POS Manažer Server - nastavení Účtenkové tiskárny

V tomto návodu si vysvětlíme jednotlivá nastavení pro nakonfigurování Účtenkové tiskárny v aplikaci iKelp POS Manažer Server. 

Konfigurace zařízení

 • Aktivita zařízení - určuje, zda je zařízení aktivní a bude možné s ním komunikovat. 
 • Název (kód) zařízení - kód zařízení podle kterého bude zařízení jednoznačně identifikováno. Je důležité, aby v názvu nebyly žádné speciální znaky, mezery a je vhodné se vyhýbat i diakritice. Kód zařízení se definuje i v aplikaci iKelp Pokladna při konfiguraci a používá se v uživatelském rozhraní, takže by měl jasně identifikovat zařízení. Kód zařízení doporučujeme upravit na Pokladna1.
 • Typ zařízení -  jako typ zařízení nastavte Účtenková tiskárna.

Nastavení spojení na zařízení

Nastavení Účtenkové tiskárny v aplikaci iKelp POS Manažer ServerNastavení Účtenkové tiskárny v iKelp POS Manažér Server 

 • Komunikace - nastavení způsobu komunikace s POS zařízením, které se bude používat na tisk účtenek pro zákazníka.

  • Typ portu 
   • RS232 (COM Port) - při výběru tohoto způsobu komunikace je zařízení připojeno k PC přes sériový port, případně USB. Zařízení má systémem přidělen komunikační port, který je možné zkontrolovat ve vlastnostech systému Windows. Dále se nastavuje komunikační rychlost se zařízením, která musí být shodně nastavena i na připojeném zařízení. Více informací se dozvíte v návodu k zařízení. 
   • Tiskárna systému windows - pokud je POS tiskárna připojena a má nainstalován příslušný ovladač, zobrazuje se v seznamu tiskáren operačního systému vyndows. 
  • Název tiskárny - nastavení se zobrazuje jen pokud je vybrán typ portu Tiskárna systému windows. Po kliknutí na ikonu ... na konci řádku je možné vybrat tiskárnu ze seznamu nainstalovaných windows tiskáren. (Nejčastěji se POS tiskárny instalují jako tiskárny windows pokud se jedná o USB nebo síťové připojení zařízení. Více informací se dozvíte v příslušném návodu k danému zařízení.)
 • Tiskárna - v případě EET a tisku dokladů je potřebné použít POS tiskárnu (POS printer), která podporuje komunikační protokol EPSON. Není možné použít běžnou tiskárnu.

  • Typ tiskárny - po kliknutí se zobrazí seznam nejčastěji používaných POS tiskáren. Po výběru konkrétního typu se přednastaví nastavení pro daný typ tiskárny, proto doporučujeme typ tiskárny vybrat, aby se na vytisklém dokladu správně zobrazovaly všechny informace. V případě, že ponecháte nastavení na Vlastní, po aktivování Rozšířených nastavení se zobrazí možnosti pro nastavení tiskárny. (Následně je možné definovat komunikační protokol, počet znaků v řádku apod.)
 • Zobrazené nastavení 

  • Rozšířené nastavení - po aktivování rozšířených nastavení se zobrazí rozšířené možnosti pro nastavení komunikace s POS tiskárnou, jako i rozšířené nastavení pro tisk účtenek. (Např. zda se má posílat údaj o slevě, jakým způsobem se zobrazuje procentuální sleva, případně nastavit hlavičku a patu dokladu.)
   • Účtenka

    • Posílat slevu - když zapnete posílání slevy, sleva se bude na účtence zobrazovat. Následně můžete nastavit další nastavení týkající se slevy (Zobrazit i procentuální slevu, Sleva jako informační text, Informační text)

     • Zobrazit i procentuální slevu - Na účtence bude vyčíslená sleva nejen hodnotou, ale bude tam i procentuální sleva. Nevýhodou je, že procentuální informace je více výřečnější a ve většině případů bývá malá.
     • Sleva jako informační text - Cena u zboží bude zobrazena už slevněna a pod touto cenou se zobrazí informační hodnota aplikované slevy. 
      • Pokud je toto nastavení vypnuto, slevy se na účtence budou zobrazovat jako skutečně účtované položky, přičemž zboží, které bylo slevněno, bude účtováno v plné sumě. Hodnota slevy se v tomto případě na fiskálním modulu kumuluje do záporné položky typu Sleva. Na denní uzávěrce je tato kumulovaná hodnota vidět.
      • Pokud je toto nastavení zapnuto, sleva je na účtenku generována jako informační text a zboží, které bylo slevněno, bude zobrazeno ve slevněné sumě. V tomto případě se sleva nijak nedotýká žádné kumulované položky, která je vidět na denní uzávěrce.
     • Informační text - Informační text slevy. Obvykle bývá "Aplikovaná sleva".
    • Tisknout kód zboží - Na účtence se bude tisknout i kód zboží.

     • Tisknout kód na samostatný řádek - kód zboží se bude tisknout pro název položky na samostatný řádek.
    • Hlavička dokladu - celá hlavička se vytiskne na začátku každého dokladu.

    • Pata dokladu - celá se vytiskne na konci každého dokladu.

Na závěr je vhodné kliknout na Test komunikacepo kterém se nám vykoná testovací tisk. Následně je potřebné vykonané změny potvrdit kliknutím na tlačítko UložitPo uložení je v systému nadefinována tiskárna jako zařízení.

Přidání nové tiskárny

Jako typ zařízení Účtenková tiskárna je možné nadefinovat i bonovací tiskárnu, tiskárnu objednávek. Stačí jen zadefinovat správný Název (kód) zařízení podle nastaveného aktivního zařízení v iKelp POS Mobile.

 • Klikněte na tlačítko Nastavení v menu aplikace iKelp Pokladna a z nabídky vyberte možnost Nastavení. Samotné nastavení se vykonává v té stejné části, kde se nastavuje účtenková tiskárna.
 • V sekci Externí zařízení,  POS On-line vyberte nadefinovanou pokladnu. Pro přidání nové tiskárny objednávek je potřebné kliknout na tlačítko Nastavení
  • Otevře se nastavení aplikace POS Manažer. V části Zařízení je následně možné definovat jednotlivá zařízení. Prvním zařízením obvykle bývá účtenková tiskárna. Přidat další zařízení můžete kliknutím na šipku a vybrat Přidat zařízení.
 • V tomto momentu se přidá další záložka. V nové záložce aktivujte zařízení pro práci, označením Aktivně a typ zařízení vyberte Účtenková tiskárna
 • Každá účtenková/bonovací tiskárna musí mít definován Název (kód) zařízení . (Např. účtenková/bonovací tiskárna na baru je pojmenována "bar". Název je možné zadat libovolný, ale musí se sem zadávat názvy bez mezer a diakritiky.).
 • Následně je potřebné aktivovat nakonfigurované zařízení v aplikaci iKelp POS Mobile, v Menu aplikace v části Zařízení.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard