Konfigurace účtenkové tiskárny

1. Krok: Spusťte aplikaci POS Mobile

Tento krok vykonejte přímo v části Prodej aplikace POS Mobile:

 1. Vlevo nahoře stiskněte ikonu Menu.
 2. Vyberte možnost Zařízení.
 3. Jako Typ spojení nastavte možnost POS Mobile.
 4. Klikněte na tlačidlo Uložiť.
 5. Poznačte si nebo zkopírujte do schránky Kód spojení (ten bude potrebné nastavitv aplikaci POS Manažer).

Postupujte podle následujících obrázků:

 

Další nastavení vykonejte přímo v aplikaci POS Manažer:

2. Krok: Konfigurace zařízení - účtenkové tiskárny

 1. Spusťte aplikaci POS Manažer.
 2. Klikněte na ikonu Nástroje, která se nachází v horní části okna aplikace.
 3. Dále klikněte na Zařízení.
 4. Na obrazovce se zobrazí formulář pro nastavení zařízení.

Postupujte podle následujících obrázků:

 

3. Krok: Základní nastavení zařízení

 1. Vyberte Typ zařízení, Účtenková tiskárna. (Jako účtenkovou tiskárnu je možné použít všechny POS tiskárny, které podporují EPSON protokol pro komunikaci.)
 2. V části 1. Komunikace nastavte parametry komunikace.
 3. V části 2. Tiskárna vyberte ze seznamu typ tiskárny pro nastavení základních parametrů pro komunikaci.
 4. Klikněte na tlačítko Test kom., za účelem ověření správnosti nastavení.
 5. Výsledek testu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
 6. Na závěr klikněte na ikonu Uložit.

Postupujte podle následujících obrázků:

 

4. Krok: Nastavení spojení s iKelp POS Mobile

 1. Klikněte na ikonu Nástroje.
 2. Vyberte možnost Všeobecné.
 3. Zkontrolujte nastavení spojení přes POS Mobile.
 4. Zadejte POS Mobile URL, resp. adresu aplikace, kterou zadáváte do prohlížeče. (V našem případe https://zkusit.zavolatobsluhu.cz) 
 5. Vyplňte Kód spojení, který jste si poznamenali v předchozím kroku.
 6. Kliknite na tlačidlo Uložit.
Postupujte podle následujících obrázků:

5. Krok: Nastavení spojení s iKelp POS Mobile

Test spojení vykonejte přímo v aplikaci POS Mobile:

 1. Vlevo nahoře stiskněte ikonu Menu.
 2. Vyberte položku Zařízení.
 3. Na závěr stiskněte tlačítko Test spojení.

Postupujte podle následujících obrázků:

Gratulujeme, právě jste zvládli připojení a nastavení účtenkové tiskárny v aplikaci POS Mobile.

 Více informací o jednotlivých možnostech a nastaveních zařízení se dozvíte v návodu POS Manažer Server - nastavení Účtenkové tiskárny.

Související návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard