Doklady - vytvoření odběratelské faktury

V tomto návodu si ukážeme, jak můžeme v aplikaci iKelp Pokladna jednoduše vytvořit odběratelskou fakturu. Fakturu je možné vytvořit více způsoby. Vytvářejí se přímo v seznamu dokladů.

 • Odběratelská faktura - postup vytvoření této faktury popíšeme i v tomto návodu. Jedná se o nejjednodušší způsob, kdy se přímo do faktury přidají účtované položky.

 • Faktura z předfakturyzákazníkovi se vystaví předdávková faktura. Následně po jejím uhrazení, nebo dodání zboží podle toho co nastane dříve, se z dané předdávkové faktury vytvoří ostrá, vyúčtovací faktura. Další informace o předdávkových fakturách a postupu jejich vytvoření se dočtete v návodu Doklady - předdávková faktura.

 • Sběrná faktura - faktura vzniká vyúčtováním více dodacích listů. Postupně se v aplikaci vytváří na daného odběratele dodací listy, které se následně vyúčtují společnou fakturou. Tento postup popíšeme v nezávislém návodu. Postup pro vytvoření sběrné faktury najdete v návodu Vytvoření sběrné faktury z dodacích listů.

Odběratelská faktura

Formulář pro vytvoření nové odběratelské faktury

Formulář pro vytvoření nové odběratelské faktury
 1. Novou odběratelskou fakturu vytvoříte v seznamu dokladů. (Zelené D na nástrojové liště aplikace.) 
 2. Klikněte na tlačítko Nová a ze zobrazené nabídky vyberte možnost Odb. faktura.
 3. Zobrazí se formulář nové faktury, kde je potřebné vyplnit:
  1. Adresa - do seznamu kontaktů se dostanete dvouklikem do pole adresa. Případně klikněte do pole a stiskněte tlačítko Enter. Po nalezení odběratele v seznamu ho můžete vybrat opět dvouklikem, nebo kliknutím na tlačítko Vybrat
   • Tip - adresu a kontaktní údaje je možné při fakturaci vyplnit i v části Kontakt. Takto vyplněné údaje o odběrateli se ale neukládají do adresáře a při opětovném účtování na daný kontakt bude znovu potřebné údaje vyplnit. Rovněž tak nebude na daný kontakt možné vytvářet žádné rozbory a statistiky. Proto doporučujeme kontakt vytvořit přímo v adresáři. Postup vytvoření popisuje článek Založení kontaktu do adresáře kontaktů v iKelp Pokladna a Sklad
  2. Položky - přidejte do dokladu položky, které se mají fakturovat. Položky je možné přidat:
   1. Zadáním Kódu
     • Tip - kliknutím na popis Kód je možné přepínat, na základě čehož je možné karty vyhledávat. Kromě kódu to může být Čár. kód, PLU, Dod. kód. Kód+ slouží pro univerzální vyhledávání. Tehdy aplikace hledá ve více údajích současně.
   2. Zadáním Názvu
    • Zadejte název a klikněte na tlačítko Enter. V případě, že se název shoduje s názvem karty, položka se hned vybere. Pokud se název neshoduje, aplikace zobrazí seznam skladových karet s výběrem karet, které odpovídají zadanému názvu. Vyberte požadovanou kartu ze seznamu a klikněte na tlačítko Vybrat.
   3. Po výběru položky je možné na kartě před jejím přidáním do dokladu zadat Slevu, počet účtovaných kusů, případně upravit účtovanou cenu.
   4. Přidání položky do dokladu potvrdíte kliknutím na tlačítko P, nebo stisknutím tlačítka Enter.
 4. Opakujte tento postup dokud do dokladu nepřidáte všechny položky, které účtujete.
 5. Kliknutím na tlačítko Uložit potvrdíte vytvoření nové Odběratelské faktury.
 6. Doklad se zobrazí v seznamu dokladů.

Vytisknutí odběratelské faktury

 1. Před vytisknutím dokladu a odesláním zákazníkovi doporučujeme zobrazit si doklad na obrazovce.
  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tisk a doklad se zobrazí v náhledu na obrazovce.
  2. Doporučujeme zkontrolovat údaje a následně je možné doklad vytisknout.
 2. Kliknutím na tlačítko Tisk se zobrazí nabídka se seznamem tiskáren. Následně je možné doklad vytisknout.
Související návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard