Nastavení - POS off-line prodej

Off-line prodej znamená, že zákazník neprodává přes počítač, ale položky účtuje přímo na registrační pokladně. Jednotlivé účtované položky se do pokladny pošlou (naprogramují) z aplikace. Zákazník celý den prodává přes registrační pokladnu, přičemž počítač nemusí mít vůbec zapnutý. Na konci dne se pokladna připojí k PC a načtou se prodeje. Automaticky se ze skladu vykoná odpis prodaných položek a pokladna je opět připravena pro účtování. Přes počítač se eviduje sklad, skladové karty, příjem/výdej zboží aj.

Aby mohl zákazník prodávat zboží ze skladu, naplní pokladnu skladovými kartami. Bližší informace o naplnění skladových karet najdete v návodu Prodej - Off-line - export skladových karet.

Každý večer po denní uzávěrce zákazník načte denní prodej z pokladny. Bližší informace o načítání denního prodeje najdete v článku Prodej - Off-line - denní uzávěrka.

Seznam off-line pokladen

Pro otevření seznamu off-line pokladen otevřte okno Nastavení (v menu Nastavení - Nastavení) a klikněte ve stromu na Externí zařízení - POS Off-line.

Seznam off-line pokladen:

 • A - definuje, zda je pokladna aktivní. Pokud pokladna není aktivní, aplikace ji při práci nenabízí.
 • Číslo - pořadové číslo pokladny, podle kterého jsou pokladny zobrazeny v seznamech v aplikaci.
 • Název - název pokladny, který se zobrazuje všude v aplikaci.

Když stisknete tlačítko Přidat, přidáte do seznamu novou pokladnu. Pokladny není možné odebrat, pouze deaktivovat.

Nastaveni - off-line pokladna - seznam

V části Další nastavení se nachází:

 • Automatické načítání el. žurnálu po vykonání denní uzávěrky - spustit načítání žurnálu automaticky po denní uzávěrce.
 • Ptát se zda smazat elektronický žurnál po načítání el. žurnálu - zda se má před vymazáním el. žurnálu (po jeho přečtení) zeptat, zda ho má vymazat.
 • Upozornit na načítání el. žurnálu při denní uzávěrce každých 30 dní - jak často má upozorňovat, že je potřebné načíst el. žurnál
 • Naposled načtený: ..... - datum naposled načteného žurnálu.

V nastaveních se ještě nachází nastavení adresářů, kam se mají ukládat kopie načtených dat z pokladny (žurnálu a denních obratů). Pokud tu není zadaná přímo cesta (tedy je zadaná relativní cesta), data jsou ukládána do adresáře, kde je i konfigurace aplikace (viz. Nastavení - Nastavení - Prodejce).

Přidání nové Off-line pokladny

 1. Kliknutím na tlačítko POS Off-line se zobrazí seznam nadefinovaných zařízení.
 2. V případě, že budete v aplikaci používat více zařízení, přidejte novou pokladnu kliknutím na tlačítko Přidat v části POS Off-line, kde je seznam jednotlivých zařízení. (Pokud se bude používat jen jedna Off-line pokladna, doporučujeme použít předkonfigurovanou s již vykonanými nastaveními.Přidání zařízení vykonejte jen tehdy, pokud se bude používat více pokladen.)
 3. Rozkliknutím možnosti POS Off-line a kliknutím na zařízení se zobrazí nastavení komunikace pro danou pokladnu.
 4. Nastavte Typ pokladny, komunikační parametry a zaokrouhlování v části Komunikace.
 5. Kliknutím na tlačítko Test prověříte správnost vykonaných nastavení. 
  • Při testu komunikace pro fiskální pokladny se kontrolují i parametry zaokrouhlování.
 6. Uložte nastavení kliknutím na tlačítko Uložit.

Nová pokladna / úprava nastavení pokladny

Po vytvoření nové pokladny klikněte ve stromu na název nové pokladny. Jako první nastavte typ pokladny.

Na obrázku vidíte, jak se nastavuje typ pokladny. Typ pokladny vyberete z rozbalovacího seznamu.

Nastavenia - off-line - výber typu pokladny

 

Dále je potřebné nastavit:

 • Port - sériový komunikační port, na kterém pokladna komunikuje.
 • Rychlo. - rychlost, kterou pokladna komunikuje.
 • Číslo - číslo pokladny.
 • Zaokrouhlení -  zaokrouhlení je potřebné nastavit rovněž, jako je nastaveno na pokladně. 
  • Pro fiskální pokladny platí, že po stisknutí tlačítka Test v části Úkony, se nastavení zaokrouhlení zkontroluje podle pokladny. Pokud je zaokrouhlení nastaveno nesprávně, test komunikace na to upozorní.
 • Druh odpisu při denní uzávěrce - jaký druh dokladu se použije pro odpis zboží při denní uzávěrce (při načítání denních obratů na konci dne). Pokud máte jen jednu off-line pokladnu, tak většinou toto nastavení neměníte. Pokud máte více pokladen, je vhodné vytvořit pro každou vlastní druh, abyste následně mohli na tyto druhy filtrovat.
 • PLU - počet PLU pokladen. 

Na obrázku vidíte konfiguraci off-line pokladny.

Nastaveni - off-line pokladna - nastaveni pokladny

Nezapomeňte stisknout tlačítko Test v části Úkony.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard