Prodej - ukončení prodeje

V tomto návodu vám představíme různé možnosti ukončení dokladu v aplikaci iKelp Pokladna v režimu prodeje pomocí klávesnice a myši. Představíme platbu platební kartou, šekem, hotovostí a jejich kombinacemi.

Ukončení prodeje 

Prodej je možné ukončit více způsoby. Popis prodeje a ukončení platbou v hotovosti najdete v návodu Prodej - představení a první On-line prodej.

Ostatní způsoby ukončení prodeje jsou velmi podobné ukončení prodeje v hotovosti. Po stisknutí tlačítka F5 se Vám zobrazí okno, kde zadáte, jak bude zákazník platit. V tomto formuláři se můžete jednoduše pohybovat šipkami nahoru a dolů, doleva a doprava. Následující obrázek zobrazuje situaci, kdy zákazník zaplatí 200 Kč kreditní kartou, 315 Kč formou třech 105 korunových šeků a nákup doplatí 500 korunovou bankovkou, ze které mu bude vydáno 255 korun.

platba-kominaciou

Aplikace nabízí několik možností, jak rychle ukončit prodej s různě nastavenými platbami:

 • F5 - zobrazí formulář ukončení s přednastavenou hotovostí v plné výši prodeje
 • CTRL + F5 - zobrazí se formulář ukončení s přednastavenou platební kartou v plné výši prodeje
 • CTRL + F4 - zobrazí se formulář ukončení s přednastavenou hotovostí v plné výši, avšak kurzorem Vás postaví do prvního platidla shora, protože se předpokládá kombinovaná platba a tedy se očekává, že budete platidla měnit

Kliknutím na tlačítko Pokračovat (nebo stisknutím klávesy F5) se definitivně ukončí prodej a zobrazí se okno Výdavek.

Popis této klávesové zkratky, jako i jiné úkony a jejich klávesové zkratky zobrazíte klávesou F1. Opětovným stisknutím klávesy F1 schováte okno s popisem klávesových zkratek.

Stisknutím klávesy F5 ve formuláři výběru platidel ukončíte prodej (odešle se doklad na vytisknutí).

Ukončení prodeje platební kartou.

 1. Pomocí klávesové zkratky F1 je možné zobrazit nápovědu k aplikaci.
 2. Kávesová zkratka pro ukončení dokladu platební kartou je CTRL+F6.
 3. Aplikace automaticky přednastaví uhrazovanou sumu v daném platidle podle hodnoty dokladu. 
 4. Následně zadejte hodnotu na platebním terminále a čekejte na potvrzení úhrady. 
 5. Pokud byla úhrada platebním terminálem potvrzena, ukončete doklad stisknutím tlačítka ENTER nebo kliknutím na tlačítko Pokračovat.

Kombinovaná platba

Pro okno pro zadávání platidel platí:

 • Prodej nemůžete ukončit, pokud suma definovaných platidel není alespoň taková, jako je suma dokladu.
 • V okně se můžete pohybovat šipkami.
 • Když stisknete klávesu "\" nebo "ň" pro dané platidlo, v řádku, ve kterém se nacházíte se zobrazí zadání poznámky.
 • Pokud zadáte sumu platidel větší, než je suma dokladu, program automaticky vypočítá výdej v hotovosti.

Dodací list a faktura ve formuláři prodeje

Prodej je možné ukončit dodacím listem a jeho pozdějším vyúčtováním fakturou, účtenkou (hotovostí), nebo přímo ukončením fakturou. Při ukončení prodeje se může mírně lišit cena s DPH v závislosti na typu ukončení, protože se může použít jiný způsob výpočtu.

Pro ukončení prodeje dodacím listem nebo fakturou postupujte následně:

 • Přepněte typ ukončení dokladu v levé dolní části formuláře na dodací list nebo na fakturu.
 • Vyplňte ručně odběratele v záložce Kontakt, nebo ho vyberte z adresáře stisknutím klávesy F7  (nebo kliknutím na tlačítko Kontakt)
 • Přepněte se do záložky Údaje a vyberte Formu úhrady.

vyber-formy-uhrady

Vyúčtování dodacího listu účtenkou

Existující dodací list je možné vyúčtovat účtenkou. Upozorňujeme Vás však na to, že výsledná cena pokladničního dokladu a dodacího listu se může mírně lišit vzhledem na rozdílný způsob výpočtu cen.

Aby jste vyúčtovali dodací list účtenkou, postupujte následně:

 • V okně Prodej stiskněte klávesu F9, kterou zobrazíte okno Doklady, kde je možné vidět všechny vytvořené doklady.
 • Klikněte na ten dodací list, který chcete vyúčtovat a klikněte na úkon Vybrat.
 • Do okna Prodej se vyplní položky, které obsahoval vybraný doklad.
 • Vyberte typ ukončení ECR - On-line a ukončete prodej  (tlačítkem Ukončit p. nebo stisknutím klávesy F5)

Dodací list je možné vyúčtovat i fakturou, tato možnost se dá vykonat v okně Doklady.

Úhrada faktury v hotovosti

Podrobný popis najdete v článku Úhrada faktury v hotovosti.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard