Nastavení - zálohování

Hlavním důvodem vytváření záloh je vytvoření kopie všech údajů aplikace, které je možné načíst v případě ztráty originálních údajů (například poškozením počítače). Po nainstalování je aplikace nastavena na vykonávání záloh po každém vypnutí aplikace na lokální počítač. Zálohování je vhodné dělat různými způsoby, které jsou závislé na umístění databáze aplikace:

 • pokud máte databázi umístěnou na jednom počítači, na kterém zároveň běží i aplikace, tak je doporučeno nastavit zálohování na přenosné zařízení typu USB klíč. Důležité je, aby se databáze zálohovala mimo počítač, na kterém se aplikace používá.
 • pokud máte databázi umístěnou (na společném místě) například na serveru, tak musí být zálohování vyřešeno v rámci celého serveru. Zálohování je v aplikaci vhodné použít jen pokud se jedná o řešení na jednom počítači.

Nastavení zálohování

Pokud chcete změnit nastavení zálohování, klikněte na menu Nastavení - Nastavení, otevře se okno Nastavení programu a v levém stromu klikněte na Nastavení - Zálohování.

 • Vykonávat zálohu při vypínání programu - zaškrtnutím zapnete automatické vykonávání zálohy při vypínání aplikace.
 • Heslo - heslo, kterým budou zálohy zabezpečeny, aby je nemohl nikdo otevřít a použít.
 • Počet ponechaných souborů v adresáři se zálohami - kolik posledních záloh zůstane v adresáři se zálohami. Nedoporučujeme Vám nastavit příliš vysoké číslo, aby se nezaplnil celý prostor počítače.
 • Počet dní mezi vykonanými zálohami- jak často se mají vykonávat zálohy. Pokud například nastavíte 2 dny, tak se záloha vykoná každý druhý den po vypnutí aplikace.
  • Pokud nastavíte počet dní 0, tak se bude záloha vykonávat po každém vypnutí aplikace.

 • Blokovat vykonání údržby databáze- na počítači, na kterém nastavíte nastavení, nebude možné vykonat údržbu databáze. Je to vhodné zejména při síťovém řešení, kdy je databáze na serveru.
  • Při síťovém řešení doporučujeme toto nastavení zapnout u všech klientů. Pozor, na serveru je potřebné zabezpečit, aby se údržba vykonávala.
  • Více informací o možnosti spuštění aplikace na serveru pro vykonání údržby najdete v článku Parametry spuštění aplikace.
 • Blokovat možnost vytvoření zálohy- na počítači, na kterém nastavíte nastavení, nebude možné vykonat zálohu. Je to vhodné zejména při síťovém řešení, kdy je databáze na serveru.
  • Při síťovém řešení doporučujeme toto nastavení zapnout u všech klientů.
 • Blokovat možnost obnovy zálohy- na počítači, na kterém nastavíte nastavení, nebude možné vykonat obnovu zálohy. Je to vhodné zejména při síťovém řešení, kdy je databáze na serveru.
  • Při síťovém řešení doporučujeme toto nastavení zapnout.
 • Nevytvářet systémovou zálohu při obnově ze zálohy - při obnově databáze se pro jistotu vytváří systémová záloha dat, které se obnovou vymažou. Zapnutím tohoto nastavení se tato systémová záloha nevytvoří. Nedoporučujeme Vám toto nastavení zapínat.
 • Blokovat vykonání ruční reindexace - na počítači, na kterém nastavíte nastavení, nebude možné vykonat ruční reindexaci databáze. Je to vhodné zejména při síťovém řešení, kdy je databáze na serveru.
 • Adresář se zálohami - adresář, kam se budou ukládat zálohy.

Vytvořené zálohy mají tvar: "Záloha" + název databáze + rok + měsíc + den + [pořadí v daném dnu]

Nezapomeňte, že "Nastavení aplikované jen pro tento PC" musíte nastavit na každém počítači zvlášť.

nastavenie-zalohovanie

Zálohu databáze je v případě potřeby možné vytvořit na požadovaném umístění i ručně. Není potřebné měnit nastavení zálohování, stačí jen vytvořit zálohu u vypnuté aplikaci v přihlašovacím okně. Více o této možnosti se dočtete v článku Ruční vytvoření zálohy a obnova dat ze zálohy.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard