Vytvoření skladové karty pro obědové menu

V případě, že potřebujete rozšířit počet nabízených obědových menu například ze čtyř na pět, nebo potřebujete do nabídky zařadit další polévku, je zapotřebí vytvořit další kartu pro prodej obědového menu. Tuto kartu vytvoříte kliknutím na možnost Obědové menu v hlavním menu aplikace. Následně v horním menu klikněte na možnost Nastavení. 

Vytvoření nové karty pro obědové menu

  1. Menu aplikace klikněte na možnost Obědové menu.
  2. Z nabídky v horní části vyberte možnost Nastavení.
  3. Zobrazí se nabídka pro možnost vytvoření obědového menu, skládající se z polévky, hlavního jídla a dezertu.
  4. V případě, že vám nabízené karty nestačí a potřebujete nabídku rozšířit, kliknutím na tlačítko + se vám otevře formulář pro vytvoření nové karty.
  5. Vyplňte Název na skladové kartě, např. „Menu 4“, zadejte prodejní cenu.
  6. V záložce Kategorie, nastavte zařazení karty do kategorie Menu(V případě karet obědového menu, není potřeba vyplňovat alergeny nebo obrázek a podobně. Tyto údaje se budou zobrazovat u konkrétního jídla, které pod dané menu v daný den patří.)
  7. Kliknutím na tlačítko Uložit potvrdíte provedené změny.
  8. Jakmile máte vytvořený dostatečný počet karet pro vaše menu a jednotlivé karty jsou přiřazeny k příslušnému druhu (polévka, hlavní jídlo, nebo dezert) je potřeba kliknout na tlačítko Uložit, čímž se potvrdí provedené změny nastavení obědového menu.

Nové karty typu obědové menu je možné použít až při vytvoření nového menu, proto je vhodné si je vytvořit dopředu. Více informací o vytváření obědového menu se dozvíte v návodu Vytvoření obědového menu.


Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard