Vytvoření skladové karty pro obědové menu

Pokud potřebujete rozšířit počet nabízených obědových menu např. ze čtyř na pět, je potřebné vytvořit skladovou kartu typu obědové menu. Novou kartu vytvoříte po kliknutí v Menu aplikace na možnost Karty.

Vytvoření karty pro obědové menu

  1. V Menu aplikace klikněte na možnost Karty.
  2. Klikněte na ikonu + Nová na navigačním panelu aplikace.
  3. Z nabídky vyberte novou skladovou kartu typu Služba. (Jedná se o kartu typu služba, nebo v tomto případě se na této kartě evidují jen prodeje. Suroviny se odepisují automaticky podle nastavené receptury v obědovém menu.)
  4. Vyplňte Název na skladové kartě např. "Menu 5" a zadejte předvolenou cenu pro menu.
  5. V záložce Kategorie, nastavte zařazení karty do kategorie Menu.
  6. V záložce Rozšířené na kartě nastavte v části Naše nabídky, že se jedná o kartu Obědového menu.
  7. Kliknutím na tlačítko Uložit potvrdíte vykonané změny.

Nové karty typu obědové menu je možné použít až při vytváření nového menu, proto je vhodné si je vytvořit dopředu. Více informací o vytváření obědového menu se dozvíte v návodu Vytvoření obědového menu.


GoPay VISA, MasterCard