Přihlášení na portál iKelp.cz, licence na nástěnce a jejich zadání v aplikaci

V tomto návodu vám představíme, jakým způsobem se můžete přihlásit na portál ikelp.cz, kde najdete nástěnku, na které jsou uvedeny vaše základní obchodní údaje a licence k zakoupeným produktům.

Licence už máte (např. jste je dostali emailem)? Přejdete rovnou na sekci Registrace licencí v aplikaci.

Přihlášení na portál iKelp.cz

Po otevření stránky www.ikelp.cz klikněte na ikonu pro přihlášeníPřihlášení na portál iKelp.cz

 1. V internetovém prohlížeči zadejte stránku www.ikelp.cz. Klikněte na ikonu panáčka a následně vyberte možnost Přihlásit
 2. Zadejte přihlašovací email a heslo, které Vám bylo zasláno.
  • Pokud pracujete na zabezpečeném počítači, je možné potvrdit zapamatování přihlašovacích údajů. Po zapamatování tak nebudete muset zadávat přihlašovací údaje při každé návštěvě stránky. 
 3. Klikněte na tlačítko Přihlásit.
 4. Po přihlášení opět klikněte na ikonu panáčka a klikněte na položku Nástěnka. (Tato slouží na přehledné zobrazení obchodních údajů a licencí k již zakoupeným a přiděleným produktům.)
 5. Zobrazí se formulář se seznamem zakoupených a přidělených produktů a k nim přidělených licenčních klíčů. Kromě toho i další údaje jako přihlašovací jména a hesla k přideleným službám. Klíčů může být u jednoho produktu více. Při registraci je potřebné je do aplikace postupně zadat všechny. U zakoupeného produktu a licenčních klíčích se nachází i licence údržby, která definuje platnost licence. Tuto je též potřebné zadat při registraci.
 6. Tyto údaje je potřebné zadat v aplikaci po instalaci. Doporučujeme si tyto údaje zkopírovat nebo poznačit a po spuštění nové instalace je do aplikace zadat. Postup zadávání licenčních údajů z nástěnky nebo přijatého emailu je popsán níže v tomto návodu.
  • Z nástěnky je možné si jednotlivé produkty přímo stáhnout. 

Registrace licencí v aplikaci

V případě, že máte přístup na internet a Vaše kontaktní údaje jsou v aplikaci korektně vyplněny, licenční klíče se aktivují automaticky přes internet. Občas je však potřebné je zadat ručně. Tento proces se nazývá i registrace aplikace.

Získané licenční klíče z portálu iKelp.cz zadejte v aplikaci iKelp Pokladna podle následných instrukcí.

Vyplnění obchodních údajů

V prvním kroku je potřebné vyplnit kontaktní údaje.

 1. Klikněte na tlačítko Nastavení v menu aplikace a následně vyberte možnost Nastavení.
 2. V levé části ve stromu nastavení vyberte možnost Kontaktní údaje.
 3. Důležité pro správnou funkčnost aplikace a správnou registraci je vyplnění těchto obchodních údajů:
  1. Ob. jméno - Obchodní jméno
  2. IČO
  3. DIČ
  4. Adresa společnosti - Ulice, PSČ, Město
 4. Případně kliknutím na záložku Provozovna vyplňte údaje o provozovně. V záložce Další můžete vyplnit ostatní údaje jako jsou např. číslo účtu.


Ruční zaregistrování aplikace

Jako první se v aplikaci registrují jednotlivé licence k produktu.

 1. Klikněte v menu aplikace na tlačítko Pomoc a ze zobrazené nabídky vyberte možnost Licence.
 2. Zobrazí se formulář s aktivními licencemi.
 3. Klikněte na tlačítko Úkony - > Přidat.
 4. Zadejte licenční klíč přiděleného produktu. Jeho přidání potvrdíte kliknutím na tlačítko Přidej.
  • Tento postup zopakujte pro všechny přidělené licenční klíče. 

Pokud jsou zaregistrovány všechny přidělené licenční klíče, je potřebné zaregistrovat i licenci údržby. Tato se rovněž nachází na nástěnce, nebo Vám byla zaslaná emailem s licencemi.

 1. Po zadání všech licenčních klíčů, klikněte na tlačítko Údržba ve formuláři licencí.
 2. Po zadání licence údržby a jejím ověření systémem se zobrazí ve spodní části zobrazeného formuláře platnost licence.
 3. Kliknutím na tlačítko Registrovat potvrdíte zadání registračních údajů do aplikace.


Po vykonání těchto kroků doporučujeme vypnout a následně zapnout aplikaci, čímž se zabezpečí aktivace zadaných licenčních údajů.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard