané změny je potřebné potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard