Možnosti zadávání slev

V tomto návodu vám představíme postup, jak je možné v aplikaci iKelp POS Pokladna zadávat slevy. Najdete tu přesný postup, jak zadat slevu na položku, na celý doklad, případně jak aplikovat na doklad slevu v konkrétní hodnotě.

Možnost zadávání slev při prodeji

Sleva na položku

Pokud chcete zadat slevu jen na konkrétní položku, je potřebné postupovat následně. V aplikaci jsou dvě možnosti, jak zadat slevu na položku. 

 • Před přidáním položky do dokladu
  1. Pokud ještě položka nebyla přidaná do dokladu, zadejte výšku slevy.
  2. Následně klikněte na tlačítko Sleva %.
  3. Přidejte položku do dokladu. Položku je možné do dokladu přidat zadáním PLU, EAN kódem případně výběrem z kategorie, do které položka patří.

 

 • Pokud se již položka v seznamu nachází
  1. Klikněte na danou položku, čímž ji v seznamu označíte.
  2. Následně na klávesnici zadejte požadovanou výšku slevy a klikněte na tlačítko Sleva %.
  3. Na položce se zobrazí výška zadané slevy a cena položky již po odečtení slevy.

Takovým způsobem je možné označovat si položky a definovat jim slevu podle potřeby.

Sleva doklad

V případě, že chcete zadat slevu na celý doklad, je potřebné postupovat následně. Při zadání slevy na celý doklad se automaticky na všechny položky aplikuje nadefinovaná sleva a cena na položkách se upraví a zobrazí se již zlevněná. Při aplikování slevy na doklad  je jedno, zda slevu nadefinujete před přidáním první položky, nebo až když jsou všechny do dokladu přidané.

 1. Klikněte na tlačítko SHIFT Změň, čímž se zobrazí rozšířená nabídka pro práci na pokladně.
 2. Zadejte hodnotu slevy, která se má na položky aplikovat.
 3. Kliknutím na tlačítko Sleva položky aplikujete slevu na všechny položky.

Hodnotová sleva

Slevu v hodnotě je vhodné zadávat na doklad např. tehdy, když potřebujete z účtované sumy odečíst pevnou cenu zboží, což je vhodné při různých dárkových kuponech, slevových poukázkách apod.

Proto, aby bylo možné v dotykové pokladně hodnotovou slevu zadat, je potřebné vykonat:

 1. Vytvořit skladovou kartuvytvořte v aplikaci skladovou kartu typu P - Služba, s pojmenováním např. "Slevový kupon".
 2. Nastavit příznak na kartě - "Sl. kupon" a "Vratné zboží". 
  • Nastavením příznaku Sl. kupon se bude automaticky na fiskální tiskárně tisknout položka jako sleva, resp. přirážka v závislosti na tom, zda bude účtována jako kupon (tedy položka Slevový kupon s kladným množstvím) nebo jako sleva, uplatnění kuponu (položka Slevový kupn bude účtována se záporným množstvím)
  • Nastavením příznaku Vratné zboží se po naúčtování automaticky daná položka naúčtuje se záporným množstvím. Pokud chcete vést evidenci prodeje slevových kuponů, příznak vratné zboží nenastavujte. Pozor, při následném uplatnění zákazníkem přidejte položku do dokladu se záporným množstvím.

V aplikaci je možné založit si více takových karet pro prodej, v závislosti od výšky ceny prodávaných slevových kuponů. Kartám slevových kuponů je možné prodejní cenu uzamknout, čímž obsluze zabráníte její změně při prodeji.

Další informace o možnostech prodeje slevových kuponů se dozvíte v článku Prodej akčních tzv. voucher poukazů v aplikaci iKelp Pokladna.  Nastavení zobrazování slev na fiskální tiskárně je popsán v návodu POS Manažer - konfigurace slev.

Ceník

Jednou z dalších možností aplikování slev na položky v dokladu jsou ceníky. Pomocí ceníků je možné nastavovat různá pravidla pro aplikování slev ať už na položky, celé kategorie, pro všechny zákazníky nebo jen vybrané. Rovněž je možné s jejich pomocí nastavovat platnost na konkrétní dny, případně hodiny, nebo je možné nastavit odkdy dokdy má být ceník platný. Více informací o cenících a dalších nastaveních se dozvíte v návodu Ceníky - představení a vytvoření nového.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard