Prodej - Off-line - denní uzávěrka

Pod pojmem denní uzávěrka se v aplikaci rozumí načítání denních prodejů (obratů) z pokladny. Pokud během dne došlo na pokladně k prodeji některých položek, je potřebné na konci dne tyto prodeje z pokladny načíst, aby se zboží odepsalo ze skladu. Následně se tak na jednotlivých položkách zobrazí aktuální skladové množství.

Denní uzávěrka (Načítání obratů z pokladny)

 1. Klikněte na tlačítko Sklad v menu aplikace a vyberte z nabídky možnost Registrační pokladny.
 2. Následně vyberte možnost Denní uzávěrka.
 3. Zobrazí se formulář pro načítání položek z pokladny.
 4. Před samotným načítáním nastavte v horní části, jakým druhem pohybu budou položky odepsány ze skladu. (Pro registrační pokladny je předvytvořen druh v aplikaci ECR OFFline. Vždy používejte stejný druh! Následně je možné v seznamu finančních dokladů, ikona D na nástrojové liště zobrazit jednotlivé doklady. Pokud děláte načítání prodejů na denní bázi, máte tak přehled o tržbách v jednotlivých dnech na jednom místě.)
 5. Kliknutím na tlačítko Načíst se začnou z pokladny načítat prodeje.
  1. Pokud je v aplikaci nastaveno více pokladen, nastavte druh pro pokladnu, kterou chcete načíst. Následně po kliknutí na tlačítko Načíst se zobrazí seznam aktivních pokladen. 
  2. Klikněte na pokladnu, jejíž prodeje se mají načíst a klikněte na tlačítko Vybrat.
 6. Po úspěšném načtení se v tabulce v záložce Položky zobrazí všechny prodané položky s množstvími a celkovým obratem za položku. V horní části okna nad tabulkou, je vidět celkový obrat za daný den. Tento údaj můžete porovnat s denní uzávěrkou na pokladně.
  1. V případě, že se některé položky aplikaci nepodaří spárovat s kartami v aplikaci, zobrazí se hlášení. Následně je možné ručně spárovat načtenou položku s kartou v aplikaci kliknutím na ikonu ... a výběrem karty ze seznamu. Tímto se načtené prodeje odepíší z dané karty, ale mezi položkami nevznikne žádná vazba! Doporučujeme tedy následně problém dohledat a odstranit, aby se neopakoval při opětovném načítání prodejů z pokladny. (Vytvořením karty v aplikaci, nastavením správného PLU podle položky na pokladně apod.)
    • Tato situace může nastat např. pokud došlo ke změně PLU v aplikaci, případně pokud byla některá položka vytvořena přímo na pokladně, ale nebyla na pokladnu odeslaná z aplikace a tak aplikace na základě PLU načteného z pokladny nedokáže položku přiřadit k žádné kartě. 
 7. Kliknutím na úkon Uložit se uloží denní obrat.

 

 1. Následně je v seznamu dokladů možné vidět záznam denneí uzávěrky. Více o dokladech se dozvíte v návodu Doklady - představení a první vytvoření dodacího listu.
 2. Po kliknutí na tento doklad (tím se označí) a následným kliknutím na úkon Položky se zobrazí okno Položky dokladu. Zde je možné vidět prodané položky z denní uzávěrky.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard