iKelp Pokladna - definování tiskárny objednávek

V tomto návodu vám vysvětlíme jak je možné v aplikaci iKelp Pokladna nadefinovat externí zařízení / tiskárnu za účelem tisku objednávek, často označovanou jako bonovací tiskárna.

Vycházíme z předpokladu, že samotné zařízení je už nakonfigurováno v sekci on-line zařízení POS Manažera a byl mu přidělen příslušný kód. Toto nastavení popisuje článek iKelp Pokladna - nastavení tiskárny objednávek, bonovací tiskárny.

 • Klikněte na tlačítko Nastavení v menu aplikace iKelp Prodejce, a z nabídky vyberte možnost Nastavení
 • V sekci Externí zařízení klikněte na možnost Ostatní.
 • Kliknutím na tlačítko Přidat přidáte do seznamu další zařízení, z nabídky vyberte možnost  POS Manažer - Ext. Tiskárna.  
  • Důležité je, aby bylo dané zařízení aktivní. Nastavte název zařízení (ten může být libovolný), kód daného zařízení a identifikační číslo zařízení. 
   • Kód zařízení je potřebné nastavit stejně, jak byl nastaven v aplikaci iKelp POS Manažer.(V našem případě se jednalo o kód zařízení Kuchyně.)
   • U identifikačního čísla zařízení je důležité, aby nekolidovalo s identifikačním číslem jiného zařízení.
 • Po kliknutí na tlačítko Uložit se všechna aktivní zařízení zobrazí v sekci Externí zařízení, Ostatní
 • Pro tato zařízení je potřebné ještě nastavit typ na POS Manažer – Externí tiskárna.

Po opětovném uložení máme v systému nadefinovány tiskárny, které mají své identifikační číslo a jsou navázány na fyzická zařízení s daným kódem.

Upozornění: Po změně nastavení je potřebné kliknout na tlačítko Uložit.

Definování bonovací tiskárny

Pokud jsou již v aplikaci nadefinována všechna zařízení pro tisk objednávek, je možné na skladových kartách nadefinovat, která karta se má vytisknout na kterém zařízení. Jak přidat hromadně karty pro tisk na zařízení se dozvíte v návodu POS Pokladna - předdefinování automatické tiskárny.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard