POS Manažer - představení

POS Manažer je aplikace, jejíž účelem je zprostředkovávat komunikaci mezi nadřazenou aplikací (například aplikace iKelp Prodejce) a výstupním zařízením (fiskální tiskárna, registrační pokladna, účtenková tiskárna nebo displej)

iKelp POS Manažer

Existují dvě verze aplikace iKelp POS Manažer:

  • POS Manažer (tzv. klient) - aplikace iKelp POS Manažer je částí skladového hospodářství, která se zabývá on-line prodejem. Spojení na zařízení (fiskální, účtenková tiskárna, registrační pokladna apod.) se vykonává přímo přes aplikaci iKelp Pokladna. 

  • POS Manažer Server - aplikace je určena těm, kteří prodávají na jednom zařízení (jedné účtenkové tiskárně) z více počítačů nebo v případě prodeje přes aplikaci iKelp POS Mobile nebo iKelp Cloud, který je nainstalován na počítači, kde je zařízení připojeno. Tu se na lokální straně vykoná nastavení připojení fyzických zařízení a aplikace iKelp Pokladna / iKelp POS Mobile tak následně komunikuje přes síť s aplikací POS Manažer Server. POS Manažer Server je samostatná aplikace, jejíž instalací se nainstaluje odkaz na pracovní plochu a taktéž odkaz do menu Startup (Po spuštění), aby se po spuštění automaticky spustila minimalizovaná (s parametrem -min).

Použití aplikace POS Manažer

Pokud je potřebné prodávat jen z jednoho počítače, pak stačí pokud je na počítači iKelp POS Manažer, který je součástí aplikace iKelp Prodejce. Tento umí komunikovat přímo se zařízením a není potřebný iKelp POS Manažer Server. Více o nastaveních on-line prodeje najdete v návodu Nastavení - POS On-line prodej.

Schéma zapojení zařízení, pro iKelp POS Manažer

iKelp POS MAnažer

O konfiguraci jednotlivých zařízení se více dozvíte v návodu POS Manažer - nastavení zařízení.  

Použití aplikace POS Manažer Server

V případě, že je potřebné prodávat z více počítačů, případně se využívá aplikace iKelp POS Mobile, nebo online prodej z aplikace iKelp Cloud, potom je potřebné na počítač, kde je připojena fiskální tiskárna (nebo jiné podporované zařízení) nainstalovat iKelp POS Manažer Server. Ten bude komunikovat s iKelp POS Manažery, kteří jsou součástí aplikace iKelp Pokladna nebo přímo s iKelp POS Mobile. Více o instalaci iKelp POS Manažer Server najdete v návodu POS Manažer Server - instalace

Schéma zapojení zařízení pro iKelp POS Manažer ServeriKelp POS Manažer Server

Stejné zapojení pro iKelp POS Manažer Server se využívá i v případě cloudového řešení iKelp Pokladna. Jednotlivá nastavení serveru jsou popsána v návodu POS Manažer Server - základní nastavení.

Více o aplikaci iKelp POS Manažer Server a jeho konfiguraci se dozvíte v návodech POS Manažer - serverInstalace aplikace POS ManažerPOS Manažer Server - základní nastavení. O konfiguraci jednotlivých zařízení se více dozvíte v návodu POS Manažer - nastavení zařízení.  

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard