POS Pokladna - vyúčtování (ukončení) prodeje

V tomto návodu ukážeme, jak je možné vyúčtovat (ukončit) v POS Pokladně prodej. Ukončení prodeje ukážeme na více příkladech:

 • ukončení hotovostí
 • ukončení platební kartou
 • ukončení stravovacími lístky
 • ukončení kombinací platidel

Ve všeobecnosti se prodej ukončuje platidlem (hotovost, kredit, šek aj.), a tyto platidla si může zákazník nastavit libovolně podle toho, jaké chce používat.

V prvním sloupci ovládacích tlačítek jsou platidla, které můžete používat (hotovost, šek, terminál (tedy platební karta) aj.). Po stisknutí tlačítka [SHIFT] se zobrazí další možná platidla.

Ukončit prodej můžete následovně:

 • Výběrem platidla bez zadání konkrétní placené sumy

  • Pokud nezadáte konkrétní sumu a stisknete tlačítko platidla, do vyúčtování se přidá platba daným platidlem v plné výši nákupu. 
   • Po opětovném stisknutí daného platidla se prodej ukončí.
   • Prodej ukončíte i tlačítkem [Ukončit prodej]
 • Zadáním sumy a stisknutím platidla

  • Pokud zadáte hotovostní sumu větší než je placená suma, prodej se okamžitě ukončí a zobrazí se výdavek.
  • Pokud zadáte menší sumu, než je placená suma, obrazovka se přepne do módu zadávání platidel, aby jste viděli, kolik má zákazník doplatit. 
 • Zadáním množství šeků (například [2]) a následným stisknutím příslušného platidla šeku. 

Příklady

 • Ukončení hotovostí

Zákazník platí nákup 35Kč. Zákazník chce zaplatit v hotovosti. Prodej ukončíte následně: 

 • Stiskněte dvakrát tlačítko [Hotov]
 • Aplikace ukončí prodej a vytiskne doklad.
 • Aplikace Vám nezobrazí, kolik máte zákazníkovi vydat, protože nebyla zadaná placená suma.


Zákazník platí nákup 35Kč. Zákazník platí v hotovosti bankovkou 100Kč. Prodej ukončíte následně:

 • Stiskněte [1] + [0] + [0] + [Hotov]
 • Aplikace ukončí prodej a vytiskne doklad.
 • Aplikace zobrazí kolik máte zákazníkovi vydat (tedy 65Kč).

 • Ukončení platební kartou

Zákazník platí nákup 426Kč. Zákazník platí platební kartou. Prodej ukončíte následně:

 • Stiskněte dvakrát tlačítko [Term]
 • Aplikace ukončí prodej platební kartou.
 • Ukončení kombinací platidel

Zákazník platí nákup 330Kč. Zákazník platí stravovacími šeky v hodnotě 105Kč a doplatí nákup hotovostí. Prodej ukončíte následně:

 • Stiskněte [2] + [Množ.] čímž definujete počet šeků
 • Stiskněte platidlo šeku hodnoty 105Kč. Pokud vidíte toto tlačítko na obrazovce, stiskněte ho, pokud ho nevidíte, stiskněte tlačítko [SHIFT]. Umístění platidel je možné různě konfigurovat.
  • Pokud se tlačítko s hodnotou platidla na obrazovce nezobrazuje, je možné hodnotu šeku zadat i manuálně. 
   • Po zadání počtu ks stravenek, zadejte nominální hodnotu stravenek [105].
 • Po stisknutí tlačítka Příjem šekem se aplikace přepne do zadávání platidel. Na obrazovce uvidíte, kolik hotovosti má zákazník doplatit. 
 • Zákazník má doplatit 120Kč, obsluze zaplatí 150Kč. Stiskněte [150] + [Hotov] 
 • Aplikace ukončí prodej a vytiskne účtenku.
 • Aplikace zobrazí, kolik máte zákazníkovi vydat.

Tisk průběžného stavu účtu

Během účtování je možné vytisknout i tzv. průběžný stav účtu. Tento může sloužit na průběžnou kontrolu hlavně v restauracích při různých akcích, aby si hosté věděli průběžně sledovat stav svého účtu.

Vytištění se provádí přímo v daném dokladu.

 • Stiskněte tlačítko SHIFT změníte význam funkčních tlačítek. (Pokud je tlačítko SHIFT aktivní, vidíte to např. tak, že tlačítko Odeber položku se změní na Refund doklad.)
 • Následně stiskněte tlačítko Tisk na zařízení. (Pokud je v aplikaci nakonfigurované jen účtenková tiskárna, automaticky se tento průběžný stav tiskne na ni. Pokud je tiskáren v systému definovaných více, např. jsou tam bonovací - tiskárny objednávek, po stisknutí tlačítka SHIFT aplikace nabídne na výběr tiskárnu na níž si přejete výstup vytisknout.)

Odložené vyúčtování

Odložené vyúčtování slouží na odložení vyúčtování na později, protože zákazník zatím zboží nepřebírá a neplatí. Tuto funkci použijete tehdy, když například po dobu dne připravíte zboží pro zákazníka a zákazník si pro toto zboží přijde až za několik hodin a potom ho i zaplatí. Když zákazník přijde, účtenku budete mít připravenou, načtěte ji a odešlete na zařízení pro nablokování.

Pro odložené vyúčtování platí:

 • Odložené vyúčtování musí být vyřešeno vždy do konce obchodního dne.
 • Odložené vyúčtování odepíše množství ze skladu, aby bylo jasné, že zboží je již připraveno pro zákazníka.
 • Takto ukončené doklady je možné zobrazit v části Pokladna úkony - Historie dokladů. (Po otevření formuláře je automaticky přednastaven filtr na zobrazení jen odložených dokladů. Doklady, které byly ukončeny tzv. Odložením, nebo se je z nějakého důvodu nepodařilo vytisknout na tiskárně a zaevidovat do EET. Tyto doklady na sobě mají příznak Od.)
  • Po kliknutí na doklad v seznamu se tento doklad otevře a v případě potřeby je možné ho odeslat na zařízení. (Odesláním na zařízení se doklad automaticky zaeviduje i do EET.)


Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard