Konfigurácia tlače objednávok / bonovačiek pre POS Mobile

Pre nastavenie bonovacej tlačiarne s aplikáciou, sú možné dva scénare.

  1. Ak máte bonovaciu tlačiareň pripojenú priamo k počítaču / notebooku, kde máte súčasne pripojenú aj fiskálnu tlačiareň, postupujte podľa tohto návodu: 
    Konfigurácia bonovacej tlačiarne pre POS Mobile s pripojenou fiskalnou tlačiarňou 
  2. Ak máte bonovaciu tlačiareň pripojenú samostatne na inom počítači / notebooku bez súčasne pripojenej fiskálnej tlačiarne, tak je vhodné postupovať podľa tohto návodu:
    Konfigurácia bonovacej tlačiarne pre POS Mobile bez fiskálnej tlačiarne 
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard