Prodej - refund položek a dokladu

V okně Prodej je možné vykonat refund bločku a tím vrácení peněz zákazníkovi. Existují dva způsoby.

Refundace dokladu v aplikaci iKelp Pokladna

Refundace položek dokladu

  • Manuální způsob - bez vazby na původní doklad. 

   1. Podle původního (papírového) bločku vyberte položky ktoré si přejete refundovat. 
    • Doklad je možné refundovat i způsobem, že při účtování budete rovnou zadávat účtované množství záporné. Tento postup však nedoporučujeme, protože může lehce dojít k omylu hlavně při delším dokladu.
   2. Po naúčtování položek, které si přejete refundovat stiskněte na klávesnici tlačítka CTRL + F9 (stisknutím a držením klávesy CTRL a následujícím stisknutím klávesy F9). Následně se ve spodní části zobrazí označení, že jde o refundovaný doklad a výsledná cena bude záporná.
   3. V případě, že chcete refundovat pouze některé položky, nemusíte refundovat celý bloček.
   4. Pokračujte stisknutím klávesové zkratky F5 nebo kliknutím na tlačítko Ukončit p.
   5. Kliknutím na tlačítko Pokračovat, ukončíte refundaci dokladu.

  • Automatický způsob - s vazbou na původní doklad. 

   1. V okně Prodej stiskněte klávesu F9 čímž se zobrazí okno Doklady
   2. Vyberte doklad, který chcete refundovat a klikněte na tlačítko Vybrat. Pozor! Takovým způsobem je možné refundovat pouze doklady typu ECR - On-line. 
   3. Po výběru dokladu se do okna Prodej automaticky nahráli všechny položky obsáhnuty v tomto dokladu i s odpovídajícími množstvími a cenami. Teď stačí všechny položky refundovat. 
   4. To aplikace vykoná automaticky při stisknutí klávesovej zkratky CTRL + F9 (stisknutím a držením klávesy CTRL a následujícím stisknutím klávesy F9). Následně se ve spodní části zobrazí označení, že jde o refundovaný doklad a výsledná cena bude záporná.
   5. Pokračujte stisknutím klávesové zkratky F5 nebo kliknutím na tlačítko Ukončit p.
   6. Kliknutím na tlačítko Pokračovat, ukončíte refundaci dokladu.

Po refundaci dokladu automatickým způsobem je možné v seznamu dokladů v okně Doklady vidět vazbu mezi původním dokladem a jeho refundací. Stornování a vymazání dodacího listu nebo faktury je možné v okně Doklady.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard