Nastavení obchodního režimu v iKelp Pokladna

V tomto návodu vám vysvětlíme, kde je možné v aplikaci iKelp Pokladna nastavit obchodní režim pro dotykový prodej. V návodu je vysvětleno i nastavení módu zobrazování položek.

Nastavení prodejního režimu v iKelp Pokladna

Nastavení obchodního režimu dotykové pokladně v aplikaci iKelp Pokladna:

  1. Klikněte na tlačítko Nastavení v menu aplikace a vyberte možnost Nastavení.
  2. V levé části ve stromu jednotlivých nastavení vyberte možnost POS Prodej.
  3. Klikněte na záložku Obecné.
  4. V této části je možné nastavit Rozložení ovládacích prvků při prodeji, vhodné pro daný typ provozu. V tomto případě je potřebné nastavit Obchodní.
  5. Vykonané změny je potřebné potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit.
  6. Kliknutím na záložku Zboží je možné nastavit Režim prodeje - Obchodní. (Způsob prodeje v POS režimu podle typu provozu - restaurace nebo obchodní prodejna.)
  7. Dále je možné nastavit Mód zobrazování položek - nastavení je možné ponechat na Jednořádkový.
  8. Kliknutím na tlačítko Uložit potvrdíte vykonané změny.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard