Konfigurácia fiskálnej tlačiarne FiskalPro v POS Mobile pre Android

1. Krok: Nastavenie spojenia s aplikáciou iKelp POS Mobile

 1. Spustite Predaj v aplikácii iKelp POS Mobile.
 2. V ľavo hore stlačte ikonu Menu.
 3. Vyberte položku Zariadenia.
 4. Skopírujte Kód spojenia na zariadenie.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

 1. V aplikácii iKelp POS Mobile na úvodnej obrazovke kliknite na tlačidlo Nastavenie.
 2. V časti Rozšírenia kliknite na POS Manažér.
 3. V pravo hore kliknite na tlačidlo Nastavenie
 4. V časti Kľúč klienta zadajte Kód spojenia.
 5. Stlačte tlačidlo Uložiť.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

2. Krok: Konfigurácia zariadenia

 1. V aplikácii iKelp POS Mobile kliknite na tlačidlo Nastavenie.
 2. V časti Rozšírenia kliknite na POS Manažér.
 3. V pravo hore kliknite na tlačidlo Nastavenie
 4. Kliknite na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení a vyberte možnosť Pridať FiskalPRO.
 5. Nastavte IP Adresu zariadenia.
 6. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

3. Krok: Test komunikácie zo zariadením

 1. Spustite Predaj v aplikácii iKelp POS Mobile.
 2. V ľavo hore stlačte ikonu Menu.
 3. Vyberte položku Zariadenia.
 4. Kliknite na tlačidlo Test spojenia.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

Gratulujeme, práve ste zvládli pripojenie a nastavenie fiskálnej tlačiarne FiskalPRO v aplikácii iKelp POS Mobile. 

V prípade, že sa vám komunikáciu zo zariadením nepodarilo nastaviť, alebo potrebujete viacej informácií o jednotlivých nastaveniach, pokračujte podrobným postupom konfigurácie zariadenia. V aplikácii je možné nadefinovať pripojenie fiskálnej tlačiarne FiskalPRO s rozhraním TCP/IP.

Konfigurácia zariadenia - podrobný postup

Ak je už vytvorené spojenie medzi samotnou aplikáciou POS Mobile a fyzickým zariadením, je možné prejsť k nastaveniu zariadenia.

 1. Kliknite na tlačidlo Nastevenie na úvodnej obrazovke aplikácie.
 2. V časti Rozšírenia kliknite na POS Manažér.
 3. Následne opäť kliknite v pravej hornej časti na tlačidlo Nastavenie.
 4. Kliknite na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení a vyberte možnosť Pridať FiskalPRO zo zoznamu.
 5. Zobrazia sa nastavenia zariadenia:
  • Základné nastavenia
   1. Kódy - kódy slúžia na identifikáciu zariadenia v systéme a musia sa zhodovať s kódom zariadenia v menu aplikácie iKelp POS Mobile pre predaj v časti Zariadenia. V prípade definovania len jednej tlačiarne v systéme, môžete ponechať prednastavený kód, a v nastaveniach Zariadení v predaji aktivujte príslušnú tlačiareň. V prípade definovania viacerých tlačiarní, nastavte všetky príslušné kódy pre toto zariadenie. Pozor, ak jedno fyzické zariadenie má slúžiť aj na tlač účteniek aj ako barová bonovačka, v aplikácii sa toto zariadenie definuje len raz, ale je možné mu nastaviť dva kódy. (Jedno fyzické zariadenie, v tomto prípade FiskalPro, plniace funkciu fiskálnej tlačiarne a bonovačky.)
    •  
  • Nastavenia zariadenia
   1. IP Adresa - nadefinujte adresu zariadenia v sieti. 
   2. TCP Port - ponechajte prednastavený pre Efox 6090, v prípade potreby nadefinujte požadovaný port.
   3. Platobný terminál - v prípade, že fiskálna tlačiareň bude slúžiť aj ako platobný terminál, je potrebné túto možnosť nastaviť na Nie a platobný terminál nakonfigurovať ako nezávislé zariadenie. Viac informácií sa dozviete v príslušnom návode pre konfiguráciu platobných terminálov.
 6. Kliknutím na tlačidlo Hotovo je potrebné vykonané zmeny v nastaveniach uložiť.
 7. Pre zobrazenie nadefinovaných zariadení v aplikácii, kliknite Nastavenia na úvodnej obrazovke aplikácie. Následne opäť kliknite na tlačidlo Nastavenia.
  • Po kliknutí na zariadenie v zozname sa zobrazia nastavenia pripojeného zariadenia na úpravu. Po kliknutí na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení v pravej hornej časti sa zobrazí možnosť pre Odstránenie nakonfigurovaného zariadenia.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard