Doklady - úprava (dodací list, faktura, dobropis)

Vytvořené doklady je možné kdykoliv upravit. Tuto úpravu však může vykonávat pouze uživatel, který na to má právo. Upravovat je možné pouze doklady typu faktura, dodací list a dobropis. Úprava dokladu typu ECR - On-line nebo POS Online je popsána v návodu Doklady - úprava a refund (ECR - On line).

Úprava dokladů

Finanční doklady je možné upravovat, jak bylo zmíněno již výše jen v případě:

 • Uživatel má právo na úpravu finančních dokladů - může tedy na dokladech měnit jednotlivé údaje, položky nebo cenu. Je tedy vhodné zvážit, kdo bude mít právo danou operaci vykonat. Popis práv uživatelů a možnosti nastavení jsou popsány v příslušném návodu. Bližší informace se dozvíte v návodu Vytvoření uživatelů v iKelp Pokladna a Sklad.
 • Doklad není uzamčen - finanční doklady je možné uzamknout. Aby nedocházelo ke zpětné úpravě dokladů i v případě, že má uživatel na tento úkon oprávnění, je možné doklady uzamykat. Rovněž je také možné jednotlivým uživatelům nastavovat práva na možnosti odemykání dokladů. Doklad je možné uzamknout tak, že kliknete pravým tlačítkem myši v sloupci Číslo a výběrem možnosti Změna zámku na dokladu.

Možnosti úpravy finančních dokladů

 1. Úpravu dokladu vykonáte kliknutím na tento doklad, tím se doklad označí. 
 2. Následně kliknete v části Úkon na tlačítko Úprava a otevře se daný doklad. 
 3. Dále je možné dělat změny některých údajů. 
 4. Na závěr je potřebné všechny změny potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit

Při úpravě je však nutné uvědomit si, jaké následky bude mít daná úprava. To znamená, že pokud upravujete například dodací list, na který již byla vystavena faktura a změnili jste počet kusů nebo cenu některé z položek, je nutné aby jste aktualizovali i fakturu. Údaje na faktuře se neupraví automaticky!

 • Upravte požadovaný doklad, dodací list, fakturu, dobropis apod. (Na obrázku níže se změnil účtovaný 1ks na 2, čímž se změnila celková cena dokladu.)
 • Vykonané změny potvrdíte kliknutím na tlačítko Uložit. Zobrazí se hlášení o tom, že se změnila celková cena dokladu, a že doklad má vazbu na jiný finanční doklad.
 • Pozor při úpravě dodacího listu. Pokud byl vyúčtovaný na fakturu, vznikla mezi ním a fakturou vazba. U dodacího listu se v tomto sloupci nachází číslo dokladu, kterým byl dodací list vyúčtován. 
 • Na základě čísla navázané faktury vyhledejte příslušný doklad a otevřete ho na úpravu.
 • V tomto případě stačí fakturu pouze otevřít a znovu uložit a změny se aktualizují. 

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard