Konfigurace účtenkové tiskárny v POS Mobile pro Android

1. Krok: Nastavení spojení s aplikací iKelp POS Mobile

Tato nastavení provedete přes možnost Prodej v aplikaci:

 1. Spustíte Prodej v aplikaci iKelp POS Mobile.
 2. Vlevo nahoře stiskněte ikonu Menu.
 3. Vyberte položku Zařízení.
 4. Zkopírujte Kód spojení na zařízení.

Postupujte podle následujících obrázků:

 

Tato nastavení provedete přes možnost Nastavenív aplikaci:

 1. V aplikaci iKelp POS Mobile na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko Nastavení.
 2. V časti Rozšíření klikněte na POS Manažer.
 3. Vpravo nahoře klikněte na tlačítko Nastavení.
 4. V časti Kľíč klienta zadejte Kód spojení.
 5. Stiskněte tlačítko Uložit.

Postupujte podle následujících obrázků:

2. Krok: konfigurace zařízení

Připojení tiskárny s rozhraním TCP/IP

 1. Klikněte na tlačítko Nastavení na úvodní obrazovce.
 2. Klikněte v pravé horní části na tlačítko Nastavení.
 3. Klikněte na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení a vyberte možnost Přidat POS Printer.
 4. Nastavte IP Adresu zařízení.
 5. Kliknutím na Typ tiskárny vyberte tiskárnu.
 6. Klikněte na tlačítko Hotovo.

Postupujte podle následujících obrázků:

Připojení tiskárny s rozhraním USB

 1. Klikněte na tlačítko Nastavení na úvodní obrazovce.
 2. Klikněte v pravé horní části na tlačítko Nastavení.
 3. Klikněte na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení a vyberte možnost Přidat POS Printer.
 4. Klikněte na možnost Způsob zapojení.
 5. Vyberte možnost USB.
 6. Klikněte na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení a možnost Výběr USB Zařízení.
 7. Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
 8. Klikněte na tlačítko Hotovo.
Postupujte podle následujících obrázků:

Připojení tiskárny s rozhraním Bluetooth

Postup připojení Bluetooth tiskárny s popisem jednotlivých nastavení naleznete v návodu Konfigurace Bluetooth tiskárny v iKelp POS Mobile.

Tato nastavení provedete přes možnost Prodej v aplikaci:

3. Krok: Test komunikace se zařízením

 1. Spustíte Prodej v aplikaci iKelp POS Mobile.
 2. Vlevo nahoře stiskněte ikonu Menu.
 3. Vyberte položku Zařízení.
 4. Klikněte na tlačítko Test spojení.

Postupujte podle následujících obrázků:

Gratulujeme, právě jste zvládli připojení a nastavení objednávkové / bonovací tiskárny v aplikaci iKelp POS Mobile.

V případě, že se vám komunikaci se zařízením nepodařilo nastavit nebo potřebujete více informací o jednotlivých nastaveních, pokračujte podrobným postupem konfigurace zařízení.

Konfigurace zařízení - podrobný postup

Připojení tiskárny s rozhraním TCP/IP

 1. Klikněte na tlačítko Nastavení na úvodní obrazovce.
 2. Klikněte v pravé horní části na tlačítko Nastavení.
 3. Zobrazí se nastavení spojená s iKelp POS Mobile, klikněte na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení a vyberte možnost Přidat POS Printer ze seznamu.
 4. Zobrazí se nastavení zařízení, v tomto návodu si však popíšeme ty nejdůležitější:
  • Základní nastavení
  1. Kódy - slouží k identifikaci zařízení v systému a musí se shodovat s kódem zařízení v menu aplikace iKelp POS Mobile pro prodej v části Zařízení. V případě definování pouze jedné tiskárny v systému můžete ponechat přednastavený kód a v nastaveních Zařízení v prodeji aktivujte příslušnou tiskárnu. V případě definování několika tiskáren nastavte všechny příslušné tiskárny pro toto zařízení. Pozor, pokud má jedno fyzické zařízení složit k tisku účtenek a také jako barová bonovačka, v aplikaci se toto zařízení definuje pouze jednou, ale je možné mu nastavit dva kódy. (Například fiskální tiskárna Efox může sloužit k tisku účtenek a také jako barová bonovačka. Tehdy bude mít zařízení kód "Efox; bar").
  • Nastavení zařízení
  1. Typ portu - po kliknutí na nastavení se zobrazí seznam podporovaných rozhraní pro připojení zařízení. V této chvíli vyberte ze seznamu možnost připojení přes TCP/IP, následně se v seznamu upraví nastavení pro daný typ připojení.
  2. IP Adresa - nadefinujte adresu zařízení v síti. 
  3. TCP Port - přednastavený port pro připojená zařízení je 9100, v případě potřeby nadefinujte požadovaný port pro komunikaci.
  4. Konverze textů - přednastavená konverze textů (kódová stránka) je Latin 2, která je nejrozšířenější pro různé výrobce tiskáren (tento typ většinou podporují, např. čínská zařízení, případně tzv. noname od různých výrobců). Proto není default nastavená Windows 1250, protože Android / Linux to nemá. V některých případech je vhodné nastavit jinou konverzi v závislosti na nastavení na tiskárně.
 5. Kliknutím na tlačítko Hotovo je potřeba provedené změny v nastaveních uložit.
 6. Pro zobrazení nadefinovaných zařízení v aplikaci klikněte na možnost Nastavení na úvodní obrazovce aplikace. Následně opět klikněte na tlačítko Nastavení.
  • Po kliknutí na zařízení v seznamu se zobrazí nastavení připojeného zařízení k úpravě. Po kliknutí na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení v pravé horní části se zobrazí možnost pro Odstranění nakonfigurovaného zařízení.

 

Připojení tiskárny s rozhraním USB

V aplikaci je možné přidat zařízení ze seznamu připojených zařízení, kdy se automaticky nastaví komunikační parametry. Pro nadefinování zařízení ho doporučujeme vybrat ze seznamu. V případě, že není možné zařízení takovým způsobem přidat do aplikace, pokračujte manuálním nadefinováním.

 1. Připojte tiskárnu objednávek a potvrďte používání zařízení v iKelp POS Mobile kliknutím na OK.
 2. Klikněte na tlačítko Nastavení na úvodní obrazovce.
 3. Klikněte v pravé horní části na tlačítko Nastavení.
 4. Zobrazí se nastavení spojení s iKelp POS Mobile, klikněte na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení a vyberte možnost Přidat POS Printer ze seznamu.
 5. Zobrazí se nastavení zařízení, v tomto návodu si však popíšeme ty nejdůležitější:
  • Základní nastavení
  1. Kódy - kódy slouží k identifikaci zařízení v systému a musí se shodovat s kódem zařízení v menu aplikace iKelp POS Mobile pro prodej v části Zařízení. V případě definování několika tiskáren nastavte všechny příslušné kódy pro toto zařízení. Pozor, pokud má jedno zařízení sloužit k tisku účtenek i jako barová bonovačka, v aplikaci se toto zařízení definuje pouze jednou, ale je možné mu nastavit dva kódy. ((Například fiskální tiskárna Efox může sloužit k tisku účtenek a také jako barová bonovačka. Tehdy bude mít zařízení kód "Efox; bar").
  • Nastavení zařízení
   • Výběr zařízení ze seznamu připojených zařízení - doporučené

   1. Pro zobrazení připojených zařízení klikněte na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení v pravém horním rohu a klikněte na tlačítko Výběr USB Zařízení.
   2. Zobrazí se seznam připojených zařízení.
   3. Vyberte ze seznamu zařízení, které chcete přidat do aplikace.
   4. Automaticky se přednastaví údaje připojeného zařízení. 

 

   • Manuální konfigurace zařízení

   1. Typ portu - po kliknutí na nastavení se zobrazí seznam podporovaných rozhraní pro připojení zařízení. V této chvíli vyberte ze seznamu možnost připojení přes USB, následně se v seznamu upraví nastavení pro daný typ připojení.
   2. Driver - po kliknutí se zobrazí seznam dostupných ovladačů, ze kterých je možné vybrat typ ovladače připojeného zařízení.
   3. VID - Vendor ID, jedná se o kód zařízení definovaný výrobcem, pomocí kterého je možné zařízení identifikovat v systému.
   4. PID - Product ID, jedná se o kód zařízení definovaný výrobcem, pomocí kterého je možné zařízení identifikovat v systému.
   5. Overiť SN - tato možnost je podporovaná OS Android verze 5.0 a vyšší a umožňuje přesněji identifikovat zařízení. ((V případě připojení dvou stejných tiskáren od stejného výrobce budou mít stejné VID a PID, tehdy pomůže zařízení identifikovat SN).

 

  • Konverze textů - přednastavená konverze textů (kódová stránka) je Latin 2, která je nejpřirozenější pro různé výrobce tiskáren (tento typ podporují většinou např. čínská zařízení, případně tzv. noname od různých výrobců). Proto není default nastavená Windows 1250, protože Android / Linux to nemá. Někdy je však vhodné nastavit jinou konverzi v závislosti na nastavení na tiskárně.

 1. Kliknutím na tlačítko Hotovo je potřeba provedené změny v nastaveních uložit.
 2. Pro zobrazení nadefinovaných zařízení v aplikaci, klikněte na možnost Nastavení nna úvodní obrazovce aplikace. Následně opět klikněte na tlačítko Nastavení.
  • Po kliknutí na zařízení v seznamu se zobrazí nastavení připojeného zařízení k úpravě. Po kliknutí na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení v pravé horní části se zobrazí možnost pro Odstranění nakonfigurovaného zařízení.
Související návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard