Konfigurace účtenkové tiskárny

1. Krok: Spusťte aplikaci POS Manažer

Po spuštění se aplikace automaticky registruje do služby iKelp Cloud. Tato služba zabezpečuje komunikaci mezi aplikací iKelp POS Manažer server komunikující lokálně s vašimi zařízeními a aplikací iKelp POS Mobile. V úvodní konfiguraci je přednastaveno zařízení pro komunikaci s EET. Toto zařízení je potřebné následně změnit, protože všechna potřebná nastavení pro komunikaci s EET byla nastavena přímo v aplikaci iKelp POS Mobile. 

Automatická registrace aplikace iKelp POS Manžér do iKelp Cloud pro komunikaci s iKelp POS Mobile

2. Krok: Konfigurace zařízení - účtenkové tiskárny

 1. Klikněte na ikonu Nástroje, která se nachází v horní části okna aplikace.
 2. Dále klikněte na Zařízení.
 3. Na obrazovce se zobrazí formulář pro nastavení zařízení.

Postupujte podle následujících obrázků:

3. Krok: Základní nastavení

 1. Vyberte Typ zařízení, Účtenková tiskárna. (Jako účtenkovou tiskárnu je možné použít všechny POS tiskárny, které podporují EPSON protokol pro komunikaci.)
 2. V části 1. Komunikace nastavte parametry komunikace.
 3. V části 2. Tiskárna vyberte ze seznamu typ tiskárny pro nastavení základních parametrů pro komunikaci.
 4. Klikněte na tlačítko Test kom., za účelem ověření správnosti nastavení.
 5. Výsledek testu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
 6. Na závěr klikněte na ikonu Uložit.
 7. Kliknutím na ikonu Domů zobrazíte Kód spojení (ten bude potřebné nastavit v POS Mobile). Poznačte si ho nebo zkopírujte do schránky.

Postupujte podle následujících obrázků:

Další informace o nastaveních zařízení se dozvíte v návodu 

4. Krok: Nastavení zařízení v POS Mobile

Další nastavení vykonejte přímo v aplikaci POS Mobile:

 1. Vlevo nahoře stiskněte ikonu Menu.
 2. Vyberte položku Zařízení.
 3. Vyplňte Kód spojení, který jste si poznačili v předcházejícím kroku.
 4. Stiskněte tlačítko Uložit.
 5. Na závěr stiskněte tlačítko Test spojení.

Postupujte podle následujících obrázků:

Gratulujeme, právě jste zvládli připojení a nastavení účtenkové tiskárny v aplikaci POS Mobile.

 Více informací o jednotlivých možnostech a nastaveních zařízeních se dozvíte v návodu POS Manažer Server - nastavení Účtenkové tiskárny.

GoPay VISA, MasterCard