Vyplnění registračních údajů

Vyplnění registračních údajů je velmi důležité pro správné fungování aplikace. Registrační údaje v aplikaci je možné nastavit kliknutím na ikonu Menu, výběrem možnosti O provozovně. Následně klikněte na záložku Kontakt.

Jednotlivé informace o provozu, ať už ty, které jsou dostupné pro zákazníka, nebo souvisí jen s provozem a registrací aplikace, je možné měnit po kliknutí na ikonu Upravit.

Kontakt

  • Kontaktní informace na provoz, kde Vás hosté mohou zastihnout např. za účelem rezervace. 
  • Rovněž je možné nastavit odkaz na Facebook nebo google+ účet.
  • Na závěr je potřebné vykonané změny Uložit.

Otevírací doba

  • Vyplnění otevírací doby je stejně důležité jako adresa, proto nezapomeňte správně vyplnit i tyto údaje. Pokud máte v některém čase přes den zavřeno, např. při střídání směn nebo z důvodu přestávky, je možné při vypňování otevírací doby zadefinovat i tuto informaci. 
  • Nezapomeňte vykonané změny potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit.

Adresa

  • Kliknutím na ikonu Upravit v části Adresa je možné nastavit adresu provozu, aby Vás hosté mohli najít. Pro upřesnění je možné zadae i GPS souřadnice. V části Název uveďte název provozu, aby ho zákazníci jednoduše našli.
  • Vykonané změny je potřebné potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit.

Registrační údaje o společnosti - neveřejné

Údaje nejsou veřejné a využívají se jen za účelem dodávky iKelp POS Mobile. Jedná se o registrační údaje vaší společnosti, které jsou přístupné pro provozovatele služby a pro podporu aplikace.

  • Nejdříve doporučujeme vyplnit údaj Plátce DPH, a ostatní obchodní údaje společnosti. Následně je potřebné zadat Email a Telefonní číslo na kontaktní osobu pro řešení věcí smluvních, případně věcí souvisejících s provozem aplikace iKelp POS Mobile.
  • Vykonané změny je potřebné potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit.

Popis jednotlivých záložek formuláře aplikace:

Základní

  • Obchodní jméno - obchodní jméno společnosti je potřebné vyplnit tak, jak je společnost evidována v obchodním a živnostenském registru. Nezadávejte sem název provozu.

  • IČO - identifikační číslo organizace.

  • DIČ - daňové identifikační číslo.

  • Plátce DPH - na základě nastavení se bude zobrazovat na skladových kartách možnost pro nastavení výšky DPH daného zboží nebo služby.

  • IČ DPH - identifikační číslo pro daň.

  • Registr - registr, ve kterém je společnost evidována. (Například: Obchodní registr Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 38877/B.)

  • Reg. číslo (líh) - číslo povolení na prodej lihovin.

  • Email aplikace - email, který se používá pro informování o stavu aplikace. Rovněž se jedná o kontakt na osobu, se kterou je možné řešit věci smluvní.

  • Telefonní číslo - telefonní číslo na kontaktní osobu pro informace o stave aplikace, případně řešení smluvních věcí.

  • Adresa 
   • Ulice - ulice sídla společnosti tak, jak je zapsána v obchodním, nebo živnostenském registru.
   • Město - město sídla spolěčnosti.
   • PSČ - PSČ města kde má daná spolěčnost sídlo.

Bankovní účet

  • Název banky - název banky, ve které máte vytvořený účet.

  • IBAN - číslo účtu ve tvaru IBAN.

  • SWIFT - číslo účtu ve tvaru SWIFT.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard