Uvedení do provozu a používání aplikace iKelp Pokladna

Následující krátký videokurz vás provede instalací, prvotním nastavením a používáním aplikace iKelp Pokladna. Tohle je nejjednodušší a nejlevnější cesta jak začít a úspěšně používat aplikaci. Vychází ze záznamu školení certifikovaných iKelp Partnerů. Přednášející školitel má za sebou stovky nasazení u zákazníků a podílí se na rozběhu partnerských sítí ve vícerých státech Evropské unie.

Instalace aplikace a první spuštění

Postup stáhnutí instalace, vysvětlení minimálních systémových požadavků a samotná instalace. Dále se dozvíte, jak se přihlásit po prvním spuštění a kde jsou uložené data v počítači pro případ migrace nebo reinstalace.

Příprava certifikátů pro EET a první kroky po spuštění

Získání certifikátu pro EET, nastavení kontaktních údajů a zadání licence v aplikaci.

Připojení POS tiskárny a nastavení tisku účtenek s EET

Nastavení tisku účtenek s EET: připojení POS tiskárny a nastavení jednotlivých parametrů EET komunikace.

Nastavení POS Prodeje a některé další úvodní nastavení

Vytvoření kategorií prodejního zboží, nastavení barvy a obrázků tlačítek. Nastavení dotykové obrazovky pro prodej a postup připojení snímače čárového kódu a elektronických vah.

Vytvoření prodejního zboží - skladové karty

Seznam skladových karet, vytváření prodejního zboží – tovary i služby. Nastavení názvů a cen, možnost kopírování položek. Popis kontaktů, vytváření VIP zákazníků se slevami a zákaznickými kartami. Automatické vyplnění kontaktních údajů pomocí ARES.

Prodej přes klávesnici a myš

Hledání zboží podle názvu, prodej pomocí čárového kódu a čísla PLU. Prodej na konkrétního odběratele, poskytnutí slevy a výběr zákaznické karty. Postup při výpadku EET komunikace a práce s odloženými doklady.

Prodej přes dotykovou obrazovku v obchodním režimu

Spuštění aplikace v dotykovém režimu, popis uživatelského rozhraní a praktické postupy při prodeji v obchodním provozu.

Skladová karta, detailní popis vlastností

Detailní popis skladových karet: vážené zboží, receptury, obrázky, cenové hladiny, minimální množství, hmotnost, doplňkový text a další parametry.

Skladová evidence, nákup zboží, příjem, výdej a inventury

Nákup tovaru, zadávání cen bez nebo s DPH, historie dodávek a porovnání nákupních cen, tisk cenovek nebo etiket. Výdej na spotřebu, inventurní příjem a výdej, pohyby na skladě. Rozbory a statistiky.

Vytvoření faktury, sběrné faktury a dodacích listů

Postup vytvoření faktury – fakturace, vytváření dodacích listů a sběrných faktur. Obdobným způsobem je možné vytvářet i zálohové faktury a dobropisy.

Nastavení POS Prodeje v restauračním provozu

Nastavení tisku objednávek do kuchyně a prodeje v restauračním provozu. Vytvoření místností a stolů. Dále vytvoření kategorií, surovin a receptur.

Prodej přes dotykovou obrazovku v restauračním režimu

Restaurační provoz v praxi: otevřené účty na stole, prodej na osoby/místa, rozúčtování, přesun nebo sloučení účtů, účet majitele – prodej na dodací list.

Další zdroje informací:

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard