POS Manažer - konfigurace displeje

V tomto návodu si popíšeme, jak nastavit displej, aby správně komunikoval s aplikací iKelp POS Manažer. Stejné nastavení platí i pro aplikaci iKelp POS Manažer Server.

Pokud je displej součástí fiskální tiskárny, pak jediné, co je potřebné nastavit, je povolit zákaznický displej v On-line prodeji v aplikaci iKelp Pokladna (Nastavení - POS On-line prodej, v části Konfigurace pokladny, popis záložky Rozšířené). Více o nastavení jednotlivých zařízení najdete v návodu POS Manažer - nastavení zařízení.

Pokud je potřebné použít k fiskální tiskárně další externí displej, v aplikaci iKelp POS Manažer přidáte nové zařízení a jako typ zařízení zvolíte Displej. Důležité je nastavit displeji kód zařízení (v pravo nahoře na obrázku) a tento kód následně nastavit v nastaveních daného zařízení.

Další informace ohledně nastavení displeje se dozvíte i v návodu Externí zákaznický displej.

Nastavení displeje obsahuje:

 • Rozšířené nastavení - určuje, zda se mají zobrazovat rozšířená nastavení (přednastaveno je Ne). Rozšířené nastavení nedoporučujeme měnit, pokud nemá zvolený displej uvedeny jiné hodnoty.
 • Číslo portu - na kterém portu je displej připojen.
 • Rychlost komunikace - komunikační rychlost displeje.
 • Typ displeje- typ displeje, který je připojen k počítači. Displej může být typu:
  • Bixolon (CD 5220) - displeje Bixolon, nebo kterýkoliv displej, který podporuje standard CD 5220. Tomuto druhu displeje je možné nastavit demo texty pro první a druhý řádek a též jas displeje.
  •  VFD-650 (VFD-450)  - pro typ displeje VFD-650. Když zvolíte tento typ displeje, zobrazí se možnost otevřít jeho podrobné nastavení, které popíšeme níže v tomto návodu.

POS Manažer - nastavení displeje

POS Manažér - nastavení displeje

Před uložením je vhodné vyzkoušet test komunikace, zda je zařízení nastaveno správně a korektně komunikuje s aplikací iKelp POS Manažer. Test komunikace ověřuje správnost nastaveného sériového portu. Skutečný test je potřebné vyzkoušet přímo v prodeji.

Nastavení displeje VFD-650

Pro dispej VFD-650 je možné nastavit:

 • Text 1,2,3- nastavení jednotlivých textů, které se mají zobrazovat.
  • UPOZORNĚNÍ: Aby se nastavení projevila na displeji, je potřebné stisknout tlačítko Nastav na displej.
 • Zobrazení - jak se jednotlivé texty mají zobrazovat na displeji.
 • Texty - které texty se mají na displeji zobrazovat.

POS Manažer - nastavení displeje VFD-650 

POS Manažer - nastavení displeje VFD-650

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard