Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas jejich použitím. Více informací OK
 

Vyplnění registračních údajů

Vyplnění registračních údajů je velmi důležité pro správné fungování aplikace. Registrační údaje v aplikaci je možné nastavit kliknutím na ikonu Menu, výběrem možnosti O provozovně. Následně klikněte na záložku Kontakt.

Jednotlivé informace o provozu, ať už ty, které jsou dostupné pro zákazníka, nebo souvisí jen s provozem a registrací aplikace, je možné měnit po kliknutí na ikonu Upravit.

Kontakt

  • Kontaktní informace na provoz, kde Vás hosté mohou zastihnout např. za účelem rezervace. 
  • Rovněž je možné nastavit odkaz na Facebook nebo google+ účet.
  • Na závěr je potřebné vykonané změny Uložit.

Otevírací doba

  • Vyplnění otevírací doby je stejně důležité jako adresa, proto nezapomeňte správně vyplnit i tyto údaje. Pokud máte v některém čase přes den zavřeno, např. při střídání směn nebo z důvodu přestávky, je možné při vypňování otevírací doby zadefinovat i tuto informaci. 
  • Nezapomeňte vykonané změny potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit.

Adresa

  • Kliknutím na ikonu Upravit v části Adresa je možné nastavit adresu provozu, aby Vás hosté mohli najít. Pro upřesnění je možné zadae i GPS souřadnice. V části Název uveďte název provozu, aby ho zákazníci jednoduše našli.
  • Vykonané změny je potřebné potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit.

Registrační údaje o společnosti - neveřejné

Údaje nejsou veřejné a využívají se jen za účelem dodávky iKelp POS Mobile. Jedná se o registrační údaje vaší společnosti, které jsou přístupné pro provozovatele služby a pro podporu aplikace.

  • Nejdříve doporučujeme vyplnit údaj Plátce DPH, a ostatní obchodní údaje společnosti. Následně je potřebné zadat Email a Telefonní číslo na kontaktní osobu pro řešení věcí smluvních, případně věcí souvisejících s provozem aplikace iKelp POS Mobile.
  • Vykonané změny je potřebné potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit.

Popis jednotlivých záložek formuláře aplikace:

Základní

  • Obchodní jméno - obchodní jméno společnosti je potřebné vyplnit tak, jak je společnost evidována v obchodním a živnostenském registru. Nezadávejte sem název provozu.

  • IČO - identifikační číslo organizace.

  • DIČ - daňové identifikační číslo.

  • Plátce DPH - na základě nastavení se bude zobrazovat na skladových kartách možnost pro nastavení výšky DPH daného zboží nebo služby.

  • IČ DPH - identifikační číslo pro daň.

  • Registr - registr, ve kterém je společnost evidována. (Například: Obchodní registr Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 38877/B.)

  • Reg. číslo (líh) - číslo povolení na prodej lihovin.

  • Email aplikace - email, který se používá pro informování o stavu aplikace. Rovněž se jedná o kontakt na osobu, se kterou je možné řešit věci smluvní.

  • Telefonní číslo - telefonní číslo na kontaktní osobu pro informace o stave aplikace, případně řešení smluvních věcí.

  • Adresa 
   • Ulice - ulice sídla společnosti tak, jak je zapsána v obchodním, nebo živnostenském registru.
   • Město - město sídla spolěčnosti.
   • PSČ - PSČ města kde má daná spolěčnost sídlo.

Bankovní účet

  • Název banky - název banky, ve které máte vytvořený účet.

  • IBAN - číslo účtu ve tvaru IBAN.

  • SWIFT - číslo účtu ve tvaru SWIFT.

GoPay VISA, MasterCard