iKelp Pokladna - představení restaurace

V tomto návodu si popíšeme základní obrazovky a funkce aplikace iKelp POS Pokladna v režimu restaurace. Zaměříme se na popis místností, stolů a celkový koncept účtování v tomto režimu.

Na úvodní obrazovce můžete vidět místnost a rozložení stolů v dané místnosti.

 • V levé horní části obrazovky jsou zobrazeny jednotlivé místnosti, mezi kterými je možné přepínat.
 • Pod seznamem místností se nacházejí jednotlivé stoly, které byly nadefinovány v dané místnosti.

Popis jednotlivých prvků na dokladu

 • Na jednotlivých stolech se nachází informace o počtu otevřených účtů a o celkové sumě na dokladech. 
 • Na každém stole se nachází tlačítko [+] nebo [>>]. 
  • Kliknutím na tlačítko [+] se otevře nový účet na daném stole. 
  • Kliknutím na [>>] se v pravé části obrazovky zobrazí seznam účtů na daném stole. 

Po kliknutí na ikonu [>>] na stole se v pravé části obrazovky zobrazí jednotlivé doklady na daném stole. Na stole může být více dokladů, pokud např. hosté sedící u stolu chtějí mít oddělené účty, je možné takto vytvořit více dokladů na stole. Kromě toho je možné využívat i možnost dělení položek mezi osoby/místa, kde je taktéž možné vyúčtovat jen položky účtované na konkrétní osoby. Po rozkliknutí detailu stolu se v pravé části zobrazí:

 • Celková suma na dokladech.
 • Počet položek v dokladu.

Možnosti v detailu stolu

Po kliknutí na ikonu [>>] na stole se v pravé části obrazovky zobrazí jednotlivé doklady na daném stole.

Zobrazení seznamu dokladů na stole a rozšířených možností pro práci s dokladem na daném stole po jeho rozkliknutíZobrazení možností pro práci s otevřeným účtem

 • [- doklad] - pomocí tlačítka je možné zrušit doklad. (Pokud máte v aplikaci nadefinovanou bonovací tiskárnu a v dokladu se nachází položky, které se na tiskárně tiskly před odebráním dokladu je potřebné odstranit z dokladu tyto položky, aby se na tiskárně vytisklo storno. Až následně je možné odebrat celý doklad.) 
 • Výběrem dokladu ze seznamu - další možnost je kliknout na doklad, který se vybere a zobrazí na obrazovce účtování. 
 • [+ doklad] kliknutím na tlačítko otevřeme nový účet na stole. 
 • [Presuň doklad] - pomocí tlačítka je možné přesunout doklad na jiný stůl. (Vhodné když si zákazník přesedá k jinému stolu. Např. z terasy do vnitřních prostor restaurace.)
 • [Sloučit doklady] - kliknutím na tlačítko je možné sloučit dva doklady. (Vhodné tehdy, když si zákazník přesedl k jinému stolu, kde už byl rozúčtovaný doklad a tento účet se bude platit společně.)

Každý z dokladů navíc může být rozdělen na jednotlivá místa nebo osoby. Tento úkon je popsán v návodu  POS Pokladna - dělení položek mezi osoby/místa

Na obrázku vidíte základní obrazovku iKelp POS Pokladny v restauračním režimu.

iKelp POS Pokladna

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard